Şoför ve Nakliyatçılar zor durumda

Ömer Fethi Gürer, TBMM düzenlediği basın toplantısında Şoför ve Nakliyecilerin sorunlarını dile getirdi.

SİYASET 01.03.2017, 21:33 04.03.2017, 12:23 tiyo
545
Şoför ve Nakliyatçılar zor durumda
banner830
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM düzenlediği basın toplantısında Şoför ve Nakliyecilerin sorunlarını dile getirdi. Esnafın çok zor durumda olduğunu hükümetin şoförlere destek sağlayacağı uygulamalarda bulunmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle dedi; “Ülkemizde ve dünyada ekonominin can damarlarından biri olan taşımacılık ve nakliyecilik yapanların sorunları AKP Hükümeti çözüm üretmediği için katlamış ve mesleği yapanlar ciddi anlamda mağdur duruma düşmüştür. Akaryakıtta yüksek fiyat, Pahalı araç parçaları, yüksek trafik sigortaları yanında, Köprü ve yol geçişleri, Nakliyattaki rekabet, yasal düzenlemelerde gereken kolaylıkların sağlanmaması örneğin 1-2 santim yüksek kamyon kasası nedeniyle işlem yapılmamasının yarattığı mağduriyetler,  sorunların artmasına neden olmaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı 20 milyondan fazla aracın 5 milyonuna yakını kamyonet ve kamyondan oluşmaktadır. Her bir aracın tek bir sürücüsü olduğu düşünülse bile 5 milyona yakın kişi geçimini kamyon veya kamyonetle yapmakta, her sürücünün de en az 3 kişilik bir ailenin mensubu olduğu göz önüne alındığında bu sektörün kötü gidişinden olumsuz etkilenen nüfus 15 milyon kişiyi bulmaktadır. Farklı bir söylemle ülkemizin nüfusunun yüzde 18’i kamyonculuk mesleğindeki artarak devam eden sorunlar nedeniyle zor günler yaşamaktadır. Rakamsal verilerle de görüldüğü gibi böylesine önemli bir sektörün yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması için AKP hükümeti ve ilgili bakanlıklar sorunlara çözüm üretmemektedir. Kara taşımacılığındaki araç sayısı, istihdam hacmi ve ekonomiye sağladığı katma değer ele alındığında onlarca sorunla boğuşan kamyonculuk mesleğinin acilen çözüme kavuşturulması gereken önemli sorunları için hükümete şoför ve nakliyatçıların sorunlarını bir kez daha duyurmak istiyoruz. ”dedi.

HGS GEÇİŞLERDE UYGULANAN ON KAT CEZA ORANI
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer-Taşımacılık yapan esnafın önemli bir sorunu köprü ve yol geçişlerinde ücret artışları yanında HGS geçişlerinde uygulanan on kat ceza uygulamasıdır ki bu oran insaf ölçüsünü aşmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 30 maddesinin birinci fıkrasında yer alan 10 kat tutarındaki cezanın geçiş yapılan mesafe için belirlenen ücretin bir katı olarak uygulanmasını ve cezanın tebliğden itibaren ödenmeyen her ay için takdir edilecek oranda faiz işletilmesi şeklinde düzenlenmelidir.” dedi.

 ÖTVSİZ AKARYAKIT ALIM OLANAĞI SAĞLANMALI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yüksek akaryakıt fiyatlarının taşımacılığı durma noktasına getirdiğini de ifade ederek öneride bulundu. Şöyle dedi. -“ Denizlerde yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşımacılara     tanınan ÖTV siz akaryakıt alma olanağı karayolunda yük ve yolcu            taşımacılığı yapan esnafa da tanınmalıdır. İlgili mevzuata göre, denizlerde yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan, deniz ticaret odasına kayıt olanlar ÖTV'siz akaryakıt alabilirlerken, esnaf ve sanatkârlar odasına kaydolanlar bu olanaktan yararlanamamaktadırlar. Bu durum da eşitsizliğe ve haksız rekabete neden olmaktadır. Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfırdır.  ÖTV siz alınan akaryakıtın bu olanaktan faydalananlarca, aynı zamanda karayolundaki taşımacılıkta da kullanıyor olması, taşımacı esnafını mağdur etmekte, haksız rekabet yaratmaktadır. Aynı haklardan karayolunda taşımacılık yapan taşımacı esnafının yararlanmasının sağlanması gerekmektedir ”dedi.
 
C2 YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ SADECE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYABİLMELERİ ŞARTI
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sorunları tek tek anlattı.- “taşımacılıkta önemli bir sorunda C2 Yetki Belgesi sahiplerinin sadece uluslararası eşya yapabilecekleri şartının yeniden getirilmesi gerekmektedir. 2004 yılında yayımlanan ilgili yönetmelikle C2 Yetki Belgesi sahipleri sadece uluslararası eşya taşımacılığı yapabilmekte iken yönetmelikte yapılan değişiklikle hem yurtiçi hem de uluslararası eşya taşımacılığı yapma yetkisi almışlardır. Yurtdışından ucuza akaryakıt alan C2 Yetki belgesi sahibi taşımacılar sınır kapılarından sonra varış noktasına kadarki güzergâhlara maliyetine ya da maliyetin altında fiyatla eşya taşımaktadırlar. Bu durum C2 yetki belgesi sahibi olmayan taşımacılar aleyhine yurtiçinde haksız rekabete neden olmaktadır. Bu nedenle Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmelidir. ”dedi.

