Meğersem, Niğde Nazım İmar Planı Varmış…

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geçtiğimiz günlerde verdiği, Niğde’nin Nazım İmar Planı’nın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan cevap geldi.

SİYASET 12.05.2013, 13:37 15.05.2013, 18:11
2362
Meğersem, Niğde Nazım İmar Planı Varmış…
banner830
 CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na geçtiğimiz günlerde verdiği, Niğde’nin Nazım İmar Planı’nın olup olmadığına ilişkin yazılı soru önergesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan cevap geldi.


Niğde ilinin geleceğini belirleyecek, fakat var olmadığı öne sürülen, Niğde gündemini oldukça meşgul eden, Nazım İmar Planı’na ilişkin herkesin aklında soru işaretleri bırakan, kafa karıştıran soruları, CHP’li Milletvekili Şafak, meclisin denetim mekanizması olan önerge ile resmileştirerek ilgili Bakan’a sormuştu.

Şafak yazılı önergesinde; “3194 sayılı İmar Kanunu’nda açıklanan, Belediye meclislerince yürürlüğe konulan; Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plana Nazım İmar Planı denir. Türkiye’nin 81 ilinin 80 tanesinde bulunan, Nazım İmar Planı’nın olmadığı tek ilimiz maalesef Niğde’dir. Bu plan, Niğde ilimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Niğde Belediyesi tarafından, İstanbul’da bir firmaya, ilimizin geleceğini belirleyecek olan “Nazım İmar Planı” taslağı hazırlatılmış, ancak, belirli gerekçelerle Belediye Meclis Üyelerinin çoğunluğu ve halk tarafından yapılan büyük itirazlar sonucu bu taslağın onayı red edilmiştir. Niğde ilimizin Nazım İmar Planı’nın olmaması, kentimizde çarpık kentleşmeye neden olmuştur. İnşaat sektöründe, düzensiz ve imara uygun olmayan yapılar inşa edilmiştir. Yerleşme alanları gelişi güzel yapılanmış, yeniliğe kapalıdır. Ulaşım sorunları yaşanmaktadır. Alt yapı çalışmalarının ve diğer projelerinin uygulanmasında büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Niğde ilimizde Nazım İmar Planı’nın olmaması, ilimizin gelişimi açısından önünü tıkamıştır” demişti.

Bu durum üzerine Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a, “Bakanlığınız, Niğde için yasalara uygun bir biçimde, Nazım İmar Planı hazırlayacak mıdır?” ve “Yasa ve Yönetmeliklere aykırı olarak yapılan, parsel bazında tadilatlarla belli bir gruba rant sağlandığı, müfettiş ve bilir kişi raporlarıyla kanıtlanmıştır. Yasal olmayan bu tadilatlara devam edilecek midir?” sorularını yöneltmişti.

Bakan Bayraktar cevap verdi: Sorumluluğumuz YOK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar; “5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Belediye sınırları içindeki özel yasalara tabi olmayan alanlarda tüm ölçekteki imar planlarını yapma ve onaylama yetkisi ilgili Belediyeye, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca ise büyükşehirlerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapma yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir. Bu kapsamda 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Bakanlığımızın herhangi bir ile yönelik Nazım İmar Planı hazırlama yetkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yerel idarelerin talep etmesi halinde Bakanlığımızca planlamaya yönelik teknik destek verilmektedir” ve “Bakanlığımıza belli bir gruba rant sağlandığı hakkında herhangi bir müfettiş ve bilirkişi raporu ulaşmamıştır” dedi.

SORUMLULUK YEREL İDARELERDE

Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, “Bakanlık olarak, Nazım İmar Planı olmayan bir şehrin geleceği için neler yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Bakan Bayraktar “Bakanlığımızca, anılan Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca, ülke genelinde 1/100.000 ölçekli Çevre ve Düzeni Planları yapılmakta olup, bu planlar kapsamında alt ölçek imar planlarının yapım ve onay yetkisi 5302, 5393, 5216 sayılı Kanunlar uyarınca ilgili yerel idarelerin sorumluluğundadır” dedi.

Şafak’ın, “Yapılan yoğunluk artışlarıyla ciddi boyutlarda, araç, yaya trafiği, alt yapı sorunları yaşanmaktadır. Bakanlık olarak bu sorunların çözümü için bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?” ve “Niğde Belediye Meclisi, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olarak, yıllardır parsel bazında tadilatlar yapmaktadır. Belediye Meclisi’nin böyle bir yetkisi var mıdır? Yoksa, bu konuda inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?” sorularını ise Çevre Bakanı şöyle yanıtladı, “ Bakanlığımıza onaylanmak üzere sunulan plan teklifleri çevre teşekkülü, altyapı olanakları ve fonksiyonları bazında incelenmekte ve gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle onaylanmaktadır. İlgili idarelerce yapılan tüm plan değişiklikleri ise, Bakanlığımız 2008/6 sayılı Genelge kapsamında taşra teşkilatımız tarafından incelenmekte ve mevzuata aykırı hususların tespiti halinde ilgili idareye düzeltme yapılmak üzere iade edilmektedir” dedi.

BAKANLIĞIMIZ TESPİT ETTİ, NİĞDE NAZIM İMAR PLANI VAR !

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, “Niğde Belediye Meclisi, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine aykırı olarak, yıllardır parsel bazında tadilatlar yapmaktadır. Belediye Meclisi’nin böyle bir yetkisi var mıdır? Yoksa, bu konuda inceleme başlatmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Çevre ve Şehircilik Bakanı “Niğde iline ait, İller Bankası tarafından yaptırılmış, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 01.04.1981 tarihinde onanmış 1/5000 ölçekli 6 adet imar paftası bulunduğu tespit edilmiştir” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETSİN…

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, akılda kalan sorulara resmi bir cevap aldığını söylerken, bu konudaki görüşlerini de şöyle dile getirdi; “ Bir ilin geleceğini belirleyecek olan, ulaşım ve alt yapı sorunlarını çözecek olan, bu önemli Niğde Nazım İmar Planı’nın yıllardır olmadığı, komik gerekçelerle yok olduğu Niğde halkına, hepimize söylenmiştir. Halkımız kandırıldı. Niğde Belediyesi’nin yaptığı işler ortadadır.

