HDP Niğde Milletvekili Adaylarını Tanıttı

HDP - Halkların Demokratik Partisi Niğde Hükümet Meydanında aday tanıtımı basın toplantısı yaptı.

SİYASET 25.04.2015, 20:28 25.04.2015, 20:44
3072
HDP Niğde Milletvekili Adaylarını Tanıttı
banner830

HDP - Halkların Demokratik Partisi  Niğde Hükümet Meydanında aday tanıtımı basın toplantısı yaptı. 

Halkların Demokratik Partisi   Niğde İl Eş Başkanları Hatun Geyik ve Göksel Rıza Özkan'ın katılımı ile yapılan toplantıda HDP Niğde Adayları 1. Sıra adayı Cafer Kılıç, 2. Sıra adayı İpek Ekrem, 3. Sıra Adayı İbrahim Avşar tanıtıldı.  

Niğde Hükümet Meydanında yapılan tanıtım toplantısında konuşmayı Niğde İl Eş Başkanı Göksel Rıza Özkan yaptı.

Göksel Rıza Özkan açıklamasında; Bugün Niğde Hükümet Meydanında Büyük İnsanlık Çağrımızın Startını vermek üzere toplanmış bulunuyoruz.
  Bizlerin çağrısıyla bu alana gelen, büyük insanlık çağrımıza tanık olanlar hepinize merhaba. Halkların Demokratik Partisi Niğde İl Örgütü ve Milletvekili adaylarımız adına hepinize canı gönülden aday tanıtım basın açıklamasına hoş geldiniz diyorum.

      BİZ’LER, içinde bulunduğumuz karanlık günlerin hep birlikte, dayanışma içinde aşılacağına inandığımız için bu alandayız.

      BİZ’LER, herkesin özgürlüğü için mücadele eden insanlar olduğumuz için bu gün buradayız.

      BİZ’LER, birbirleri için kaygılanan, birbirlerinin haklarına sahip çıkanlar olduğumuz için buradayız.

     BİZ’LERİ bugün burada bir araya getiren, insana, hayvana, doğaya olan tutkulu aşkımızdır.

     BİZ’LER, özgürlüğe, adalete, eşitliğe, dayanışmaya... Büyük İnsanlığa inananlarız.

     BİZ’LER güçlünün yaydığı korkuya teslim olmayacağımızı her koşulda ilan edenleriz.

     BİZ’LER, zulmün, baskının karşısında insanlığı savunarak barış adına ilk dikilecek olanlarız.

     BİZ’LER sırt sırta, kol kola, omuz omuza vermiş, Büyük İnsanlık çağrısını dile getirenleriz.

     BİZ’LER Türkiye’yiz. BİZ’LER HDP’yiz.

     BİZ’LER insanlığa yakışır bir yaşam istiyoruz.

     BİZ’LERİN İlk Çağrısı Nüfusun yüzde ellisi olan KADINLARADIR. Bizler kadınız. Bizler yüzde elliyiz.  BİZ’LER kadına yönelik her türlü şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız.         

    BİZ’LER eşitliğini her alanda hayata geçireceğiz. Erkek şiddetine maruz kalmadığımız, ölmediğimiz, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz, sokaklarında özgürce, istediğimiz kıyafetle dolaşabildiğimiz... Bir ülkeyi her birlikte HDP iktidarında ellerimizle inşa edeceğiz.

      Büyük İnsanlık çağrımız Gençleredir. BİZ’LER gençliğin, genç kalmanın gücüne inananlarız. Zor koşullarda çalışan, okuyan, çalışma yaşamının dışına itilen, ötekileştirilen ama tüm bunlara rağmen yaşamın umudunu büyüten; Gezi’de mücadele eden, Rojava’da devrimin inşasında rol alan, dünyanın dört bir yanında karar vericilerin dayattığı politikalara karşı koyan gençlerin mücadelesi ile “büyük insanlık” çağrımız daha da büyüyor.

      BİZ’LER GÖKKUŞAĞIYIZ çağrımız gökkuşağı renklerinedir.

      BİZ’LER farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine sahip özgür insanlarız.  Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldıracak olan BİZ’LERİZ. LGBTİ’lerin eşit, onurlu, insanca yaşam sürdürebilmelerini âmâsız ikirciksiz savunmak bizlerin onurudur. LGBTİ’lerin tanınma sorununu ortadan kaldıracak, eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımları birlikte atacağız. Eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi alanlar başta olmak üzere tüm yasal mevzuatı LGBTİ’lerin eşit yurttaşlar olduğu kabulü ve ayrımcılığa karşı korunması ilkesiyle kapsamlı biçimde düzenleyerek sosyal eşitsizlikleri giderecek, çok yönlü sosyal politikaları hayata geçireceğiz.

