Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

EĞİTİM 25.02.2016, 00:27 25.02.2016, 00:31 nigdehaber
3100
Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar
banner830
 Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

 

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Bakanı İhsan Uğraş açıklamasında;  Milli Eğitim’de haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyu’nda “MEB Yasası” diye bilinen, “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK“ ile başlayan sıkıntıların ucu, öğretmenlere kadar dayanmış durumda. Sendika alan gezilerinde ziyaret ettiğimiz okullarda idareci ve öğretmenlerde ki huzursuzluk ve tedirginlik açıkça gözlemlenmektedir.

            Bir kurumun başarısı, çalışanların huzurlu olmasına bağlıdır. Huzurun sağlanmadığı ortamlarda kurum barışı ve başarısının sağlanması mümkün değildir.

            Özellikle Milli Eğitim ve Milli Eğitim’in öznesi durumunda olan öğretmenler, ülkemizin geleceğini inşaa eden mimarlardır. Milli Eğitim’de yapılan güzel işler ülkemizin geleceğinin ne kadar aydınlık olacağının göstergesidir. Ancak yapılan yanlış işler de bu ülkenin geleceğinin karartılmasına atılmış adımlardır.

            Milli Eğitim yetkililerinin çalışanlar arasında öncelikle tesis etmeleri gereken en önemli konulardan biri kurum kültürünü geliştirmek ve çalışma barışını temin ederek çalışma ortamını huzurlu hale getirmektir. Ancak mevcut durum bu konulardan son derece uzaktır.

            Başta idareci atamaları olmak üzere yapılan iş ve işlemlerde tamamen tarafgirlik, yandaş kayırmacılığı yapıldığı, gün gibi aşikardır. “Bizden olan” veya “bizden olmayan” zihniyeti adeta bir ur gibi yayılma göstermektedir. Halbuki başarıya giden yolun kilometre taşları ayrımcılık yaparak değil; ehliyeti, liyakati, barışı, sevgi ve saygıyı esas alarak döşenebilir.

            Ama üzülerek ifade ediyoruz ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamaları tamamen yandaş kayırmacılığı üzerine işleyişine devam etmektedir.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son uygulaması “yok artık” dedirtecek cinsten ve bardağı taşıran son damla olmuştur.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile “Öğretmen Görevlendirmeleri” yapılmıştır. Yapılan görevlendirmeler de “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesine dayandırılarak yapılmıştır.

            Belirtilen dayanağın 20. Maddesi şu şekildedir:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.”

            İşte yapılan hukuksuz iş ve işlemler, dayanak olarak alınan bu kararın belirtilen maddesi incelendiğinde gün gibi ortaya çıkıyor.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri”, belirtilen kararın 20. Maddesine alenen aykırı bir şekilde yapılmıştır.

            Bor TOKİ Orta Okulu’nda 4 (dört) tane Türkçe öğretmeni ve okulda haftalık 88 (seksen sekiz) saat Türkçe dersi bulunmasına, mevcut öğretmenlerin 22’şer saat derse girmelerine rağmen, adı geçen okulun Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA, hiçbir geçerli sebep olmadan okulundan alınarak, Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilmiştir. Adı geçen öğretmen okulunda 15 saat maaş karşılığı dersini, üzerine 6 saat ek ders karşılığı görevini doldurmuş olmasına rağmen okulundan alınıp başka bir okula görevlendirilmiştir.  “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesinde; “ (…) kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra (…)” ifadesi açıkça yer almışken;

            Yine aynı kararın 20. Maddesi (2) bendinde; “ (…) aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla (…) ifadesi en net bir biçimde ortada dururken ve belirtilen şartların tamamı taşınırken, bir öğretmenin okulundan alınarak başka bir okula görevlendirilmesi tamamen haksız, hukuksuz, usulsüz ve keyfi bir uygulamadan başka bir şey değildir. Anılan maddeye göre bir öğretmen görev yerinin bulunduğu veya ikamet ettiği belediye sınırları dışına görevlendirilemez. Yani eğitim bölgesi dışına bir görevlendirme yapılamaz. 20. Madde incelendiğinde görüleceği üzere; 20. Madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler çalışılan yer belediye sınırlarıyla sınırlandırılmıştır. Bu uygulama öğretmene uygulanan bir baskı, günümüz ifadesiyle mobbingdir. Bunun başka bir izahı yoktur.

