Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

EĞİTİM 25.02.2016, 00:27 25.02.2016, 00:31 nigdehaber
3140
Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar
banner830
 Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

 

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Bakanı İhsan Uğraş açıklamasında;  Milli Eğitim’de haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyu’nda “MEB Yasası” diye bilinen, “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK“ ile başlayan sıkıntıların ucu, öğretmenlere kadar dayanmış durumda. Sendika alan gezilerinde ziyaret ettiğimiz okullarda idareci ve öğretmenlerde ki huzursuzluk ve tedirginlik açıkça gözlemlenmektedir.

            Bir kurumun başarısı, çalışanların huzurlu olmasına bağlıdır. Huzurun sağlanmadığı ortamlarda kurum barışı ve başarısının sağlanması mümkün değildir.

            Özellikle Milli Eğitim ve Milli Eğitim’in öznesi durumunda olan öğretmenler, ülkemizin geleceğini inşaa eden mimarlardır. Milli Eğitim’de yapılan güzel işler ülkemizin geleceğinin ne kadar aydınlık olacağının göstergesidir. Ancak yapılan yanlış işler de bu ülkenin geleceğinin karartılmasına atılmış adımlardır.

            Milli Eğitim yetkililerinin çalışanlar arasında öncelikle tesis etmeleri gereken en önemli konulardan biri kurum kültürünü geliştirmek ve çalışma barışını temin ederek çalışma ortamını huzurlu hale getirmektir. Ancak mevcut durum bu konulardan son derece uzaktır.

            Başta idareci atamaları olmak üzere yapılan iş ve işlemlerde tamamen tarafgirlik, yandaş kayırmacılığı yapıldığı, gün gibi aşikardır. “Bizden olan” veya “bizden olmayan” zihniyeti adeta bir ur gibi yayılma göstermektedir. Halbuki başarıya giden yolun kilometre taşları ayrımcılık yaparak değil; ehliyeti, liyakati, barışı, sevgi ve saygıyı esas alarak döşenebilir.

            Ama üzülerek ifade ediyoruz ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamaları tamamen yandaş kayırmacılığı üzerine işleyişine devam etmektedir.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son uygulaması “yok artık” dedirtecek cinsten ve bardağı taşıran son damla olmuştur.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile “Öğretmen Görevlendirmeleri” yapılmıştır. Yapılan görevlendirmeler de “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesine dayandırılarak yapılmıştır.

            Belirtilen dayanağın 20. Maddesi şu şekildedir:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.”

            İşte yapılan hukuksuz iş ve işlemler, dayanak olarak alınan bu kararın belirtilen maddesi incelendiğinde gün gibi ortaya çıkıyor.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri”, belirtilen kararın 20. Maddesine alenen aykırı bir şekilde yapılmıştır.

            Bor TOKİ Orta Okulu’nda 4 (dört) tane Türkçe öğretmeni ve okulda haftalık 88 (seksen sekiz) saat Türkçe dersi bulunmasına, mevcut öğretmenlerin 22’şer saat derse girmelerine rağmen, adı geçen okulun Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA, hiçbir geçerli sebep olmadan okulundan alınarak, Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilmiştir. Adı geçen öğretmen okulunda 15 saat maaş karşılığı dersini, üzerine 6 saat ek ders karşılığı görevini doldurmuş olmasına rağmen okulundan alınıp başka bir okula görevlendirilmiştir.  “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesinde; “ (…) kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra (…)” ifadesi açıkça yer almışken;

            Yine aynı kararın 20. Maddesi (2) bendinde; “ (…) aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla (…) ifadesi en net bir biçimde ortada dururken ve belirtilen şartların tamamı taşınırken, bir öğretmenin okulundan alınarak başka bir okula görevlendirilmesi tamamen haksız, hukuksuz, usulsüz ve keyfi bir uygulamadan başka bir şey değildir. Anılan maddeye göre bir öğretmen görev yerinin bulunduğu veya ikamet ettiği belediye sınırları dışına görevlendirilemez. Yani eğitim bölgesi dışına bir görevlendirme yapılamaz. 20. Madde incelendiğinde görüleceği üzere; 20. Madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler çalışılan yer belediye sınırlarıyla sınırlandırılmıştır. Bu uygulama öğretmene uygulanan bir baskı, günümüz ifadesiyle mobbingdir. Bunun başka bir izahı yoktur.

