MEB’in 19 Mayıs Kararına Tepkiler Artıyor

Türk Eğitim-Sen ; Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Bakanlık Müsteşarı Emin Zararsız derhal istifa etmelidir.

EĞİTİM 16.01.2012, 23:23 16.01.2012, 23:23
MEB’in 19 Mayıs Kararına Tepkiler Artıyor
banner830

 Türk Eğitim-Sen ; Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Bakanlık Müsteşarı Emin Zararsız derhal istifa etmelidir.

 

Türk Eğitim-Sen Niğde İl Temsilcisi İhsan Uğraş’ın yazılı basın açıklaması;

 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik; MEB tarafından çıkarılan 11.01.2012 tarih ve 817 sayılı yazının 19 Mayıs törenlerinin kutlanmasına engel olmak amacıyla çıkarılmadığını söylese de, buna kendisinin de inanmadığı muhtemelen bu açıklamayı ya Bakan Ömer Dinçer ya da söz konusu yazıyı imzalayan Müsteşar Mehmet Emin Zararsız’ın talimatıyla yapmak zorunda kaldığı açıktır.

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından İl Valiliklerine gönderilen Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları ile ilgili yazı incelendiğinde Bayram kutlamalarının açıkça sulandırılmaya çalışıldığı, öğrencilerin bayram kutlamalarına katılımının açıkça engellenmeye çalışıldığı görülecektir.

 

 

Müsteşar Mehmet Emin Zararsız imzasıyla gönderilen yazıyı basın önünde aklamaya çalışmak, Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik’in omuzlarına yüklenmiştir, Müsteşar Mehmet Emin Zararsız kendi imzaladığı bir yazıyı savunma erdemini gösterememiştir.

 

 

Yazıyı hazırlayanlar 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Kanun, 01.10.1981 tarih ve 17475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikler ile Nisan 2007 tarihli ve 2595 sayılı Tebliğlere Dergisinde yayınlanan yönergeyi gerekçe göstermektedirler. Bu yönetmelikler ve yönergeden hareketle, Müsteşar M. Emin Zararsız yazısında, “Kaldı ki Kanun ve Yönetmelikte kutlamaların öğrencilerin katılımıyla yapılacağına dair bir hüküm de bulunmamaktadır. Bununla birlikte günün anlam ve önemi ile kutlamaların okullarımızda ve öğrencilerimizin katılımıyla icra edilmesine devam edilecektir.” demektedir.

 

 

Müsteşar Emin Zararsız yazısının son paragrafında  “Bu nedenle Başkent dışındaki il ve ilçelerimizde Yönetmelikte yer almayan senaryo, değişik renk ve nitelik arz eden gösteri ve fon çalışmaları etkinliklere yer verilmemesi, bu kapsamda il ve ilçe komiteleri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”  demektedir.

 

 

Bu yazıdan anlaşılması gereken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları okul duvarlarının arasına sıkıştırılmasıdır. Bu yazıdan sonra il ve ilçe kutlama komiteleri stadyum, hipodrom ve diğer alanlarda her hangi bir senaryoya bağlı kalarak çeşitli görsel etkinliklerle bayram kutlaması yapamayacaktır.

 

 

Bu yazıyı hazırlayan Müsteşar Mehmet Emin Zararsız ve tabii ki Bakan Ömer Dinçer ilgi gösterdikleri yönetmelik ve yönergelerden de bihaberdir. İlgi yönetmelik ve yönerge incelendiğinde 19 Mayıs Bayram kutlamalarına öğrencilerin katılımını yasaklayan bir madde söz konusu bile değildir. Müsteşar M. Emin Zarasız tarafından imzalanan ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in talimatıyla kaleme alınan bu yazı hem kanun ve yönetmeliklere hem de yönergeye açıkça aykırıdır.

 

 

17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı Kanun MADDE 4 - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yayımlanır.

 

 

İlgi Yönetmelik ise bakın ne demektedir: ” Millî Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günleri Milletimiz için çok önemli günlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulmasını sağlayan bu Zafer Günlerini önemine uygun olarak anmak ve kutlamak bütün vatandaşlarımız için Millî bir görevdir.

 

 

Başta Devletimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşının isimli ve isimsiz bütün kahramanlarını hatırlamak, onların aziz hatıralarını anmak ve Bayramlarımızı şanına uygun kutlamak, Millî Birliğimizin güçlenmesini sağlayacaktır.

 

 

Ortak ve uzun bir geçmişi paylaşma Milletimizin gelecekte var olma mücadelesinde başarılı olabilmesinde önem arz eden Millî Bayramların ve Mahalli Kurtuluş Günlerinin yurdumuzun her köşesinde ve dış temsilciliklerimizde coşku ile kutlanmasına önem verilecektir.

 

 

 Bayramları Törenleri İl ve İlçelerde resmi tören alanı olarak belirlenmiş olan Hipodrom, Stadyum, saha, okul bahçesi ile sınırlı tutulmayacaktır. Mahalle, cadde, sokak ve meydanlara yayılarak kutlanacaktır.

 

 

Birbirine yakın her derecedeki okullar kendi aralarında birleşerek bir “Bayram Bölgesi“oluşturulacaktır. Bunun için İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri gerekli düzenlemeyi yaparak bayram bölgelerinde belirleyecekleri bir okulun sorumluluğunda diğer okulların törene katılımını sağlayacaklardır. Kutlamalar çeşitli meydanlarda gerekli tedbirler alınarak zengin bir programla gerçekleştirilecektir.

 

 

Valiliğinizce Millî Bayramların ve Mahalli Kurtuluş Günlerinin amacına uygun, daha coşkulu, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması için ilgili yönetmenlik ve bu genelge hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak zamanında uygulanacaktır.

