Niğde İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bilgehan Öztürk, Avrupa Antibiyotik Farkındalık günü nedeni ile bir basın açıklaması yaptı.


Öztürk açıklamasında,   Yanlış antibiyotik kullanımına ve ne zaman nasıl kullanılacağına dair konulara değindi.

Konu ile ilgili Dr. Bilgehan Öztürk’ün açıklaması şöyle ;

 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin öncülük ettiği bu günde, uygun olmayan antibiyotik kullanımının yol açtığı sorunlar, bakteriyel direnç sorununun boyutları ve sonuçları, gereksiz antibiyotik tedavisinin yol açabileceği yan etkiler ve ekonomik yükü; kamu, sivil toplum örgütleri ve akademik çevrelerce hatırlatılarak, toplum üyelerinin sorumlu antibiyotik kullanmasına yönelik etkinlikler yapılması hedeflenmektedir.

 

Yanlış antibiyotik kullanımı toplumun sağlığını tehdit ediyor!


           Uygun olmayan ve yaygın antibiyotik kullanımı toplum sağlığını tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmiştir.  Antibiyotikleri, kullanılma nedeni olmayan hastalıklar için veya yanlış kullanmak, bakterilerde bu ilaçlara karşı direnç gelişmesine yol açmaktadır. Antibiyotik kullanılması gereken durumlarda gelişen direnç nedeniyle, bu ilaçlar etkisiz kalabilmektedir. Eğer bu sorun ciddi bir şekilde ele alınmaz ve antibiyotik kullanımı bu hızla devam ederse, bütün Avrupa antibiyotik-öncesi dönemleri hatırlatan bir sonuçla karşı karşıya kalabilecek ve en basit bakteriyel enfeksiyonlar bile ölüme neden olabilecektir.
          Avrupa Antimikrobiyal Direnç Bildirim Sistemi’nin verileri, dirençli bakterilerle hastalananların sayısında artma olduğu ve antibiyotiklere karşı gelişen direncin ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu doğrulamaktadır.Antibiyotiklerin uzun süre etkili kalması sağlanmalıdır!


         Antibiyotiklerin sorumlu bir şekilde kullanılması, bakteriyel direnç gelişmesini engellemeye ya da gelişmesini geciktirmeye yardımcı olacaktır. Antibiyotiklerin kullanımı konusunda, toplum daha bilinçli hale getirilmeli ve ilaçların etkili kalma sürelerinin uzatılması konusunda sorumluluk almaları sağlanmalıdır. Böylece, yenilerinin keşfedilmesinde sıkıntı yaşanan bu ilaçların, daha uzun süre etkili olarak kullanılmaları sağlanabilir.Antibiyotikler ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır?


         “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” ile gereksiz antibiyotik kullanımına son verilmesi ve antibiyotiklerin uygun olarak kullanımını sağlamak amacı ile kişilerin doktorlarının önerilerine uymalarının önemi bir kez daha hatırlatılmalıdır.
         Antibiyotikler sık görülen viral hastalıkların (nezle, soğuk algınlığı, grip gibi) tedavisinde yararlı değildir. Antibiyotikler sadece bakteriyel nedenli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Antibiyotik tedavisinin gerekli olup olmadığına, uygun tanı yöntemlerini kullandıktan sonra, sadece doktorlar karar verebilir. Virüslerin bir kişiden başka bir kişiye bulaşmasını engel olamayan antibiyotiklerin yanlış kullanımı, bakteriyel direncin gelişmesini sağlamamanın yanı sıra daha sonraki bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotiklerin kullanımı etkisiz kılabilir. Antibiyotiklerin de her ilaç gibi yan etkileri vardır ve bazıları çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Tüm bu sebeplerden dolayı antibiyotik kullanmadan önce mutlaka doktora başvurulmalıdır.

 

Editör: TE Bilişim