HURDA ARAÇLAR SORUNU
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Hurda araçlar ile ilgili yaşanan soruna da dikkat çekti şöyle dedi.- “ Yasal düzenleme ile 1990 ve daha eski model Ekonomik ömrünü dolduran araçların bedeli karşılığında hurdaya çıkarılması olanağı 15 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Aynı şekilde 1995 ve daha eski model araçların bedeli mukabili hurdaya ayrılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması beklentidir.”

YETKİ BELGESİ DEVRİ.
CHP Milletvekili Gürer; “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki tanımların Karayolları Trafik Kanunundaki tanımlara uygun hale getirilmelidir,  bilindiği üzere, ülkemizde üretilen veya yurt dışından ithal edilen minibüsler, gerek Avrupa Birliği standartlarına, gerekse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen standartlara uyumlu olarak öteden beri sürücüsü dâhil 17 oturma yeri olacak şekilde üretilmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü Maddesinde yer alan minibüs tanımında “oturma yeri 15’i aşmayan” ifadesi yer aldığından, satın aldıkları minibüsler için tadilat projesi hazırlatmak ve bu doğrultuda araçta bulunan 2 koltuğu sökmek suretiyle söz konusu araçları mevzuata uygun hale getirmekteydiler. Tadilat yapılmadan araçların kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla yapılan ile değişiklik yapılarak; otomobil, minibüs ve otobüs tanımları yeniden belirlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle otomobil, minibüs ve otobüsün yeni tanımları  “Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dâhil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır.”  “Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan, sürücüsü dâhil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Troleybüsler de bu sınıfa dâhildir. Sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere minibüs denir.” Kanuni değişiklik sonrasında, 2918 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar ile 197 sayılı Motoru Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde yer alan tanımlar arasında bir uyumsuzluk doğmuştur. Bu uyumsuzluk nedeniyle, mevzuata uygun olarak yeni minibüs alan veya mevcut minibüsünde tadilat yaparak mevzuata uygun hale getiren esnaf, (II) sayılı motorlu taşıtlar vergisi tarifesindeki “25 kişiye kadar oturma yeri olan otobüsler” için belirlenen vergiyi ödemek durumunda kalmaktadır. Vergilemede adalet prensibine uygun olmayan bu haksız uygulamanın düzeltilebilmesi için 197 sayılı Motoru Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 2918 sayılı Kanunla uyumlaştırılması beklentidir ”dedi.
 
KAÇAK AKARYAKIT
Gürer basın toplantısında kaçak akaryakıt ve 10 numara yağ konusuna da dikkat çekti. Alınan önlemler ve yapılan denetimlere rağmen başta kaçak akaryakıt olmak üzere 10 numara yağ ve benzeri yağların halen yoğun bir şekilde satıldığı hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçektir, 10 numara yağ ve benzeri yakıtların rakamsal boyutları tam tespit edilmemesine rağmen satışlarının küçümsenmeyecek boyutta olduğu da göz ardı edilmemelidir. Otogarlarda yapılan denetimlerde yakalanan yüzlerce ton 10 numara ve benzeri yağların varlığı konunun önemini vurgulamak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca şehirlerarası yollarda dizilen yüzlerce teneke yağ tabelalarla kullanıcıların bilgisine sunulmakta, akaryakıt istasyonlarında UCUZ MAZOT reklamları yol boyunca yer almaktadır. Trafik güvenliğini tehdit eden, araçların yanması suretiyle ölümlü kazalara sebebiyet veren ve aynı zamanda vergi kaybı ile haksız rekabete yol açan bu durumun önlenmelidir.  Bunun için; mevcut denetimlerin yetersizliği dikkate alınarak başta şehirlerarası yollar olmak üzere daha etkin ve önleyici denetimler Ayrıca, kaçak akaryakıt ile 10 numara ve benzeri, yağların satışlarının önlenmesi, vergi kayıp ve kaçağının asgariye indirilmesi için esnaf akaryakıt için ödediği KDV’nin iadesi dâhil düzenlemeler yapılmalıdır ”dedi.