            Bu keyfi ve usulsüz uygulama ile öğretmen arkadaşımızın okulunda ki öğrenciler mağdur edilmiş; sadece bununla kalınmamış, görevlendirildiği okulun öğretmenlerinin de mağduriyetine sebep olunmuştur. Zira, Süleyman ÖZATA adlı öğretmenin görevlendirildiği Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’nda 2 tane Türkçe Öğretmeni bulunmakta, bu iki öğretmen arkadaşımız haftalık 22’şer saat derse girmektedir. Şimdi bu öğretmen arkadaşlarımızdan derslerin bir bölümü alınacak ve görevlendirilen öğretmene verilecektir. Görevlendirme yazısında Bor TOKİ Orta Okulu’ndan Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilen Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA’nın eski okulunda dersi görünmemekte, görevlendirildiği okulunda ise 18 saat ders verileceği belirtilmektedir. Bu hesaba göre Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu Türkçe Öğretmenleri de açıkça mağdur edilmektedir.

            Bir başka akıllara durgunluk veren husus ise, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri” konulu yazısında öğretmenin maaş ve ücret karşılığı görevlendirilmesidir. Bölge dışına yapılan bu görevlendirme, maaş ve ücret karşılığı yapılamaz. Bu durumda görevlendirilen personele hukuksal olarak geçici görev yolluğu ödenmesi de gerekmektedir. Bu gerçek göz önüne alındığında bir kamu zararının doğacağı gerçeği de şüphesizdir.

            Yapılan bu keyfi uygulamada hukuk o kadar göz ardı edilmiştir ki onay 17/02/2016 tarihinde alınmış, ilgili öğretmene 19/02/2016 tarihinde tebliğ edilmiş; ancak görevlendirme 08/02/2016 tarihinden itibaren yapılmıştır. Bu durum bile keyfiliğin en somut göstergesidir.

            Bahsettiğimiz bu usulsüz ve keyfi uygulama ile ilgili Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bir müdahalesi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak aldığımız duyumlar, konu ile ilgili sayın valilinin müdahalesi ve talimatı olduğu yönündedir. Eğer tarafımıza ulaşan duyumlar doğru ise böyle bir müdahalenin olması kabul edilebilir değildir.

            Şayet böyle bir müdahale söz konusu ise, Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konu hakkında hem sendikamızı hem de kamuoyunu bilgilendirmesi ve haklılığı konusunda ikna etmesi gerekmektedir.

            Eğer böyle bir müdahale söz konusu değilse  (ki, olmadığı kanaatindeyiz) bu durumda Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konuya el atarak gerekeni yapması, usulsüz ve keyfi bu uygulamayı engelleyerek sorumlulardan hesabını sorması ve bundan sonra yapılacak bu tür hukuksuz ve keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekmektedir. Kamu çalışanlarının ve kamuoyunun beklentileri bu yöndedir.

            Adaletin olmadığı yerde zulüm kök salar, adaletin hakim olduğu yerde zulüm biter gerçeğinden hareketle yapılan bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın bir an önce sona erdirilmesi ve sorumlularından hesabının sorulması gerekmektedir.

