CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Bor Akkaya Barajı Kirliliği’nin önüne geçilmesi ve önlem alınması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 2012 yılında Meclis araştırma Önergesi vermişti.(BURADA TIKLAYIN)

 

Doğan Şafak’ın Akkaya Barajı Kirliliğinin önüne geçilmesi için verdiği Meclis Araştırma Önergesi, aradan 3 yıl geçtikten sonra ancak 5 Haziran 2014 yılında genel kurulda görüşebildi.

 

ŞAFAK, 1 SAAT AKKAYA BARAJINI KONUŞARAK MECLİSİ KİTLEDi!!!

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak TBMM Genel Kurulun’ da yaptığı konuşmasına şu sözlerle başladı: “Muhalefetin her söylediğine yanlış olarak bakan “her şeyi biz biliriz” diyen hükümetin ve AKP grubunun bir kez daha muhalefetten gelen önerilere dikkatle kulak vermesi gerçeğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz. 26 Ekim 2011 tarihinde 10/217 Esas Numaralı Niğde ilimizin Tabakhane Çayı üzerinde tarımsal sulama amacı ile inşa edilen Akkaya Barajı’nda meydana gelen ve insan sağlığını tehdit eden kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına ilişkin, Cumhuriyet Halk Partisi olarak vermiş olduğumuz Meclis Araştırma Önergesi hakkında söz almış bulunuyorum.

 

Akkaya Barajı, Niğde ilinde, Tabakhane Çayı üzerinde, tarımsal sulama amacı ile 1964 - 1967 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Gövde tipi toprak dolgu olan baraj, 426.000 (m³) metreküplük gövde hacmi ile 2.277 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermektedir” dedi.

 

ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALAN, BALIK ÖLÜMLERİYLE GÜNDEME GELDİ!!!

 

CHP’li Vekil, Akkaya Barajının genel yapısını a’dan, z’ye anlattıktan sonra Akkaya Barajı’nda meydana gelen kirlilikten bahsederken, balık ölümleriyle barajın gündeme oturduğunu söyledi.

Doğan Şafak, “Baraj, 2003 yılında su kirliliğine bağlı oksijen yetersizliğinden çok sayıda balığın ölümüyle gündeme gelmiştir. Yaşanan balık ölümlerini takip eden yıllarda baraj gölü, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktaydı. Bölge, 2005 yılında “Ramsar Sözleşmesi” gereğince “Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan” ilan edilmiştir. Böylece sadece sulama amaçlı bir baraj konumundan çıkarak “Uluslararası Akkaya Sulak Alanı” olarak belirlenmiştir” dedi.

 

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR…

 

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Akkaya Barajı’nın Kirliliğini öyle bir ele aldı ki, konuşmasında kirliliğinin ve kokunun insan hayatını zehir ettiğinin altını çizdi.

 

Niğde Milletvekili Doğan Şafak, “Niğde Üniversitesi’nin Merkez Yerleşkesi içinde bulunan 1970’li yıllarda sulama amaçlı yapılan “Akkaya Baraj Gölü” 100 bin Nüfuslu Niğde kentini, 17.000 öğrenci ve öğretim görevlisi bulunan Niğde üniversitesini, 40-45 bin civarında nüfusu bulunan Bor ilçemiz ve köylerine dayanılmaz bir hava kirliliği yaratarak yaşamı zehir etmektedir.İnsanlar evinde oturamaz, Öğrenciler okuyamaz, evde pencereler açılamaz halk nefes alamaz hale gelmiştir. İnsan yaşamını tehdit etmektedir, olayda ciddidir” dedi.

KUŞLARIN, ÖRDEKLERİN, BALIKLARIN YAŞAM ALANI İHLAL EDİLDİ.

 

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Akkaya Barajı eko-sisteminden ayrıntılarıyla bahsetti.

 

Doğan Şafak, “Kuşların göç yolu üzerinde bulunması ve sazlık-kamışlık, kayalık, maki, bozkır, ağaçlık gibi değişik habitat tiplerine sahip olması sebebiyle kuşların uğrak yeri olarak bilinirdi. Nesilleri hızla tükenmekte olan ördeklerin yanı sıra çeşitli türden balıkçıl flamingo, pelikan ve 10 kadar da ördek türü bulunmaktaydı. Akkaya Göleti’ndeki kuş türü sayısı yapılan çalışmalar sonucunda geçmiş yıllarda tespit edilen 12 yeni tür ile birlikte 207’ye ulaşmıştı.  Akkaya Göleti ülkemizde düzenli olarak görülen kuş türlerinin yarısına ev sahipliği yapmaktaydı. Sadece kuşlar değil, göletin su toplama havzasındaki bazı derelerde endemik türde balıklar da yaşamaktaydı. Ancak bugün bu türlerden görüntü kalmamıştır!

 

AKAYA BARAJI ATIK DEPOSU HALİNE GELDİ….

 

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak Meclis araştırma Önergesinde Akkaya Barajı’nın atık deposu haline geldiğini şu sözlerle dile getirdi.

