CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, her 10 yılda bir yapılması gerekerirken 2001 yılından bu yana yapılmayan tarım sayısının ne zaman yapılacağını sorduğu, yazılı soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi. 

Bakan Şimşek, Genel Tarım Sayımının, 2016-2025 yıllarını kapsayan on yıllık program dönemi içinde, tarım sayımında kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yürütülmesinin planlandığını açıkladı.

2001 YILINDAN BU YANA TARIM SAYIMI YAPILMIYOR 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda yol haritasının belirlenmesi, var olan sorunların istatistiki veriler ışığında çözülmesi gibi önemli işlevi olan Genel Tarım Sayımının, 2001 yılından bu yana yapılmıyor olmasının nedenlerinin açıklanması istemiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “TÜİK tarafından yapılması gereken ancak 2001 yılından beri yapılmayan tarım sayımının ne zaman yapılması düşünülmektedir?” diye sordu. 

10 YILLIK PROGRAM 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından her 10 yılda bir yapılması tavsiye edilen Genel Tarım Sayımının, 2016-2025 yıllarını kapsayan on yıllık program dönemi içinde, tarım sayımında kapsanacak kitlenin tespitine yönelik altlık çalışmalarının tamamlanmasının akabinde yürütülmesi planlanmaktadır” dedi. 

Ülkemizin 71 İlinde Soğan Yetişir ama bu yıl 1.016 Ton İtlah Edildi Ülkemizin 71 İlinde Soğan Yetişir ama bu yıl 1.016 Ton İtlah Edildi

TARIM SAYIMI, TARIMSAL ÜRETİM 

VE ARAZİLERİN TESPİTİ İÇİN ÖNEMLİ 

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜÎK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) arasında, başta mevcut idari kayıtlarda kapsanmayan tarımsal işletme ve arazilerin tespiti olmak üzere, tarım sayımında izlenecek yol haritası ve kurumlar arası rol ve sorumluluk paylaşımına ilişkin işbirliği çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı. 

Ülkemizde nüfus ve sanayi alanında üretilen istatistiklerde idari kayıtların yoğun bir şekilde kullanılmakta olduğunu anlatan Bakan Şimşek, geleneksel nüfus sayımı ve sanayi sayımının artık yapılmadığını anımsattı. 

TARIM SAYIMI İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR 

Bakan Şimşek, “Bu nedenle tarım alanında da 2001 Genel Tarım Sayımından bugüne, idari kayıtlara dayalı bir tarım istatistikleri sisteminin kurulması çalışmaları önceliklendirilmiştir. 

TÜÎK ve TOB, 2016-2025 yıllarını kapsayan Dünya Tarım Sayımı Programı içinde ülke şartlarına en uygun yöntemin tespit edilerek tarım sayımının yürütülmesi için hazırlık çalışmalarına devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Tarım sayımı 20 yıldır yapılmamaktadır. On ve on birinci planda tarım sayımı yapılacağı ifade edilmektedir. Buna rağmen halen yapılmamıştır. Tarımda planlama ve öngörü için tarım sayımı önemi büyüktür. Halen verilerin önemli bölümü olasılıklar dikkate alınarak belirlenmektedir. Gerçekçi bir sayım TÜİK tarafından bir an önce yapıp, veriler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Tarımda yaşanan sorunların bir nedeni sağlıklı veriler olmamasıdır. Ülkede bağ ve bahçe olarak görülen çok yer bu özelliğini yitirdiği halde bağ bahçe olarak görülmektedir.1980 yılında 28 milyon hektar olan tarım arazisi bazı kaynaklarda 23 milyon hektar olarak yer alırken bazı kaynaklarda 1980 yılı verilerine rastlanmaktadır. Tarım tümü ile kapsamlı bir biçimde mevcut durumunun fotoğrafı alanda yerinde ve kontrolle açığa çıkarılmalıdır. Tarımda yaşanan sorunlarda veri yetersizliği sürekli sorun oluşturmaktadır. Masa başı değil alanda sayım sağlanmalı, çoğu değişkenli bakanlık il müdürlüğü dosyaları yerinde ciddi bir tarama ile köy köy gidilerek saptamalar yapılmalıdır” diye konuştu.

Editör: Selim GÖKEL