Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Basın Açıklaması

Memur-Sen Niğde Temsilciliği Toplu Sözleşme hakkında basın açıklaması yaptı.

EKONOMİ 17.08.2019, 21:43 tiyo
263
Memur-Sen'den Toplu Sözleşme Basın Açıklaması
banner830

Memur-Sen Niğde Temsilciğinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Hepinizin yakından takip ettiği ve bildiği gibi

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri,

1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı.

16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu.

Kamu İşvereni, görüşmelerin 16 gününde,

bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden

tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.

Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif;

gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip.

Kamu İşvereninin teklifi;

“teklif gecikti” siteminin ve tepkisinin ötesinde

“teklif geçiştirildi”,

“masa önemsizleştirildi” ve

“alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerini

ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi

hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir.

Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi;

Kamu İşvereninin

masaya geç teklif sunma gayretinin ve

sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir.

Kamu İşveren Heyetinin

geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış

teklifinin içeriğinde;

bize teklif edilmesi bir tarafa

masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor.

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif;

“Güçlü Türkiye imkansız,

“Büyük Türkiye anlamsız” ve

“Yeni Türkiye gereksiz”

fikri sabitinde debelenenler dışında

hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz.

Hükümet; bu teklifin,

Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye

hedeflerini ve gerçeklerini

yok sayanlara can suyu vermek,

kamu görevlilerini

enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir,

Daha da önemlisi Hükümet,

kalkınmayı önemsediğine,

adaleti öncelediğine dair

ispatı ve icraatı,

toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle

hem teyit hem de tescil etmelidir.

Değerli Basın Mensupları,

Çok kıymetli yol arkadaşlarım,

Memur-Sen Konfederasyonunun ve

yetkili sendikalarımızın toplu sözleşme teklifleri;

teşkilatımız, üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun,

çözüme matuf,

içeriği makbul,

maliyeti ve mahiyeti

makul teklifler olarak kabul gördü.

Bu kabule rağmen,

Kamu İşvereninin 24 Temmuz’da

sanki kendisine hiç teklif sunulmamış,

kamu görevlilerinin

mali ve sosyal haklarına,

demokratik ve sendikal haklarına,

özlük hakları ve çalışma şartlarına dair

tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesini

ne kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur.

Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayalım; 2020 için % 3,5 + %3 ve 2021 için %3 + % 2,5…

Bu oranlar;

Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil.

Bu oranlar, Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil.

Hükümetin teklifi,

faiz oranlarındaki düşmeyi,

kurdaki aşağı yönlü hareketi,

elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi

doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor.

5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle

sunulan Kamu İşvereni teklifi;

“kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı” sona ermesi gerekirken aksine

“kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı” eklenme çabası olarak da görülebilir.

Siyasi irade,

toplu pazarlık masasına,

kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil

cefayla buluşturma teklifi sunduğu görmeli,

teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir.

Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı;

evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın

Dimyata pirince gitmektir.

Kamu İşvereni,

hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak

hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir.

Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin!

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde

Kamu İşvereninden gelen ilk teklifin anlamı;

2020 için yıllık toplamda %6.60,

2021 için yıllık toplamda %5.57 oranın da zam yapılması,

iki yıllık toplamda ise %12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir.

Bu durumda kamu görevlilerine ve

onların yetkili temsilcisi konumunda

konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir;

”2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin.

Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde %15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde %12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını

normal kabul edin.

Yetmez, “gecikme zammı aylık %2,5,

yıllık %30 iken maaş zammınızın

yıllık %6’lar ve iki yıllık toplamda %12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin” deniyor.

Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi %5,

aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise %9,5 ve %5,9 iken

aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise

sırasıyla %13,9 ve %11,5 olarak kayıt altına alınmış.

Bu rakamların yanına da son 10 yıllık süreçte

enflasyon hedef ve tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasında zaman zaman

2 kata kadar farklılıklar oluştuğu bilgisini de paylaşmak gerekiyor.

Diğer taraftan

2019 yılında uygulanan yeniden değerleme oranının %23’ün üzerinde olduğunu ve

mevcuttaki tutumu devam ederse

2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranının da %27-%30 bandında olacağı gerçekleri de gün gibi ortadır.

Bir başka ifadeyle, kamu tarafı bazı harçlara ve ücretlere gelecek yıl yaklaşık %27 oranında zam yapılacaktır.

Ayrıca,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte

Hükümetin bütçe teklifinin

Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde

“bir önceki yılın bütçesinin ilgili yıldaki yeniden değerleme oranı kadar artırılması” uygulamasına geçilmiştir.

Buna bağlı olarak,

2020 yılı bütçe teklifi Meclis tarafından kabul edilmemesi halinde

2019 bütçesinin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırılması söz konusu olacak.

Böyle bir durum gerçekleşirse;

2020 yılında Hükümetin bütçesine yaklaşık

%27 civarında zam yapılırken

kamu görevlilerinin maaşlarına ise

%3,5+%3 zam yapılması gibi bir garabet ortaya çıkacaktır.

Bütün bu veriler üzerinden şunu söylemek gerekir ki;

“Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadi Hükümet tarafından öncelikle

teklif bandında korunması gerekir.

Bir başka anlatımla

Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla

Merkez Bankasının beklenti anketindeki

%13,9 ve %9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi.

Diğer taraftan,

toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil.

Masada, haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da

pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor.

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte

 • ek göstergeden,
 • kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına,
 • teklifimizde yer alan taban aylığa seyyanen zamdan,
 • refah payına
 • sözleşmeli personelin kadroya geçmesinden,
 • kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına,
 • gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından
 • dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine,
 • yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan
 • keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye
 • genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığı

hiçbir şekilde dikkate alınmamış ve

bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmemiştir.

Benzer şekilde

hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerinden

bir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik

bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır.

Bu bakımdan Kamu İşvereninin teklifi sonrasında

“ne makul ne de makbul bir teklif var

sadece malul bir teklif var” dedik.

Zira bu teklif içerdiği oranlar boyutuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür.

Bu teklif,

Yeni Türkiye’yi görme, Büyük Türkiye’yi yansıtma,

Güçlü Türkiye’yi yaşatma noktasında maluldür.

Bu teklif, refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama açısından maluldür.

Bu teklif,

“Türkiye’nin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak cüssesi, alın terinin hakkını teslim edecek bütçesi yok” cümlesine inanmamızı beklemek nedeniyle

fikren, ilmen, ahlaken maluldür.

Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif

“vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük” niteliktedir.

Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin

ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken,

nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık.

Bu teklifin tamamlanmaya,

ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var.

İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak

bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak

yeni bir teklif için yeterli zaman,

bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz.

Biz, eski Türkiye’nin vehimlerinden beslenen değil

Yeni Türkiye’nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz.

Türkiye’nin gücüne bizim kadar inanılırsa,

Türkiye’nin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse,

Türkiye’nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa;

anlaşmamızda, adil paylaşmamızda,

birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.

Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız.

Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil

hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri

takdir etmek için kullanmak istiyoruz.

Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz.

Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz.

 1. …. İl temsilciliği olarak

ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini

yakından takip etmeye,

bizleri memnun edecek her konuda

destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki

niyet ve gayretlerimizde

bereket, irade ve çalışmalarımızda

örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz.

Kaynak: TİYO AJANS
banner697
Yorumlar (0)
banner833
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@