Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Aksaray Valisi Aykut PEKMEZ başkanlığındaki toplantı, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri Valilerinin yanı sıra Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Aksaray Valisi Aykut PEKMEZ toplantının açılışında yaptığı açıklamada ;
Toplantımız, bir önceki Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesiyle başlayacaktır.
Geçtiğimiz ayın önemli gelişmelerinden biri; Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkanvekilliği’nin devir teslimi olmuştur. 5449 sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince “Birden fazla ilden oluşan bölgelerde Yönetim Kurulu Başkanlığı; ilk yıl Ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.” Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanlığı 24 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Aksaray Valisi Sn. Aykut PEKMEZ’e devredilmiştir. Yine aynı tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan vekilliğini de Kırıkkale Valisi Sn. M. İlker HAKTANKAÇMAZ yürütmeye başlamıştır.
Ayrıca 21 Temmuz 2016 itibariyle Ajans Genel Sekreterliği’ne Bekir VAROL vekaleten atanmıştır.
Yine geçtiğimiz ay; ara rapor ve çalışma planı tamamlanmıştır.
Öte yandan, balon sektör raporu çalışmaları başlamıştır.
Geçtiğimiz ayın bir diğer önemli faaliyeti ise, göreve yeni başlayan personellere; proje yazma eğitimi, resmi yazı kuralları ve EBYS gibi kurum içi eğitimlerin verilmiş olmasıdır. 
Toplantımız diğer konuların görüşmesiyle sona erecektir.
Hepinize değerli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim." dedi.