      BİZ’LER ÇOCUĞUZ büyük insanlık çağrımız çocuklaradır. BİZ’LER insanlığın ilk şartının çocukların mutluluğu olduğuna inanıyoruz. BİZ’LER çocuk haklarını savunmak için bir araya gelenleriz. Mutlu çocuklar ülkesini kurabilmek için "oyunlarını al da gel" diyoruz. Dayakla, soğukla, açlıkla, yoksunlukla büyüyen çocukların tuttuğu gelecek aynasında görünen zifiri karanlıktır. BİZ’LER hemen her gün gözlerimizin önünde öldürülen çocukların yasıyla artık yaşamak istemiyoruz.

      BİZ’LER DEMOKRASİYE İNANANLARIZ çağrımız tüm demokrasi savunucularınadır.

      BİZ’LER halkların güçlü mücadele geleneğinden geliyoruz. Askerî-sivil bürokratik her türlü vesayete, otoriter, katı merkeziyetçi yapılanmalara, anti-demokratik yasalara karşı demokratik reform sürecini başlatacağız. BİZ’LER Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun, insanlık esaslı yeni bir Anayasayı hep birlikte yapacağız.

      BİZ’LER İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARIYIZ çağrımız insan hakları savunucularınadır.

      Adaletin hızlı, tarafsız, bağımsız, kamu vicdanını ve bireyleri tatmin edecek düzeyde gerçekleşmesi için adalet sistemini yeniden düzenleyeceğiz. Adalet bakanlığının HSYK üzerindeki vesayetine son vereceğiz. İddia ve savunma makamları yargı sistemi içinde eşit hale getirilecek. Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında oluşturulacaktır. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacaktır.  Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacaktır.

     BİZ’LER HER KİMLİKTENİZ çağrımız her kimliği kendi kimliği görenleredir.

     BİZ’LER “halklara eşitlik, inançlara özgürlük” diyoruz. Din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme haklarını güvenceye alacağız.

Farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü “eşit yurttaşlık” temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız.

    BİZ’LER "Farklılığını al da gel" diyoruz.

   BİZ’LER ÖZGÜR DÜNYAYI SAVUNANLARIZ çağrımız özgür dünyayı savunanlaradır.

   “Özlemini al da gel” diyoruz. BİZ’LER mazlumdan yana “barışçıl dış politika” mümkündür diyoruz. Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünyada halkların kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri için çalışacağız. Ortadoğu’da halklar arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesini sağlayacağız. Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcayacağız.

    Önceliğimiz her yerde Büyük İnsanlık, her yerde barış olacak.

     BİZ’LER DOĞANIN KORUYUCUSUYUZ çağrımız ekoloji mücadelesi verenleridir.

     BİZ’LER, doğayla dost bir insanlık anlayışını savunuyoruz. Kapitalizme karşı doğayı, tüm canlıların yaşam hakkını koruyacağız. Kırda, kentte, doğa ve yaşam haklarını koruma mücadelesi veren herkesin taleplerini hayata geçireceğiz. Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız.

      HES, termik, nükleer vb. enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribatına BİZ’LER son vereceğiz. Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine karşı yerinde dönüşüm projelerini destekleyeceğiz. Ortak yaşam alanlarının gaspını, su, atık su ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasını önleyeceğiz.

           BİZLER GÜVENCELİ YAŞAM EKONOMİSİNİ KURACAK OLANLARIZ

       İnsanca yaşam hakkının asgari gereklerini güvence altına alacağız.“Temel Güvence Paketi” ile her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği vereceğiz.  18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma ülke genelinde kar amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacaktır.

BİZ’LER yoksullukla etkin bir biçimde mücadele edeceğiz. Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bakıma muhtaç bırakılmayacak. İşsizlik Fonu amacına uygun olarak kullanılacaktır.

        BİZ’LER İŞÇİYİZ, EMEKÇİYİZ çağrımız yarının sınırsız sömürüsüz dünyasını kuracaklaradır.

