Niğde Kamu-sen ‘den Memur Zammına Tepki

Kamusen Niğde İl Temsilciliği AKP Hükümetinin memura vermeyi düşündüğü 3+3 lük zammı ve memur karşı tutumunu Niğde Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

EKONOMİ 19.12.2012, 16:55 19.12.2012, 16:55
1027
banner830

 Kamusen Niğde İl Temsilciliği AKP Hükümetinin memura vermeyi düşündüğü 3+3 lük zammı ve memur karşı tutumunu Niğde Cumhuriyet  Meydanında bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

VİDEO SAYFANIN ALTINDA

Haber Fotoğraf : Selim GÖKEL

Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliğine bağlı sendika üyesi bir grup memur Niğde Cumhuriyet Meydanında bir basın açıklaması yaparak, hükümetin 2013 yılı bütçesinde uygulamaya koyacağı memur zammını protesto ettiler.

 

Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi İhsan Uğraş tarafından okunan basın bildirisi şöyle ;

 

Aralıksız olarak 10 yıldır ülkeyi dilediği gibi yöneten AKP iktidarının hazırladığı bütçeyle bir yıl daha geçirmeye hazırlanıyoruz.

2012 yılı boyunca memurları, emeklileri enflasyona ezdirmedik deyip, ülkenin kaymağını yandaş çevrelere dağıtanları gördük.

Günlerce, sözde sendikaların ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiş gibi anlattığı, toplu sözleşme tiyatrosunu izledik.

Eşit işe eşit ücret getireceği söylenen 666 sayılı KHK ile kamu görevlilerinin fazla mesailerinin, ikramiye haklarının gasp edildiğine, bazı kurumlarda yol ücretlerinin kaldırıldığına, öğretmen, akademisyen, KİT çalışanı gibi birçok memura ise hiç ek ödeme artışı yapılmadığına şahit olduk.

Kamu görevlilerini tam 6 ay boyunca sıfır zamma mahkûm edip, doğalgaza % 29,3; elektriğe % 20; mazota, benzine %13; kömüre %17; oduna %21; ulaşıma %16 zam yapanların; toplu sözleşme adı altında memurlara %4+4 artışı reva görmelerini yaşadık.

Ekonomide yaptıkları yanlışı, dış politikada düştükleri zafiyeti, ekonomiyi yönetememelerinin beceriksizliğini memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilerle, bakanlarla muhatap olduk.

 Şimdi bu çarpık anlayışın hazırladığı 2013 yılı bütçesi Meclis’te görüşülüyor.

Bundan önceki 10 yılda ne gördüysek, ne yaşadıysak, 2013 yılında da benzer şeylerle karşılaşacağız.

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eğri, bu nedenle de yaptığı hesapların hepsi yanlış çıkıyor.

2013 yılı bütçesinde, bütçe açığının ve cari açığın, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatılmaya çalışılacağı görülüyor. 

Gelecek yıl bütçesinde enflasyon hedefi %5,3; büyüme hedefi %4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artış %17, KDV artışı %18 ve toplam vergilerdeki artış da %14 olarak planlanmış.

Bunun anlamı, dar ve sabit gelirlilerimizin sırtına binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamı vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayından sonra azalacak maaşlardır. Bunun anlamı, zahmeti, külfeti çalışanın sırtına bindirmek, nimeti mutlu azınlığa peşkeş çekmektir.

2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken, kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, aksine pastadan aldıkları pay kısılmıştır.  

 Ekonomik kriz dönemleri, çalışanlarımızın haklarının budanması için bir fırsat olarak görülmüş, bu dönemlerde çalışanlarımız işsizlikle tehdit edilerek sesleri kısılmıştır.   

Yatırım paketi adı altında sanayici ve iş adamlarına milyarlarca liralık kaynak yaratılırken, memurlarımız ve memur emeklilerimiz açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklenmektedir. 

Yalnızca 2012 yılı içinde banka hesabında 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayısı 6 bin 669 kişi artarak 51 bin 161 kişiye yükselmiştir.

Bir yanda milyonlarına milyonlar katan mutlu azınlık varken diğer tarafta ek ödemeden, fazla mesaiden, ikramiyeden bile mahrum bırakılan, %3+3 zamma mahkûm edilen memurlar bulunmaktadır. 

Bilinmelidir ki, devletin bütçesi kimsenin babasının malı değildir. Bütçe de milli gelir de milletin ortak kaynağıdır.

Hükümetin görevi, herkesin ortak malı olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaştırmaktır. 

75 milyonun ortak kaynağından; milletin %99’u için ayrılan pay, milletin geri kalan %1’lik ayrıcalıklı kesimi için ayrılan pay kadar bile olamamıştır.

Son 10 yıl içinde toplamda reel anlamda %68 büyüyen bir ülkede, çalışanların pastadan aldığı pay azalıyorsa, burada bir tutarsızlık ve adaletsizlik var demektir. 

Ne yazık ki, bu bütçeyle 2013 yılında da bu adaletsizlik artarak sürecektir. 

Son bir yıl içinde tavuk eti, fasulye, traş %15, deterjan %13, sabun %18, şampuan %25, tren %27, vapur %19, otobüs %10, doğalgaz %29, odun %20, kömür %16, elektrik %20, okul masrafları ve tüp %10 zamlanmışken; memurlara %3+3 zammı reva gören anlayışın hazırladığı bütçenin adalet getirmeyeceği açıktır. 

Bu anlayışla dar ve sabit gelirlilerin insanca bir yaşama kavuşması hayalden öteye gitmeyecektir. 

2013 için kamu görevlilerine verilmesi planlanan maaş zammı, memurun cebinden çıkacak paranın yarısını bile karşılamamaktadır. 

Bütçe görüşmelerinde Hazinedeki altın ve döviz rezervleriyle övünen Sayın Başbakan’ın demecini hayretler içinde izledik. 

Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; Bakanlar neden çıkıp her gün memur maaşlarının bütçede açık yarattığını iddia ediyorlar?

Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; memurlar, emekli, dul ve yetimler neden inim inim inletiliyor? 

Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; neden her yıl milyarlarca dolar borçlanılıyor, her yıl rantiyeciye 50 milyar lira faiz ödeniyor?

 Madem Hazine altın ve döviz kaynıyor; neden fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler haraç mezat satılıyor, ülkemizin değerleri elden çıkarılıyor. 

Yetkililer bu mantıksızlığı izah etmek durumundadır. 

2013 yılı bütçesinde memur, işçi, emekli, dul, yetim, gazi, şehit yakını gibi dar ve sabit gelirli vatandaşlara ayrılan ödenek, toplam milli gelirin yalnızca %7,1’idir. 

Milli Gelirin %92,9’unu mutlu azınlığa peşkeş çekmek, hangi adaletle bağdaşmaktadır? 

Milletten tahsil edilen vergilere, ÖTV ve KDV’ye %18 artış öngörüp, memurlara %3’le yetinin demek hangi adaletle bağdaşmaktadır?

Bir taraftan Türkiye’nin ekonomisi en hızlı büyüyen ülke olmasıyla övünen yetkililerin, diğer taraftan memurlarına ve emeklilerine gerçek enflasyonun üçte biri kadar maaş artışı öngörmesi anlaşılır ve kabul edilebilir değildir.

Kamu görevlilerimiz; 666 sayılı KHK ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, kaldırılan fazla mesailerin, ikramiyelerin, servis ücreti karşılığı ödenen ulaşım yardımlarının yeniden düzenlenmesini, 

Bir saatlik fazla çalışma karşılığında ödenen 1,35 TL’nin hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 

4/C’li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkûm edilmesinden vazgeçilmesini,

Adil bir vergi sistemi ile herkesin kazandığı ölçüde vergi ödemesinin sağlanmasını,

 Mağdur edilen, unutulan 4/B’li ve diğer sözleşmeli çalışanlarımızın kadroya geçirilmesini,

İşyerlerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklerken; yetkililerin aylarca çalışıp, günlerce müzakere edip ortaya çıkardıkları 2013 yılı bütçesini görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. 