Son zamanlarda Niğde Belediyesi hakkında fazlasıyla şikâyetler almaya başladım. Bu şikâyetleri sırasıyla ilgili bakanlıklara önerge aracılığıyla soracağım. Sonuçları yine halkımızla paylaşacağım.

Nazım İmar Planı ile ilgili kafa karıştıran ve kuşku bırakan soruları kaleme alıp, sorumlu Bakanlık olan Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sordum. Sonuçları tüm halkımızla paylaşıyorum.

Niğde’nin Nazım İmar Planı’nın olduğunun ve tespitinin yapıldığını önergeme cevap veren Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı. Yıllarca tüm halkı kandıran, Niğde’nin geleceğinin önünü tıkayan, Niğde Belediyesi’nin resmi internet sitesinde İmar Planı’nın olmadığını yayınlanan, basın önünde 80 vilayette var, bir bizim imar planımız yok diye açıklamalar yapan, bir başkan, böyle bir durumda o koltukta oturmasın. Derhal istifa etsin! Nasıl olurda, bir belediye başkanı, iline ait Nazım İmar Planı’ndan habersiz olur?

Bu vahim tablo, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan tarafından bir an önce halkımıza açıklanmalıdır. Neden, niçin, kimler için yıllarca halkımıza doğrular söylenmemiştir? Bizler de yanıltılmaya çalışıldık. Bu sorulara çıkıp, Niğde Belediye Başkanı cevap vermelidir. İlimizde, inşaat sektöründe, düzensiz ve imara uygun olmayan yapılar inşa edilmiştir. Yerleşme alanları gelişi güzel yapılanmış, yeniliğe kapalı durumdadır. Bunu nasıl Niğde halkına reva görürsünüz? Bu yanlışların bir tek çözümü vardır, Niğde Belediye Başkanı istifa etmelidir!

ŞAFAK’TAN ÇOK ÖNEMLİ SORULAR

CHP Niğde Milletvekili, bu durumdan sorumlu olanlara sırasıyla sordu:

     1- Neden, Nazım İmar planı, hem MHP döneminde, hem AKP döneminde ihaleye çıkarılarak, belediyenin bütçesinden milyarca para harcanmasına rağmen sonuçlanmamıştır? Üstelik bu planlar, teknik olarak, revizyon planı diye getirilmesi gerekirken, sanki şimdiye kadar Niğde’nin hiç Nazım İmar Planı yokmuş gibi halkımız aldatılmıştır?

 2-  Nazım İmar Planı olan bir ilde revizyon imar planının ihaleye çıkarılması gerekmez miydi?

 

 

     3 -Geçmişte yok diye iddia edilen ve bağ evlerinde yapılan, belediye meclisine Nazım İmar Planı olarak getirdiğiniz plan mı doğrudur? Yoksa, şimdi bölge bölge ayırarak yapmış olduğunuz, revizyon ve ilave Nazım İmar Planı adı altında getirdiğiniz plan mı doğrudur?

Şafak, “Önümüzdeki seçimlerde yönetimi elimize alarak CHP olarak İç Anadolu’da yıldız bir kent yaratacağız” dedi.

CHP MİLLETVEKİLİ DOĞAN ŞAFAK'IN SORU ÖNERGESİ HABERİMİZ İÇİN AŞAĞIDAKI MANŞETE TIKLAYIN

 

 

 banner697
Yorumlar (6)
bor yolunun tarafı 7 yıl önce
bor yolunda mera ve bağ bağçe olan yerleri imara açmaya çalışıyorlar,tarım bakanından yardım istediler,herkes duydu,niğdenin nefes alması nı sağlayan kaya ardı yolu,bor yolu bahaçeleri,eski fertek yolu bahçelerinide imara açarak beton yapmaya devam edecekler,sayın yetkililer,dur demelisiniz bu şehir yanıyor betondan,arsalarınıza çok katlı binalar yaparsınız amma mezarlarınıza gölge bulamazsınız
misafir 7 yıl önce
sen sordukça birileri batıyor.şimdi bazı akp li yandaşlar bunada kulp bulacak ama en son halk bunlara bir kulp takacak ..rant rant rant
Aldattılar 7 yıl önce
nazım imar planını ihaleye çıkarttılar madem vardı neden ihaleye çıkarttılar
misafir 7 yıl önce
sen sordukça birileri batıyor.şimdi bazı akp li yandaşlar bunada kulp bulacak ama en son halk bunlara bir kulp takacak ..rant rant rant
Tepeli 3 yıl önce
Tepebagları eski günlerinden çok uzak bag anlamında bişey kalmadı etrafımız 10 katlı binalarla doldu karşı yolda imar varken neden tepede imar yok tepebaglarına imar istiyoruz
HAS TEPEBAĞLI 2 yıl önce
Yuh be sizlere yuuhhhhh, Niğde'nin nefes alınabilecek son asırlık alanlarını da para hırsınız uğruna rahatlıkla gözden çıkarma peşindesiniz ya yuh. Dedelerinizin ruhu sızlar, gidin çıplak dağların eteklerine apartmanlarınızı kondurun, hem deprem derdi yok, hem de püfür püfür... Tepebağları'nın yeşilliğini apartmanlarınızın bahçesi yaptırtmayacağız !!!!
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@