 

Doğan Şafak, “Niğde ve yakın çevresindeki pek çok yerleşke ile “Akkaya Barajı” çevresinde bulunan belediyelerin, sanayi kuruluşlarının, cezaevinin ve Niğde Üniversitesi’nin atıksularının, mevcut arıtma tesislerinin tam randımanlı çalıştırılamaması nedeniyle baraj alanına intikal etmesiyle, su kirliliği yaşanmaktadır. Niğde Belediyesi’nin 15 yıldır arıtma tesislerinin çalışmaması ve baraja intikal eden bu atıklar bölgede çok ciddi ekosistem bozulmalarına neden olmaktadır.

 

Bu nedenle çeşitli basın haberlerinde baraj alanı “Niğde’nin atık deposu” olarak tanımlanmıştır. Akkaya Sulaması’nın işletmesi Bor Belediyesi’ne devredilmiş olup, işletme–bakım çalışmaları belediye tarafından yürütülmektedir. Yapılan su kontrolleri suyun içinde yaşayan canlılar bir tarafa; barajdaki su ile sulanan Bor Ovası’ndaki tarla ve bahçelerin de ciddi risk altında olduğunu ortaya koymaktadır. Yörede otlatılan hayvanlarla insana bulaşan kist hidatik gibi çeşitli paraziter hastalıkların artışı dikkati çekmektedir. Mevcut kirlilik çevrede kötü kokuya sebep olmuş ve bu durum sinek, sivrisinek gibi hastalık taşıyan kanatlı böceklerin var olmasını sağlamıştır. Barajın Yaşam alanının içinde olması sebebiyle insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca, baraj suyu ile sulanan tarımsal alanlardan elde edilen ürünler insan sağlığı üzerinde risk oluşturma potansiyeline sahiptir. Suyun kirliliği, barajdan sulama yapan kişiler tarafından da şikâyete sebep olmuştur.  Akkaya Göleti’nin mevcut kirlilik durumu ile ilgili veriler ve bu sorunların çözümüne yönelik bilgilerin yetersizliği sebebiyle, baraj gölü hakkındaki yorumlar sadece olasılıklara dayanmaktadır. Bugüne kadar farklı zaman ve platformlarda “Akkaya Baraj Gölü ve çevre sorunları” ile ilgili yapılan kısıtlı bireysel ve kurumsal çalışmaların iyi niyetten öteye gitmediği açıkça görülmektedir. Ortadoğu bölgesi dünya nüfusunun % 5’ine ev sahipliği yaparken, dünyadaki temiz su kaynaklarının % 1’ine sahiptir. Bölgenin temiz su kaynaklarının % 90’ı ise Fırat ve Dicle’de olduğu gibi sınır aşan sular oluşturmaktadır.

 

Birleşmiş Milletlerin hazırladığı raporda su konusunda dünyanın en problemli bölgesi Ortadoğu’dur. Küresel ısınmanın önemle tartışıldığı günümüzde “Akkaya Barajı Gölü’nün” su hacmini koruyabilmesi için Akkaya’yı besleyen su kaynaklarının, Akkaya Barajına gelene dek su yataklarında kaybı önlenmelidir. Ölçüsüz ve sorumsuzca kullanılması denetlenmelidir. Baraj su kapasitesinin artırımı için gerekli çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı bir şekilde yapılması gerekmektedir.Kimyasal arıtma ve ön arıtma gerektiren firmaların ayrıca ön arıtma tesisi kurmaları gerekmektedir. Kimyasal atık veya direkt sanayi atığı olarak sınıflandırılabilecek atık ve atık suların baraja intikalinin engellenmesi için yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Akkaya Baraj Gölü’nün, temizlenmesi için yöresel, bölgesel ve Ulusal kaynaklar ışığında hazırlıklara zaman kaybedilmeden başlanması gerekliliği açıkta ortadadır. Meydana gelen su ve çevre kirliliği nedeniyle önemini yitirmiştir. Acil tedbir alınmadığı takdirde kentimiz göç vermeye başlayacaktır” dedi.

 

BİRİNİN DEDİĞİ, ÖTEKİNİ TUTUMUYOR!

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, yetkililerin görevini yerine getirmediğini dile getirirken, acilen Akkaya Barajı’ndaki Kirliliğin önlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasının altını çizdi.

 

Doğan Şafak, “Ankara’dan farklı zamanlarda ilgili Bakanlığın göndermiş olduğu heyetlerin birisinin olur dediğine, öteki heyet olmaz demektedir. Muhalefet olarak defalarca uyarmamıza rağmen, her defasın da 12 yıldır Akkaya barajı için kolları sıvadık diyen hükümet ve yetkililerin bir çözüm bulamaması nedeni ile İnsan ve canlı sağlığını tehdit eden bu önemli sorunun kalıcı olarak çözülmesi ve bizden sonraki kuşaklara sağlıklı içme suyu ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için 200 bin kişinin sağlığını doğrudan tehdit eden, Akkaya Baraj Gölü’nde meydana gelen su kirliliğinin ve çevresel sorunların sebeplerinin araştırılması ve çözüm bulunması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm doğaseverleri, insan yaşamına saygı duyanları ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum” dedi.