5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında planlanan Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı, Yeşilay Genel Merkezinde başladı. Çalıştaya Millî Eğitim Bakanlığı yöneticileri, millî eğitim uzmanları,  rehber öğretmen, psikolojik danışmanlar, akademisyenler ve ilgili kamu kurumlarından temsilciler katılıyor.

Anadolu Eğitim Sendikası Niğde'de Örgütleniyor Anadolu Eğitim Sendikası Niğde'de Örgütleniyor

Madde bağımlılığı, bir davranışı bırakamama ya da kontrol edememe olarak tanımlanan, toplumsal ve küresel düzeyde halk sağlığı sorunu olan bağımlılık ile mücadele ve önleyici çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığının başat görev ve sorumluluk alanlarında yer alıyor. 

Bu kapsamda Bakanlıkça çocuk ve gençleri tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklara karşı korumak, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarını sağlamak, tüm risklere karşı farkındalıklarını arttırmak amacıyla rehberlik ve araştırma merkezleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri tarafından gelişimsel önleyici, iyileştirici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütülüyor.  

Her türlü bağımlılıkla mücadele konusunun ele alındığı ve 5 Ekim 2023 tarihinde Yeşilay Genel Merkezinde başlayan Bağımlılık Çalıştayı'na Millî Eğitim Bakanlığı yönetici ve uzmanları ile okullarda görev yapan çok sayıda rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar katılıyor.  

Bağımlılık eğilimlerinin ve risk faktörlerinin belirlenmesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ekseninde ele alınması için çalışmalar yürütüldüğü,  Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi bağlamında yapılan çalışmaların ele alındığı çalıştay, 7 Ekim 2023'e kadar devam edecek.

Editör: Selim GÖKEL