2016 Yılı Mali Destek Programı, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın vizyonu ve üst ölçekli planlar çerçevesinde bölge için öncelikli olan, “Kobi Geliştirme Mali Destek Programı” konu başlığında ilan edildi. Program kapsamında kullandırılacak toplam destek miktarı ise 9.000.000,00 TL olarak açıklandı.

TR71 Bölgesi’nde yani Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde Kobilerin üretim/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile yüksek katma değerli ürün/hizmet elde edilmesi ve ulusal/bölgesel rekabetçiliğin artırılması yolu ile bölgesel gelişmeye katkı sağlanmasını amaçlayan “Kobi Geliştirme Mali Destek Programı”nın toplam bütçesi 9.000.000,00 TL olarak belirlendi.

Bu mali destek programının öncelikleri;

Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi
Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi

Kobi Geliştirme Mali Destek Programında Ajans asgari tutarı 75.000,00 TL, azami tutar ise 400.000,00 TL olacaktır.

Söz konusu programa KOBİ tanımına uyan işletmeler başvurabilecek.


Programa başvurular ise 08/04/2016 Cuma günü Saat 18:00’de sona erecek. Online olarak KAYS veri tabanına yapılan proje başvuruları, matbu olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta ve kargo yoluyla veya elden Nevşehir’de bulunan Ajans Merkezi, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerinde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecek.