Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içinde  “Başımıza İcat Çıkarın” isimli proje yarışması açtı.

 

Proje yarışması ile ilgili açıklama yapan Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, bu proje yarışması  ile  Öğrencilerin Temel bilimler,  Tasarım ve İnovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik düzeyi alanlarında var olan yeteneklerini artırmak, gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak, ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmanın hedeflendiğini belirtti.

 

İl Müdürü Halil İbrahim Yaşar açıklamasında; Son yıllarda ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Gelişen dünyada hızla artan bilgi ve bu bilginin vasıtasıyla üretilen teknolojiler ülkelerin refah seviyelerinin artmasında son derece önemli bir unsur olmuştur. Teknolojinin hızla geliştiği bir dünyaya ayak uydurmak yeni bilgiler ve ürünler üretmek için gençlerimize çok işler düşmektedir. Buradan yola çıkarak İlimizde bilim insanı olma potansiyeline sahip, üretken, yaratıcı, bilgiyi uygulamaya dökebilen, bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bir araştırma yapabilen, girişimci bireyleri yetiştirmek ve bu bireyleri keşfetmek için “ Başımıza İcat Çıkarın” proje yarışması düzenlenecektir.

        

        

Bu çalışma, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Niğde ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokulların 5, 6, 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak fen bilimleri, çevre, enerji, sağlık, teknoloji alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlardaki konuların projelendirilmesi aşamasında; çalışmaların özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içerisinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınacaktır.

        

 

Öğrencilerin Temel bilimler,  Tasarım ve İnovasyon, yaratıcılık ve girişimcilik düzeyi alanlarında var olan yeteneklerini artırmak, gizli kalmış yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak, ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Niğde Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz, Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde yapılan bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

 

 

Editör: TE Bilişim