AI4VET4AI projesi (Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Mesleki Eğitim ve Öğretim) başarıyla başladı ve Haziran 2027'ye kadar 11 Avrupa ülkesinden 26 ortak, yapay zeka (AI) alanında vasıflı bir iş gücünün büyümesini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla işbirliği yapacak.

Mesleki eğitim ve öğretim (VET) sağlayıcıları, araştırma merkezleri, iş paydaşları ve dernekler alandaki mevcut beceri açığını ele alan Mesleki Eğitim ve Öğretim mükemmelliği için ulus ötesi bir Avrupa platformu oluşturmak üzere koordinatör Algebra Üniversitesi'nin etrafında toplanan ağa katılmıştır.  Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi de proje ortağı olarak bu ağın içinde yer alma fırsatını yakaladı. Bu platform, ilgili ülkeler genelinde mesleki eğitim ve öğretim müfredatlarına yenilikçi öğretim içeriği ve yöntemleri sunarak AB işgücü piyasasının dijital dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Algebra Üniversitesi (Hırvatistan) tarafından koordine edilen AI4VET4AI Projesi 4 yıl sürecek ve 11 ülkeden 26 ortağı bir araya getirecek. Proje, Erasmus+ Mükemmeliyet Ortaklığı – Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri programı aracılığıyla Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.

Projede rol alan kurumlar oldukça geniş bir bölgede faaliyet gösterecek olup ortaklık yapısı ise ülke ve kurumlara göre şu şekilde oluşmaktadır: Hırvatistan’dan; Technical School Čakovec, Croatian Artificial Intelligence Association, Poslovna inteligencija. Slovenya’dan Faculty of Information Studies in Novo Mesto, School Centre Celje, Rudolfovo, Arctur.Sırbistan’dan; Belgrade Metropolitan University, AFA association.Avusturya’dan; Management Center Innsbruck International Hochschule GmbH, Network Development Hub GmbH . Almanya’dan; Technische Informationsbibliothek, Strategische Partnerschaft Sensorik.Yunanistan’dan; AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia, Rezos Brands.İtalya’dan; Universita Degli Studi di Napoli Federico II, Keylon.İspanya’dan; Inercia Digital, Camera Commercio Italiana per la Spagna.Hollanda’dan Universiteit van Amsterdam, AlterContacts.Türkiye’den ; Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi ,Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği. İrlanda’dan; Griffith Koleji ve Anser.

NÖHÜ’de 2 bin 99 öğrenci mezuniyet için kep attı NÖHÜ’de 2 bin 99 öğrenci mezuniyet için kep attı

Uzmanlara göre;yapay zekayla ilgili işler  yüksek talep görüyor ve araştırmalara göre 2025 yılına kadar 97 milyon yeni iş oluşturulacak.Ancak bu yeni alanları ile birlikte iş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni yetenek ve becerilere ihtiyaç duyulacaktır . Bu nedenle yapay zeka bilgi ve becerilerini bölgesel ve ulusal  düzeyden Avrupa düzeyine çıkarmak ve aynı zamanda bölgelerimizdeki yapay zeka potansiyeline ilişkin farkındalığı artırmak önemlidir. Konuyla ilgili olarak,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Şakir Dokuz "Yapay zekanın bize sağladığı çok ciddi alanlar var. İnsan eliyle yapılması çok zor olan hassas işlemleri yapay zeka bizim için hesaplayabiliyor. Yapay zeka toplumun içindeki insanlara hizmet vermeyi hedefleyen bir araç olacak. Her zaman hayatımızda olacak ve bize destek verecek."dedi.

Yürütülmekte olan proje hakkında Okul müdürü  Ramazan GUN “Fen ve sosyal bilimler alanında eğitim veren bir okul olarak Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi  ERASMUS+ projelerine de önem veriyor  ve bu proje ile yapay zekanın mesleki eğitime entegresini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

 İngilizce Öğretmeni Uğur Demir ise yapay zeka uygulamalarının eğitime olan yansıması üzerine çalıştıklarını söyledi. Demir, "Bilindiği üzere yapay zeka kimilerini heyecanlandırırken, kimilerini kaygılandırmaktadır. Bu durumun sebebi ise yapay zeka hakkındaki bilgi eksikliğimiz ve ön yargılarımızla beraber bu alandaki uzman eksikliğidir. Ülkemiz teknoloji politikalarını geliştirirken özellikle yapay zeka uygulamalarına her geçen gün ağırlık vermektedir. Özellikle okul eğitimi ve mesleki eğitim alanında geleceğin mesleklerini tasarlamak adına yapay zekadan faydalanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durumda öğretmen ve öğrencilerimize yapay zeka uygulamaları alanında doğru bilgiyi ulaştırmak ve onlara deneyimleme fırsatını vermek gerekir. Bu proje aracılığıyla mesleki eğitim okullarından gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle 4 yıl boyunca bu amaç doğrultusunda çalışacağız" dedi.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Aynur Demirtaş ise yaptığı açıklamada,meslek dersi öğretmen ve öğrencilerine mesleki eğitim öğretiminde yapay zeka uygulamaları üzerine eğitimler verileceğini ve  bu sayede meslek gruplarının alanlarına özgü sorunlara yapay zeka ile çözümler getirmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu çerçevede;AI4VET4AI projesi özel etkinlikler, mesleki eğitim ve öğretim için yenilikçi öğretim içerik ve yöntemleri, 11 yenilikçi Yapay Zeka Meslek Eğitimi Kampüsü ve meslek öğrencileri için 7 Yapay Zeka Mesleki Yenilik Kuluçka Merkezi oluşturarak  çeşitli hedef gruplarına yönelik olacaktır.

Proje faaliyetleri projeye dahil olan 11 ülkede yapay zeka ile ilgili beceri boşluklarını tespit etmeye yönelik kapsamlı bir araştırmayla başlayacaktır.Araştırma sonuçlarına göre, yerel ihtiyaçlara yönelik yapay zeka ve yenilikçi ekosistemlerinin oluşturulması ve farklı etkinlikler aracılığıyla konu hakkında farkındalığın artırılması sağlanacaktır. Projede ilerleyen süreç içerisinde yüzyüze ve çevrimiçi birçok yaygınlaştırma etkinliği planlanıyor. İşbirlikçi bir yaklaşım modelinin yeterli inovasyon desteği sağlanabileceği  gerçeği göz ününde bulundurularak, AI4VET4AI projesi yapay zeka uygulamaları üzerine Avrupa çapında kapsamlı  ittifaklar kurulması hedeflenmektedir. Bu nedenle, karar vericiler de dahil olmak üzere ilgili farklı paydaşların ağ oluşturması ve işbirliği yapması son derece önemlidir.

Proje ile ;insanların yapay zekaya daha fazla aşinalık kazanması, kişisel gelişim ve ön yeterlilik konusunda istekli olan bireyler için yetişkin öğrenimi fırsatları gibi pek çok fayda ortaya çıkacak.Böylece, hızla değişen dijital dünyada ve işgücü piyasasında katılımcılar daha rekabetçi hale gelebilecekler.

AI4VET4AI projesi hakkında daha güncel bilgilere ulaşmak için:

AI4VET4AI Website

AI4VET4AI Facebook

AI4VET4AI LinkedIN

Editör: Selim GÖKEL