Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

EĞİTİM 25.02.2016, 00:27 25.02.2016, 00:31 nigdehaber
3160
Eğitimde Usulsüz ve Keyfi Uygulamalar
banner830
 Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, Niğde’de Milli Eğitim de usulsüz ve keyfi uygulamaların ne zaman sona ereceğini sordu.

 

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Bakanı İhsan Uğraş açıklamasında;  Milli Eğitim’de haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyu’nda “MEB Yasası” diye bilinen, “MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK“ ile başlayan sıkıntıların ucu, öğretmenlere kadar dayanmış durumda. Sendika alan gezilerinde ziyaret ettiğimiz okullarda idareci ve öğretmenlerde ki huzursuzluk ve tedirginlik açıkça gözlemlenmektedir.

            Bir kurumun başarısı, çalışanların huzurlu olmasına bağlıdır. Huzurun sağlanmadığı ortamlarda kurum barışı ve başarısının sağlanması mümkün değildir.

            Özellikle Milli Eğitim ve Milli Eğitim’in öznesi durumunda olan öğretmenler, ülkemizin geleceğini inşaa eden mimarlardır. Milli Eğitim’de yapılan güzel işler ülkemizin geleceğinin ne kadar aydınlık olacağının göstergesidir. Ancak yapılan yanlış işler de bu ülkenin geleceğinin karartılmasına atılmış adımlardır.

            Milli Eğitim yetkililerinin çalışanlar arasında öncelikle tesis etmeleri gereken en önemli konulardan biri kurum kültürünü geliştirmek ve çalışma barışını temin ederek çalışma ortamını huzurlu hale getirmektir. Ancak mevcut durum bu konulardan son derece uzaktır.

            Başta idareci atamaları olmak üzere yapılan iş ve işlemlerde tamamen tarafgirlik, yandaş kayırmacılığı yapıldığı, gün gibi aşikardır. “Bizden olan” veya “bizden olmayan” zihniyeti adeta bir ur gibi yayılma göstermektedir. Halbuki başarıya giden yolun kilometre taşları ayrımcılık yaparak değil; ehliyeti, liyakati, barışı, sevgi ve saygıyı esas alarak döşenebilir.

            Ama üzülerek ifade ediyoruz ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamaları tamamen yandaş kayırmacılığı üzerine işleyişine devam etmektedir.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son uygulaması “yok artık” dedirtecek cinsten ve bardağı taşıran son damla olmuştur.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile “Öğretmen Görevlendirmeleri” yapılmıştır. Yapılan görevlendirmeler de “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesine dayandırılarak yapılmıştır.

            Belirtilen dayanağın 20. Maddesi şu şekildedir:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme

MADDE 20 - (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.”

            İşte yapılan hukuksuz iş ve işlemler, dayanak olarak alınan bu kararın belirtilen maddesi incelendiğinde gün gibi ortaya çıkıyor.

            Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri”, belirtilen kararın 20. Maddesine alenen aykırı bir şekilde yapılmıştır.

            Bor TOKİ Orta Okulu’nda 4 (dört) tane Türkçe öğretmeni ve okulda haftalık 88 (seksen sekiz) saat Türkçe dersi bulunmasına, mevcut öğretmenlerin 22’şer saat derse girmelerine rağmen, adı geçen okulun Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA, hiçbir geçerli sebep olmadan okulundan alınarak, Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilmiştir. Adı geçen öğretmen okulunda 15 saat maaş karşılığı dersini, üzerine 6 saat ek ders karşılığı görevini doldurmuş olmasına rağmen okulundan alınıp başka bir okula görevlendirilmiştir.  “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 20. Maddesinde; “ (…) kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra (…)” ifadesi açıkça yer almışken;

            Yine aynı kararın 20. Maddesi (2) bendinde; “ (…) aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları içinde kalmak kaydıyla (…) ifadesi en net bir biçimde ortada dururken ve belirtilen şartların tamamı taşınırken, bir öğretmenin okulundan alınarak başka bir okula görevlendirilmesi tamamen haksız, hukuksuz, usulsüz ve keyfi bir uygulamadan başka bir şey değildir. Anılan maddeye göre bir öğretmen görev yerinin bulunduğu veya ikamet ettiği belediye sınırları dışına görevlendirilemez. Yani eğitim bölgesi dışına bir görevlendirme yapılamaz. 20. Madde incelendiğinde görüleceği üzere; 20. Madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler çalışılan yer belediye sınırlarıyla sınırlandırılmıştır. Bu uygulama öğretmene uygulanan bir baskı, günümüz ifadesiyle mobbingdir. Bunun başka bir izahı yoktur.