            Bu keyfi ve usulsüz uygulama ile öğretmen arkadaşımızın okulunda ki öğrenciler mağdur edilmiş; sadece bununla kalınmamış, görevlendirildiği okulun öğretmenlerinin de mağduriyetine sebep olunmuştur. Zira, Süleyman ÖZATA adlı öğretmenin görevlendirildiği Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’nda 2 tane Türkçe Öğretmeni bulunmakta, bu iki öğretmen arkadaşımız haftalık 22’şer saat derse girmektedir. Şimdi bu öğretmen arkadaşlarımızdan derslerin bir bölümü alınacak ve görevlendirilen öğretmene verilecektir. Görevlendirme yazısında Bor TOKİ Orta Okulu’ndan Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilen Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA’nın eski okulunda dersi görünmemekte, görevlendirildiği okulunda ise 18 saat ders verileceği belirtilmektedir. Bu hesaba göre Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu Türkçe Öğretmenleri de açıkça mağdur edilmektedir.

            Bir başka akıllara durgunluk veren husus ise, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri” konulu yazısında öğretmenin maaş ve ücret karşılığı görevlendirilmesidir. Bölge dışına yapılan bu görevlendirme, maaş ve ücret karşılığı yapılamaz. Bu durumda görevlendirilen personele hukuksal olarak geçici görev yolluğu ödenmesi de gerekmektedir. Bu gerçek göz önüne alındığında bir kamu zararının doğacağı gerçeği de şüphesizdir.

            Yapılan bu keyfi uygulamada hukuk o kadar göz ardı edilmiştir ki onay 17/02/2016 tarihinde alınmış, ilgili öğretmene 19/02/2016 tarihinde tebliğ edilmiş; ancak görevlendirme 08/02/2016 tarihinden itibaren yapılmıştır. Bu durum bile keyfiliğin en somut göstergesidir.

            Bahsettiğimiz bu usulsüz ve keyfi uygulama ile ilgili Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bir müdahalesi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak aldığımız duyumlar, konu ile ilgili sayın valilinin müdahalesi ve talimatı olduğu yönündedir. Eğer tarafımıza ulaşan duyumlar doğru ise böyle bir müdahalenin olması kabul edilebilir değildir.

            Şayet böyle bir müdahale söz konusu ise, Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konu hakkında hem sendikamızı hem de kamuoyunu bilgilendirmesi ve haklılığı konusunda ikna etmesi gerekmektedir.

            Eğer böyle bir müdahale söz konusu değilse  (ki, olmadığı kanaatindeyiz) bu durumda Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konuya el atarak gerekeni yapması, usulsüz ve keyfi bu uygulamayı engelleyerek sorumlulardan hesabını sorması ve bundan sonra yapılacak bu tür hukuksuz ve keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekmektedir. Kamu çalışanlarının ve kamuoyunun beklentileri bu yöndedir.

            Adaletin olmadığı yerde zulüm kök salar, adaletin hakim olduğu yerde zulüm biter gerçeğinden hareketle yapılan bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın bir an önce sona erdirilmesi ve sorumlularından hesabının sorulması gerekmektedir.