 

 

11-Millî Bayramlar ve Mahalli Kurtuluş Günlerine okullar, yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte en etkili biçimde katılacaklardır. Bunun yanında Üniversite ve Yüksek Okullar çevresindeki Özel Eğitim Okulları ve Sakatlar Konfederasyonu ile bağlı kuruluşlar gerek bayram kutlamalarında gerekse illerdeki kutlama komitelerinde görev alacaklardır. Ayrıca bakım ve ilgiye muhtaç çocuk, genç, yaşlılar için ayrı bir program yapılarak kimsesiz olmadıkları Devletimizin ve Milletimizin şefkatli elinin sürekli kendilerine uzandığı duygusu kazandırılacaktır.

 

 

13- Bayram kutlamalarına ayrı bir anlam vermesi bakımından basın, yerel tv ve TRT’nin Millî Bayramlar ve Mahalli Kuruluş Günlerine yeni hazırlanacak ve senaryoları günümüze göre değiştirilecek, filmler ve dizilerle katılması sağlanacaktır .

 

16- Her il, ilçe, kasaba ve köyler kendi yörelerinin özelliklerine göre bayram programlarını geliştirerek, güzelleştirerek, zenginleştirerek icra edeceklerdir.

 

Müsteşar M. Emin Zararsız’ın ilgi tuttuğu yönergede bunu doğrulamamaktadır. İlgi Yönerge incelendiğinde;

“b) Bayramların nisan ve mayıs aylarında iklim şartlarını da dikkate alarak tören ve gösterilerin varsa stadyum, yoksa hipodrom, meydan, alan, cadde, sokak ve benzeri yerlerden hangisinde yapılacağına karar vermek.

c) Bayramların hangi etkinliklerden oluşacağına karar vermek.

e) Bayram kutlamalarına; kurum ve kuruluşların, halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının etkin ve coşkulu katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

g) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının eğitici, ilgi çekici ve eğlendirici özellikte olmasına özen göstermek.

h) Teknik komite üyeleriyle; bayram senaryosu, saha içi gösterilerine katılan öğrencilerin

araçları ve kıyafetleri ile kullanılacak müzikler üzerinde görüş birliğine varmak.

Madde 10

c) Ortak çalışma sayısını, genel prova dahil olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun

üzerindeki illerde en fazla 10, diğer il ve ilçelerde en fazla 7 çalışma günü olarak tespit

etmek

 ç) Tören ve gösterilere katılacak okulları/kurumları, bayramın senaryosunu, gösterilerdeki

koreografileri, hareketleri, kullanılacak müzikleri, kıyafetleri, materyalleri, şiir ve konuşma

metinlerini tespit etmek” şeklinde talimatlar olduğu görülecektir.

 

Bu yönetmelik ve yönergede öğrencilerin ve okulların törenlere katılacağı, hatta ağırlıklı olarak yapılacak programın Millî eğitim müdürlüklerince koordine edileceği açıkça söylenmesine rağmen Sayın Bakan Ömer Dinçer ve Müsteşar M. Emin Zararsız hangi amaca yönelik olarak, öğrencilerin katılması yönünde bir talimat olmadığını söyleyebilmektedir.

 

MEB tarafından valiliklere gönderilen yazıda iyi niyet yoktur. Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Müsteşar M. Emin Zararsız açıkça 19 Mayıs Bayram kutlamalarını sulandırmak ve okul duvarları arasına hapsetmek istemektedir. Millete mal olmuş bir Millî bayramı coşkuyla kutlamaya engel olmak Millî Eğitim Bakanının işi değildir. Tam tersine Millî Eğitim Bakanlığı Millî bayramların Millî bir coşku ve heyecanla kutlanmasını sağlamakla görevlidir. Bu bayramlara öğrencilerin katılımının sağlanmasını boşa giden bir zaman olarak görmek hem Ömer Dinçer’in hem de Müsteşar M. Emin Zararsız’ın Millî değerlerimize bakış açılarını da ortaya koymaktadır.

 

Bütün bu sebeplerle böylesine bir yazıya imza atan M. Emin Zararsız Yönetmelik ve yönergelere aykırı davranmış suç işlemiştir. Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise suçun işlenmesine göz yummuştur. Adının başında “Millî” olan bir bakanlığın başında bu kişilerin olması Millî Eğitim Bakanlığının varlık sebebine aykırı bir durumdur ve derhal istifa etmeleri gerekmektedir. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi her ikisi ile de ilgili suç duyurusunda bulunacaktır.

 

 

İhsan UĞRAŞ

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı

 

 

Yorumlar (3)
SALİH 8 yıl önce
ihsan bey 19 mayis gösterilerinin ne kadar külfetli ve getirisinin azoldugunu biliyorsunuz genleri bayramlardan sogutuyor.derslerinden alikoyuyor.
sendika 8 yıl önce
sırf tepki vermek için böyle açıklama yapılırmı ihsan bey genel merkezin talimatı ver basın açıklamasını siz de biliyorsunuz veliler olsun öğretmenler olsun öğrenciler olsun hepsi bıkmıştı bence bakanlık çok doğru yaptı tebrik ediyorum
öğretmen 8 yıl önce
aşağıdaki yorumculara şaşıyorum, 19 mayıs'ın külfeti, bıkma sebebi 19 mayıs değil, sınav sistemi, lys sistemi, dershane çarkı bu sorunların çözülmesini isteyin, asıl sebep bunlar sınav korkusu olmazsa 19 mayısta , bütün sosyal ve sportif faaliyetlerde tam anlamı ile yürür, sayın sendikacıyı kutlarım.
banner833
12°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@