BİZ’LER, çalışma yaşamında büyük insanlığı egemen kılacağız. Taşeronluk sistemini kademeli olarak ortadan kaldıracağız. İlk etapta kamuda taşeron çalışanlar kadrolu çalışan haline getirilecek. Taşeron çalışılan döneme ait kıdem tazminatları ödenecek. Özel sektörde ise asıl işveren alt işverenlerle birlikte çalışana karşı eşit ve aynı derecede sorumlu olacak.  Özel istihdam bürolarını, kiralık işçi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Madenlerde cinayetleri BİZ’LER durduracağız. Madenlerde güvenli üretim koşulları sağlanana kadar üretim durdurulacak, ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına derhal son verilecektir.

        BİZ’LER SOSYAL HAKLARIN GÜVENCESİYİZ

        BİZ’LER dar gelirliyiz. BİZ’LER emekliyiz. BİZ’LER engelliyiz.... BİZ’LER insanız. BİZ’LER “sosyal yardım değil sosyal hak” diyoruz. Bir yurttaşlık hakkı olarak sosyal yardımların GSYH’ye oranını mevcut olan %1,4’ten %3’e yükselteceğiz. Güvenli ve korunaklı sosyal konutlar üreterek, her yurttaşın barınma hakkını güvence altına alacağız. En düşük emekli maaşını 1.800 TL’ye çıkaracağız. Emekliler için gerçek anlamda intibak yasası çıkaracak, ücret eşitsizliğini gidereceğiz. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılacak, sendikal örgütlenme özgürlüğünün önü açılacak. Emeklilerden hastane katkı payı alınmayacak. HDP iktidarında Çalışan emekliden prim kesilmeyecek.

       BİZ’LER eğitim konusunda bir devrim yapmaya talibiz.

      Okullar arası nitelik farklılıklarının ortadan kaldırılmasına öncelik vereceğiz. Eğitim ücretsiz olacak ve her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek. Eğitim müfredatını, ders kitaplarını tekçi, cinsiyetçi, militarist ve şoven içerikten arındıracağız. Eğitim sistemini, anadili temelinde çok dilli hale getireceğiz. Okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son vereceğiz. Öğlenci, sabahçı uygulamasına son verilerek tekli eğitime geçilecek ve öğlen yemeği ücretsiz sağlanacaktır.

       BİZ’LER “yüreğini al da gel” diyoruz.

      Tüm yurttaşların yaşadığı yerde eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanmasını savunuyoruz. BİZ’LER sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi süreçlerinin tümü için halkın ve sağlık emekçilerinin katılacağı demokratik bir sağlık sistemi oluşturacağız. Sağlık hizmetleri için prim, döner sermaye gibi kâr odaklı uygulamalara son vereceğiz. İlave ücret, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeleri kaldıracağız. Hiçbir insanın sosyal haklarından mahrum kalmadığı bir düzeni BİZ’LER kuracağız.-

     Büyük insanlık çağrımıza evet de. BİZ’LER meclise.  Em herm meclise..." diye sözlerini tamamladı. 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
Yorumlar (8)
ülkücü 5 yıl önce
Bunlari orda nasil duruttunuz ülkücüler nereye gidiyor gençlik bizmi inelim 60 yasindan sonra
yanlı haber 5 yıl önce
Mhp nin niye seçim çalışmaları haber yapılmıyor (SİTE YÖNETİMİ: MHP daha basın bürosunu bile oluşturmadı haber atmıyor HDP haber gönderiyor )
bılermıs 5 yıl önce
sızler varya. bolucu .katıl. vatan haını.cocuk katılı vatan dusmanı.ınsanlık dusmanı yaratıklarsınız.bu topraklardan yetısıp bu vatan haınlerını savunan se.....sızsınız...
ah göksel 5 yıl önce
ah bu göksel yok mu bu göksel tüm münafıklık bunun başı altından çıkıyo o olmasa bu kürtler niğdemizda hiç bir zaman örgütlenemezdi
yanlı haber 5 yıl önce
Mhp nin niye seçim çalışmaları haber yapılmıyor (SİTE YÖNETİMİ: MHP daha basın bürosunu bile oluşturmadı haber atmıyor HDP haber gönderiyor )
bılermıs 5 yıl önce
sızler varya. bolucu .katıl. vatan haını.cocuk katılı vatan dusmanı.ınsanlık dusmanı yaratıklarsınız.bu topraklardan yetısıp bu vatan haınlerını savunan se.....sızsınız...
hdp niğde binası 5 yıl önce
niğdeye hdp binası açılalı yıllar oldu sesiniz çıkmadı
ah göksel 5 yıl önce
ah bu göksel yok mu bu göksel tüm münafıklık bunun başı altından çıkıyo o olmasa bu kürtler niğdemizda hiç bir zaman örgütlenemezdi
banner833
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@