            Zira Yüce Allah, Maide Suresi 8. Ayet-i Kerime’de: “ Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” buyurmaktadı” dedi. 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması kesinlikle yasaktır... Hukuki işlem yapılır...
Yorumlar (51)
Fırtına 4 yıl önce
Kendi şahsi menfaatin için Allahın ayetlerini karıştırma. Sen adalete inanan bir insan olsaydın savundugun o şahsın yaptığı harekete sahip çıkmazdin.sen makas değiştirdin ihsan ulusalcı oldun.yeniden imaj tazelemek için Allahın ayetlerine sarilman çok yanlış.
Niğdeli 4 yıl önce
İhsan Uğraş kafede fotoğraf çektirdiğine göre sendika basın açıklamalarını kafelerde mi hazırlıyor acaba. Türk eğitim sen sendika binası yok mu. Basın açıklamaları dahi kafelerde hazırlanır oldu. Yuh be.
Bor Toki 4 yıl önce
ihsan bey bu olay elinde patlamasın,dikkat et.az bekleseydin keşke,Özata nın niye gittiğini sende iyi biliyorsun.
Toki okulu Öğretmeni 4 yıl önce
Süleymen Özata için Aslında geç kalınmış bir karar. Kendisi okulda sorunlu.Öğretmenler ile ve öğrenciler ile diyoloğu olmayan ve hastanede tedavi görmesi gereken bir şahıs. kesinlikle yer değişikliği yapılması yerinde bir karar. türk eğitim sen bilmeden boş yere açıklama yapmış. gelsin de okuldaki öğretmenlere bir sorsun.
Toki O.O. 4 yıl önce
Süleyman ÖZATA okulumuzda çok sorunlu bir öğretmen (!!!) idi. Çok şükür kurtulduk. Bu şahıs kesinlikle psikolojik tedavi olmalıdır.Sayın Valimiz ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü çok doğru yapmış.
ihsannn beyyyyy 4 yıl önce
sayın ihsan bey, S. Özata nın oraya niçin gittiğini herkes biliyor. Adamın canına kastedecek, sonra da elini kolunu sallayarak aynı yerde devam edecek. Olayları çarpıtmayın, görmek istediğiniz yerden göstermeye çalışmayın, olduğu gibi gösterin....
Veli 4 yıl önce
Bu öğretmen dediğiniz Süleyman Özata, geçen ay başka bir öğretmene maskeli eldivenli arkandan saldırarak tsşla öldürmeye çalışan şahıs değil mi?
Borlu 4 yıl önce
Halen mahkeme sürecinde olup alenen darp olayina girmiş bir olayın öğretmenini bile olay akşamı siyasi manevra larla karakolda ziyaret eden zihniyet git derdini sayın Valiye anlat o sana izah etsin
Utanmazlar. 4 yıl önce
Bune keyfiyet bu nasıl uygulama. Milli Eğitim iyice konuştu Akkaya mis yanında. Valinin sendika valisi olmasını düşünemiyor insan. Sayın vali devlet için hukukla iş yapmalı. Bu uygulama tam bir ucubeler.utanç memleket için utançççç
Atsız 4 yıl önce
Okullardaki öğretmeb ders programları bile artık malum sendika üyelerine göre yapılıyor.başkan doğru söylemiş ama bu devranda böyle gider.Allah tan korkmaz kul hakkı yiyenler boşa müslümanım diye de gezmesinler ortalıkta.
nig deli 4 yıl önce
İhsan bey çok önemli bir konuya deginmisiniz. Bunlar kadar ne usulsuzlukler var daha. Mesela danışman öğretmen seçimini şeffaf olmayan bir şekilde gizlice kendi sendikalarından öğretmenlerden yaptılar.
Ne Demeli 4 yıl önce
Stajyer öğretmenler için kendi sendikalarından öğretmen seçimini gizlice yaptı diyen vatandaş; bizim okuldan orada görev alan öğretmenlerden 2 tanesi farklı sendikalardan ,iftira atmaya utanmıyormusunuz.İnanmazsanız listelere bakabilirsiniz, burada çalışan öğretmenler gözetilmiş, sende çalış hakkıyla sende seçil olmaz mı.
BOR İŞİ DEDİKLERİ BU İŞTE 4 yıl önce
Üç beş kişi Borda milli eğitimi babalarının çiftliği gibi kullanıyor, eğitimi mahvediyor, resmen yağmalıyorlar. Bunu herkes biliyor.Siyaset adaleti gölgeliyor her yerde. Nerde vali? Adalet nerde?? Yazıklar olsun sizin adaletinize!!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner833
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 18 36
3. Fenerbahçe 18 34
4. Alanyaspor 18 32
5. Trabzonspor 17 32
6. Beşiktaş 17 30
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 18 24
9. Gaziantep FK 18 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Ümraniye 18 28
6. Menemen Belediyespor 18 28
7. Bursaspor 17 27
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 18 13
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 23 48
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 22 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Brighton 23 25
15. Burnley 22 24
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 43
2. Barcelona 19 40
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Real Betis 19 24
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@