Niğde Pegem Akademi katkı verdi, öğrenciler oynadı