Ülke insanı yanlış ekonomi politikalarıyla günden güne tüketilirken, yanlışı görme ve doğruya yönelme erdemi gösteremeyenlerin, vicdanı ve ahlak anlayışı mutlak sorgulanmalıdır.   

İddialara göre Türk ekonomisi büyümektedir. Ancak, bu büyüme dar gelirliye, ücretli çalışana ve işsize yansıyacak tarzda gerçekleşmemektedir. 

Ülkemizde, gelir dağılımda yaşanan adaletsizlik hızla artmakta, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak itirazımız ekonomik program hazırlanırken, sosyal ayağının eksik bırakılmasınadır. Vatandaşına yansımayan büyümenin kime ne fayda sağlayacağı tartışmalıdır.

 Küresel sermayenin taleplerine uygun olarak hazırlanan ekonomik programlar, sermayeyi büyütürken; başta kamu çalışanları olmak üzere dar ve sabit gelirlileri ezmektedir. 

Milletin sırtına binilerek adalet sağlandığı, bütçe açıklarının kapatıldığı nerede görülmüştür? 

Bütün bu verileri göz önünde bulundurarak soruyorum; siz bizim yerimizde olsanız bu hükümete dua mı ederdiniz, yoksa beddua mı? 


Kaynak: Selim GÖKEL
banner697
Yorumlar (3)
alperen bozkurt 7 yıl önce
çilekeş kamu sen ciler.çok haklısınız ama bunu anlayan yok.bırakın daha fazla zam yapsınlar.zamlar arttıkça hükümet güçleniyor.sonumuz hayır ola
komedi 7 yıl önce
bu tesliler her ay düzenli olarak çıkıyorlar orda bir müsamere sergiliyorlar. bizde ilgi ile takip ediyoz. bir de her işe mualif bu adamlar. bu memlekette hiç düzgün iş yok mu ya.
sedat topal nirede 7 yıl önce
sendika edebiyatı yapıyodun neredesin sedat topal,korkuyonmu yerimden olurum deyi,dışarda türk kamu sencilere ispiyon,içerde yağdanlık hee ,ama korkunun ecele faydası yok,biriniz gitti pirinizde gidecek
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 44
2. Başakşehir 22 43
3. Galatasaray 22 42
4. Sivasspor 22 42
5. Alanyaspor 22 39
6. Fenerbahçe 22 38
7. Beşiktaş 22 36
8. Göztepe 21 33
9. Gaziantep FK 21 27
10. Malatyaspor 21 24
11. Gençlerbirliği 22 24
12. Denizlispor 22 24
13. Çaykur Rizespor 20 24
14. Konyaspor 22 20
15. Ankaragücü 22 20
16. Antalyaspor 21 19
17. Kasımpaşa 21 16
18. Kayserispor 22 15
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Liverpool 26 76
2. Man City 25 51
3. Leicester City 26 50
4. Chelsea 25 41
5. Tottenham 26 40
6. Sheffield United 26 39
7. Wolverhampton 26 36
8. Everton 26 36
9. M. United 25 35
10. Arsenal 26 34
11. Burnley 26 34
12. Southampton 26 31
13. Newcastle 26 31
14. Crystal Palace 26 30
15. Brighton 26 27
16. Bournemouth 26 26
17. Aston Villa 26 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 26 24
20. Norwich City 26 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 53
2. Barcelona 24 52
3. Getafe 24 42
4. Atletico Madrid 24 40
5. Sevilla 24 40
6. Villarreal 24 38
7. Valencia 24 38
8. Real Sociedad 23 37
9. Granada 24 33
10. Athletic Bilbao 24 31
11. Osasuna 24 31
12. Real Betis 24 29
13. Levante 24 29
14. Deportivo Alaves 24 27
15. Real Valladolid 24 26
16. Eibar 23 24
17. Celta de Vigo 24 21
18. Mallorca 24 21
19. Leganés 24 19
20. Espanyol 24 19
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@