            Bu keyfi ve usulsüz uygulama ile öğretmen arkadaşımızın okulunda ki öğrenciler mağdur edilmiş; sadece bununla kalınmamış, görevlendirildiği okulun öğretmenlerinin de mağduriyetine sebep olunmuştur. Zira, Süleyman ÖZATA adlı öğretmenin görevlendirildiği Niğde Merkez Ağcaşar Köyü Hazim Arslanbay Orta Okulu’nda 2 tane Türkçe Öğretmeni bulunmakta, bu iki öğretmen arkadaşımız haftalık 22’şer saat derse girmektedir. Şimdi bu öğretmen arkadaşlarımızdan derslerin bir bölümü alınacak ve görevlendirilen öğretmene verilecektir. Görevlendirme yazısında Bor TOKİ Orta Okulu’ndan Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu’na görevlendirilen Türkçe Öğretmeni Süleyman ÖZATA’nın eski okulunda dersi görünmemekte, görevlendirildiği okulunda ise 18 saat ders verileceği belirtilmektedir. Bu hesaba göre Niğde Merkez Ağcaşar Hazim Arslanbay Orta Okulu Türkçe Öğretmenleri de açıkça mağdur edilmektedir.

            Bir başka akıllara durgunluk veren husus ise, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17/02/2016 tarih ve 1824061 sayılı yazısı ile yapılan “Öğretmen Görevlendirmeleri” konulu yazısında öğretmenin maaş ve ücret karşılığı görevlendirilmesidir. Bölge dışına yapılan bu görevlendirme, maaş ve ücret karşılığı yapılamaz. Bu durumda görevlendirilen personele hukuksal olarak geçici görev yolluğu ödenmesi de gerekmektedir. Bu gerçek göz önüne alındığında bir kamu zararının doğacağı gerçeği de şüphesizdir.

            Yapılan bu keyfi uygulamada hukuk o kadar göz ardı edilmiştir ki onay 17/02/2016 tarihinde alınmış, ilgili öğretmene 19/02/2016 tarihinde tebliğ edilmiş; ancak görevlendirme 08/02/2016 tarihinden itibaren yapılmıştır. Bu durum bile keyfiliğin en somut göstergesidir.

            Bahsettiğimiz bu usulsüz ve keyfi uygulama ile ilgili Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bir müdahalesi olup olmadığı konusunda kesin bir bilgimiz yoktur. Ancak aldığımız duyumlar, konu ile ilgili sayın valilinin müdahalesi ve talimatı olduğu yönündedir. Eğer tarafımıza ulaşan duyumlar doğru ise böyle bir müdahalenin olması kabul edilebilir değildir.

            Şayet böyle bir müdahale söz konusu ise, Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konu hakkında hem sendikamızı hem de kamuoyunu bilgilendirmesi ve haklılığı konusunda ikna etmesi gerekmektedir.

            Eğer böyle bir müdahale söz konusu değilse  (ki, olmadığı kanaatindeyiz) bu durumda Niğde Valisi Sayın Necmettin KILIÇ’ın bu konuya el atarak gerekeni yapması, usulsüz ve keyfi bu uygulamayı engelleyerek sorumlulardan hesabını sorması ve bundan sonra yapılacak bu tür hukuksuz ve keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekmektedir. Kamu çalışanlarının ve kamuoyunun beklentileri bu yöndedir.

            Adaletin olmadığı yerde zulüm kök salar, adaletin hakim olduğu yerde zulüm biter gerçeğinden hareketle yapılan bu hukuksuz ve keyfi uygulamanın bir an önce sona erdirilmesi ve sorumlularından hesabının sorulması gerekmektedir.

            Zira Yüce Allah, Maide Suresi 8. Ayet-i Kerime’de: “ Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” buyurmaktadı” dedi. 

Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (51)
Fırtına 5 yıl önce
Kendi şahsi menfaatin için Allahın ayetlerini karıştırma. Sen adalete inanan bir insan olsaydın savundugun o şahsın yaptığı harekete sahip çıkmazdin.sen makas değiştirdin ihsan ulusalcı oldun.yeniden imaj tazelemek için Allahın ayetlerine sarilman çok yanlış.
Niğdeli 5 yıl önce
İhsan Uğraş kafede fotoğraf çektirdiğine göre sendika basın açıklamalarını kafelerde mi hazırlıyor acaba. Türk eğitim sen sendika binası yok mu. Basın açıklamaları dahi kafelerde hazırlanır oldu. Yuh be.
Bor Toki 5 yıl önce
ihsan bey bu olay elinde patlamasın,dikkat et.az bekleseydin keşke,Özata nın niye gittiğini sende iyi biliyorsun.
Toki okulu Öğretmeni 5 yıl önce
Süleymen Özata için Aslında geç kalınmış bir karar. Kendisi okulda sorunlu.Öğretmenler ile ve öğrenciler ile diyoloğu olmayan ve hastanede tedavi görmesi gereken bir şahıs. kesinlikle yer değişikliği yapılması yerinde bir karar. türk eğitim sen bilmeden boş yere açıklama yapmış. gelsin de okuldaki öğretmenlere bir sorsun.
Toki O.O. 5 yıl önce
Süleyman ÖZATA okulumuzda çok sorunlu bir öğretmen (!!!) idi. Çok şükür kurtulduk. Bu şahıs kesinlikle psikolojik tedavi olmalıdır.Sayın Valimiz ve Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü çok doğru yapmış.
ihsannn beyyyyy 5 yıl önce
sayın ihsan bey, S. Özata nın oraya niçin gittiğini herkes biliyor. Adamın canına kastedecek, sonra da elini kolunu sallayarak aynı yerde devam edecek. Olayları çarpıtmayın, görmek istediğiniz yerden göstermeye çalışmayın, olduğu gibi gösterin....
Veli 5 yıl önce
Bu öğretmen dediğiniz Süleyman Özata, geçen ay başka bir öğretmene maskeli eldivenli arkandan saldırarak tsşla öldürmeye çalışan şahıs değil mi?
Borlu 5 yıl önce
Halen mahkeme sürecinde olup alenen darp olayina girmiş bir olayın öğretmenini bile olay akşamı siyasi manevra larla karakolda ziyaret eden zihniyet git derdini sayın Valiye anlat o sana izah etsin
Utanmazlar. 5 yıl önce
Bune keyfiyet bu nasıl uygulama. Milli Eğitim iyice konuştu Akkaya mis yanında. Valinin sendika valisi olmasını düşünemiyor insan. Sayın vali devlet için hukukla iş yapmalı. Bu uygulama tam bir ucubeler.utanç memleket için utançççç
Atsız 5 yıl önce
Okullardaki öğretmeb ders programları bile artık malum sendika üyelerine göre yapılıyor.başkan doğru söylemiş ama bu devranda böyle gider.Allah tan korkmaz kul hakkı yiyenler boşa müslümanım diye de gezmesinler ortalıkta.
nig deli 5 yıl önce
İhsan bey çok önemli bir konuya deginmisiniz. Bunlar kadar ne usulsuzlukler var daha. Mesela danışman öğretmen seçimini şeffaf olmayan bir şekilde gizlice kendi sendikalarından öğretmenlerden yaptılar.
Ne Demeli 5 yıl önce
Stajyer öğretmenler için kendi sendikalarından öğretmen seçimini gizlice yaptı diyen vatandaş; bizim okuldan orada görev alan öğretmenlerden 2 tanesi farklı sendikalardan ,iftira atmaya utanmıyormusunuz.İnanmazsanız listelere bakabilirsiniz, burada çalışan öğretmenler gözetilmiş, sende çalış hakkıyla sende seçil olmaz mı.
BOR İŞİ DEDİKLERİ BU İŞTE 5 yıl önce
Üç beş kişi Borda milli eğitimi babalarının çiftliği gibi kullanıyor, eğitimi mahvediyor, resmen yağmalıyorlar. Bunu herkes biliyor.Siyaset adaleti gölgeliyor her yerde. Nerde vali? Adalet nerde?? Yazıklar olsun sizin adaletinize!!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Son Yorumlar
(7)
bu iktidar 19 yılda 19.000 yalan dalavere çevirdiler 2023 yılında de bu yalanları 20.023 e tamamlayacaklar. bunlar ülkenin 80 yıllık birikimini sattı bitirdiler yabancıya peşkeş çektiler narlı gölü aksaraya vermişler çok mu bakın truzim yerleri niğde de ser sefil kösk roma havuzu kemerhisar tyana alanı vb lerine durumuna bakın ne hale getirdiler buraları bok gütürüyor belediye bakmıyor yolarında obruklar oluşmuş bşkları yatıyor. . eger narlı göl para etse satarlar. bunların partisinden vekillerinden 20 yılıdr niğde ye fayda olmadı olmayacak hiç birinin tek eseri yaptıgı anılacak bir yer eser yok olanlar satıldı sesleri çıkmadı eseri olan varsa çıksın her seçim öncesi binlerce yalan dalavere bunlarda utanma yüz yok her yalanı söyleyebiliyorlar yalan makinesi partisi şimdi birde fino yalakası çık sag sola saldırıyor aksaray malaklısı bile ondan daha onurlu sürüsüne sadık bu en yakınlarına saldırmaya basladı ama yakında seçimde şifon çekilip akkayaya inecekler bor haberde bunların yalan dalaverini yayınlıyor.
Narlıgölü de Diğer elden kaçırılan imkanlar gibi uçup gitmesini önlemek için Niğde'de Kamuoyu oluşturup Vali Üniversite Vekilleri Harekete geçirip oldu bittiye izin verilmemelidir basın emir kulu olmaktan çıkmalı devamlı olarak gündemde tutulmalı
Hiç utanma sıkılma yok değil mi?Neymiş efendim eczacı imiş.Hastane de mi görevlisin? yok.Sağlık personelinin tamamı aşı oldu mu? yok!Bunu bir Avrupa memleketinde yapsalar dünyayı adamın başına dar ederler.Yazık çok yazık.2 yıl sonra sizde siyasi mevta olacaksınız.Halkın hakkını yiyenlere haram olsun.Bir de utanmadan resim çektiriyorlar.
Ne taklacıymışsın be arkadaş.Bir tane göndersen yetmiyor mu???
-6°
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
İmsak 06:23
Güneş 07:48
Öğle 12:57
İkindi 15:33
Akşam 17:55
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12

Gelişmelerden Haberdar Olun

@