UKOME
Gürer Büyükşehirlerde yaşanan sorunu da gündeme getirerek şöyle dedi; “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereğince kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezlerince alınan kararlarda uygulama birliği sağlanmalıdır 6360 sayılı yasa ile birlikte 30 İlimizde Büyükşehir Belediyesi kurulmuş, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimlerle birlikte de, yasa gereği Büyükşehir Belediye sınırları il mülki sınırları olmuştur. Ulaşım Koordinasyon Merkezlerince, görev ve yetki alanındaki taşımalara ilişkin alınan kararlarda yeknesaklık bulunmamaktadır.  Her UKOME aynı tür taşımalara ilişkin farklı kararlar alabilmekte ve hatta bu kararlarında bazen birbiri ile çeliştiği de görülmektedir. Uygulama birliği sağlanması açısından, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde, UKOME’ nin görev ve yetki alanı içerisindeki taşımalarla ilgili genel usul ve esasları belirlemek üzere bir birimin kurulmalıdır. 

SİGORTALAR YÜKSEK
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer – Taksi, minibüs, servis aracı, kamyonet, kamyon, çekici ve otobüs gibi ticari araçların Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Primleri (Trafik sigortası) nakliyeci esnafının ödeme gücünü aşacak oranda yükseltilmiştir. Trafik Sigortası olarak adlandırılan Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, araç işletenleri, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar tarafından yaptırılması 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince zorunlu olup, teminat limitleri poliçe şartları ve fiyatlandırması Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ticari nitelikteki taksi, dolmuş ve benzeri araçları işletenlerin ödeyeceği zorunlu trafik sigortası primleri, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen tarife aralıklarında olmak kaydıyla sigorta şirketlerince serbestçe belirlenmesine olanak sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme neticesinde zorunlu trafik sigortası primleri, esnaf için çok yüksek tutarlara ulaşmış olup, sigorta primleri karşılanamaz ve ödenemez bir hal almıştır. Bunun neticesinde sigorta yaptırmakta güçlük çeken taşımacılar mesleki faaliyetlerini yapamaz duruma düşmüşlerdir. “dedi.
 
TAKOĞRAF
Gürer takoğraf konusunda yaşanan sorunlara da dikkat çekti.-“12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf        Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği’ne göre, mevcut takografların   dijital takografla değiştirilmesi mecburiyeti getirildi. 1996 model ve sonrası kamyon ve otobüslerin mevcut takograflarının dijital takograflarla değiştirilmediği gerekçesiyle araç muayenelerinde ağır kusurlu sayılarak araç muayenelerini yaptıramamaları yönetmelik değişikliği ile değiştirme zorunluluğunu, 31.06.2016 tarihine ötelenmişti. 1996-1998 model arası araç sayılarına bakıldığında 18.164 adet otobüs ile 49.742 adet kamyon olmak üzere toplam 67.906 adet aracın 2016 yılı içerisinde aynı sorunla karşılaştığı ve bu sorunun devam etmektedir.  1997 model araçlar 2017 yılı, 1998 model araçlar ise 2018 yılı sonunda yetki belgelerinden yasal mevzuat gereği resen düşümleri yapılacak ve bu model araçların anılan tarihlerden sonra çalışma olanakları ortadan kalkacaktır. Peyderpey uygulanacak olan bu uygulamadan 128.465 adet otobüs, 490.977 adet kamyon olmak üzere; toplam 619.442 adet araç etkilenecek olup, mevcut takograflarını dijital takograf ile değiştirmek zorunda kalacaklardır.  Ekonomik sıkıntı içerisinde ayakta kalmaya çalışan esnaf; getirilen bu yeni yükle sorunları katlamaktadır Yönetmelik değişikliği ile mevcut araçların hâlihazırdaki takograflarının, muayene ve damgalama işlemini yaptırarak kullanmalarına olanak verecek bir düzenlemenin yapılmalıdır ”dedi.
 
YAŞ SINIRINDA BİR DÜZENLEME YAPILMALI
Gürer; “Şoför esnafımızın sorunları artarken servis şoförlerinin yaşı ile ilgili düzenleme yapılması da bir ihtiyaçtır. Bu konuda yoğun talepler bulunmaktadır. Şu anda servis şoförleri için 26 yaş sınırı vardır, bu yaş sınırının 24’e indirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde 65 yaşını dolduranlara da servis şoförlüğü yaptırılmamaktadır, bu kesime sağlık raporu aldıktan sonra 68 yaşını doldurana kadar çalışma izni verilmesi gerekmektedir” dedi.

 
 
 
Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
şöyle bir haberde bile asrın liderinin adını kullanmış ya pess ya
ufak at civcivlerde yesin yaptığınız aşı çin malı sen çiftçilikten ne anlarsın boş konuşuyorsun esnafmı 10 sene belini doğrultamaz durumunuz bu
bakanın kendiside su kaçırıyor ne beklenirki
Sen+merak+etme+ sab%C4%B1rs%C4%B 1zl%C4%B1k la+bekliyoruz %21%21%21
Lak Lak Cehapeden, yahu Hülleci ne yapacak hep laklak yapacak, devletin geliri bu, yoksa Cehape Para kaynak bulsun, Hülleci ömer
-5°
açık
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 06:22
Güneş 07:47
Öğle 12:57
İkindi 15:34
Akşam 17:56
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12

Gelişmelerden Haberdar Olun

@