Niğde Baro başkanı ve Baroya kayıtlı Avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.  Tören Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninde konuşan Niğde Baro Başkanı Avukat Emin Alper Öztürk, Öncelikle demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı, Yargının kurucu unsurlarından bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, hukukun üstünlüğünün var olmasında bıkmadan, yılmadan fedakârca çaba gösteren tüm meslektaşlarımın avukatlar gününü kutluyorum” dedi.

Avukatlık mesleğine verilen değer, o ulusun demokraside ulaştığı noktayı göstermesi açısından da son derece önemlidir diyen Öztürk; “ Avukatlar ve bağlı oldukları barolar olarak, hukukun üstünlüğünün yerleşmesi, toplumda hukuk bilincinin gelişmesi, demokrasinin kurumsallaşması, özgürlüklerin alanının genişlemesi, insan haklarının korunması için çalışır ve çaba harcarız. Bu sebeple savunmaya ve temsilcisi olan Avukatlık mesleğine verilen değer, o ulusun demokraside ulaştığı noktayı göstermesi açısından da son derece önemlidir. Avukatlar; hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan ‘bağımsız yargı’, yargının olmazsa olmaz koşulu olan ‘savunma’ ile anlam kazanır. Bu sebeple savunmanın olmadığı, avukata gereken değerin verilmediği yer de hak ve adalet olamayacak ve adil yargılamadan bahsedilemeyecektir. Dolayısıyla da hukuk devletinden söz edilemeyecektir. Temelinde 'savunma hakkı' ve 'hak arama özgürlüğü' olan avukatlık, toplumsal sorunlar ve etik değerlerden daha çok maalesef yıllardır çözülemeyen sorunlarla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır” diye konuştu.

HUKUK FAKÜLTELERININ SAYILARININ ARTMASI AVUKAT SAYISINIDA ARTTIRIYOR

Hukuk fakültelerinin sayılarının artması, kontenjanlarının fazla tutulması, fakülteye giriş barajının düşük tutulması gibi sebeplerle ülkemizde Avukat sayısı giderek artmakta olduğunu belirten Öztürk; “ Oysaki hukuk devletinin tam anlamıyla tesisi için olmazsa olmaz dediğimiz mesleğimizde gerek nitelik gerekse nicelik olarak kalitesinin yükselmesini temin etmek, hukuk fakültelerindeki eğitim düzeyini arttırmak, avukatların sınav, staj ve meslek içi eğitimlerine yönelik yasal düzenlemeleri bir an önce yapmak gerekmektedir. Her ne kadar adı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olsa da kamuoyunda Avukatlık Sınavı olarak algılanan sınavın liyakat temelinde gerçek bir sınav olması gerektiğinin de ayrıca altını çiziyoruz. CMK ücret tarifesinde belirtilen rakamlar üzerinden Avukatlara ödenen vekalet ücretleri, Anayasal anlamda “angarya”nın tam karşılığıdır. Söz konusu ücretlerin en azından Resmi Asgari ücret tarifesinde belirtilen rakamlar düzeyine çıkarılması elzemdir. İmkanı olmayan vatandaşlarımızın hukuk mahkemelerindeki haklarını araması için Baro olarak ücretsiz verdiğimiz adli yardım hizmetinde enflasyona rağmen geçen yıla göre barolara %10 daha az ödenek verildiği göz önüne alındığında artık avukatlarımıza adli yardım ücretlerini hakkettikleri tarihten aylar hatta yıllar sonra ödeyebileceğimizi üzülerek belirtmek istiyorum.  Diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştırmak için tüm davalar yönünden de Katma Değer Vergisinin kaldırılması gerekmektedir.

Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı Borçların Yapılandırma Süresi Uzatıldı

ÇOKLU BAROYA KARŞIYIZ

Her zaman her yerde çoklu baro düzenlemesinden vazgeçilmesi gerektiğini, baroları ayrıştırmak yerine birleştirmenin doğru olduğunu söylemekten geri kalmayacağız.