            Zira Yüce Allah, Maide Suresi 8. Ayet-i Kerime’de: “ Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” buyurmaktadı” dedi. 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (51)
Fırtına 4 yıl önce
Kendi şahsi menfaatin için Allahın ayetlerini karıştırma. Sen adalete inanan bir insan olsaydın savundugun o şahsın yaptığı harekete sahip çıkmazdin.sen makas değiştirdin ihsan ulusalcı oldun.yeniden imaj tazelemek için Allahın ayetlerine sarilman çok yanlış.
Niğdeli 4 yıl önce
İhsan Uğraş kafede fotoğraf çektirdiğine göre sendika basın açıklamalarını kafelerde mi hazırlıyor acaba. Türk eğitim sen sendika binası yok mu. Basın açıklamaları dahi kafelerde hazırlanır oldu. Yuh be.
Bor Toki 4 yıl önce
ihsan bey bu olay elinde patlamasın,dikkat et.az bekleseydin keşke,Özata nın niye gittiğini sende iyi biliyorsun.
Toki okulu Öğretmeni 4 yıl önce
Süleymen Özata için Aslında geç kalınmış bir karar. Kendisi okulda sorunlu.Öğretmenler ile ve öğrenciler ile diyoloğu olmayan ve hastanede tedavi görmesi gereken bir şahıs. kesinlikle yer değişikliği yapılması yerinde bir karar. türk eğitim sen bilmeden boş yere açıklama yapmış. gelsin de okuldaki öğretmenlere bir sorsun.
Toki O.O. 4 yıl önce
Süleyman ÖZATA okulumuzda çok sorunlu bir öğretmen (!!!) idi. Çok şükür kurtulduk. Bu şahıs kesinlikle psikolojik tedavi olmalıdır.Sayın Valimiz ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü çok doğru yapmış.
ihsannn beyyyyy 4 yıl önce
sayın ihsan bey, S. Özata nın oraya niçin gittiğini herkes biliyor. Adamın canına kastedecek, sonra da elini kolunu sallayarak aynı yerde devam edecek. Olayları çarpıtmayın, görmek istediğiniz yerden göstermeye çalışmayın, olduğu gibi gösterin....
Veli 4 yıl önce
Bu öğretmen dediğiniz Süleyman Özata, geçen ay başka bir öğretmene maskeli eldivenli arkandan saldırarak tsşla öldürmeye çalışan şahıs değil mi?
Borlu 4 yıl önce
Halen mahkeme sürecinde olup alenen darp olayina girmiş bir olayın öğretmenini bile olay akşamı siyasi manevra larla karakolda ziyaret eden zihniyet git derdini sayın Valiye anlat o sana izah etsin
Utanmazlar. 4 yıl önce
Bune keyfiyet bu nasıl uygulama. Milli Eğitim iyice konuştu Akkaya mis yanında. Valinin sendika valisi olmasını düşünemiyor insan. Sayın vali devlet için hukukla iş yapmalı. Bu uygulama tam bir ucubeler.utanç memleket için utançççç
Atsız 4 yıl önce
Okullardaki öğretmeb ders programları bile artık malum sendika üyelerine göre yapılıyor.başkan doğru söylemiş ama bu devranda böyle gider.Allah tan korkmaz kul hakkı yiyenler boşa müslümanım diye de gezmesinler ortalıkta.
nig deli 4 yıl önce
İhsan bey çok önemli bir konuya deginmisiniz. Bunlar kadar ne usulsuzlukler var daha. Mesela danışman öğretmen seçimini şeffaf olmayan bir şekilde gizlice kendi sendikalarından öğretmenlerden yaptılar.
Ne Demeli 4 yıl önce
Stajyer öğretmenler için kendi sendikalarından öğretmen seçimini gizlice yaptı diyen vatandaş; bizim okuldan orada görev alan öğretmenlerden 2 tanesi farklı sendikalardan ,iftira atmaya utanmıyormusunuz.İnanmazsanız listelere bakabilirsiniz, burada çalışan öğretmenler gözetilmiş, sende çalış hakkıyla sende seçil olmaz mı.
BOR İŞİ DEDİKLERİ BU İŞTE 4 yıl önce
Üç beş kişi Borda milli eğitimi babalarının çiftliği gibi kullanıyor, eğitimi mahvediyor, resmen yağmalıyorlar. Bunu herkes biliyor.Siyaset adaleti gölgeliyor her yerde. Nerde vali? Adalet nerde?? Yazıklar olsun sizin adaletinize!!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
Sayın Müdürüm,duruşunuzla devlet adamlığınızla kalitenizi ortaya koyuyorsunuz.Siz böyle dik durunca sizin gitmenizi bekleyen müzbin her dönemin sağlık müdür aday adayı da avucunu yalıyordur.
İthal Anguslar yüzme biliyormu
Hani andımızı getirtecektiniz hani hesap sormazsam namerdim diyordunuz hani nerede ant nerede hesap mhp hesabı mhp ve bşk davaya küfreden hakaret edene ve koltuk bekası için dava adamı ülkücülere soruyor ama mhp kocaman bir SIFIR...
nasıl bir ilişki bu mahmut polat kim neden yapıyor bunları. üniversite hocaları dürüst gelecemizi emenet ediyoruz buk adar ucuz şeylere tenezül ederlermi ??????
Hayırlı uğurlu olsun
16°
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:15
Güneş 05:47
Öğle 12:51
İkindi 16:38
Akşam 19:46
Yatsı 21:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@