Niğde  Milletvekili ve KİT komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer  üreticilerin durumları ve mağduriyetini dile getirerek bu bağlamda ne yapılacağını sordu.

 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sorusunda şu görüşleri dile getirdi: “Özellikle ürünlerin yurtdışına satılamaması nedeni ile narenciye üreticileri, patates üreticileri, elma üreticileri ve diğer gıdaya yönelik üreticiler mağdur durumdadır. Üreticilerin yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeni ile yeniden ürün ile ilgili tohum, gübre, ilaç alamayacak duruma gelmelerinin gelecek yıllarda önemli rekolte kayıplarına neden olacağı görülmektedir. Üreticilerin korunması adına, ürününü satamayan  üreticilerin beyana dayalı ve tespit edilebilir ürünlerinin devlet tarafından alınması ve değerlendirilmesi, özellikle Büyükşehir Belediyelerinin bu  anlamda devreye alınması, aracısız ürün satışının sağlanarak üreticinin kurtarılması, tüketicinin de zamlarla  mağdur duruma düştüğü bu dönemde  en azından stokta kalan ürünleri daha uygun fiyatla almasının sağlanması yönünde bir çalışma düşünülmekte midir? “dedi.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik soruya verdiği yanıtta şöyle dedi: “ Gıda ve tarım ürünlerinin; kısa ve uzun vadeli arz-talep, ihracat-ithalat ve üretim-tüketim değişimleri ile bu değişimlerin ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde, alınacak tedbirlere ve uygulanacak politikalara ilişkin önerilerde bulunulması amacıyla "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi" kurulmuştur. Komite, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanının katılımıyla oluşturulmuştur. Komite ve alt komitelerce ürün, pazar, fiyat vb. konularda araştırmalar, raporlar, marj analizleri, piyasa analiz çalışmaları, projeksiyon analizleri yapılmaktadır. Hazırlanan raporlarda enflasyona katkısı yüksek olan ürünlere dair politika analizi ve projeksiyon modelleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ile alınacak tedbirler, sorunların kısa, orta ve uzun vadede çözümüne yönelik değerlendirmeler yapılmakta ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna bilgi verilmektedir. Bakanlığımızca tarımsal ürünlerin pazarlanması, üreticilerin pazar paylarının artırılması amacıyla, kooperatif ve üretici birliklerinin kurulması teşvik edilmekte olup, bu kapsamda gerek eğitim, bilgi ve teknik destek, gerekse kredi destekleri sağlanmaktadır. Önergede bahsedilen konu ile ilgili olarak tüm Bakanlıklar, kurumlar, STK ve özel sektörle toplantı ve görüşmeler yapılmakta ve çözüm önerilerine ilişkin talepler değerlendirilmektedir. Bu kapsamda tarımsal desteklerin gözden geçirilmesi, kooperatif ve üretici örgütleri mevzuatında yapılması gerekli düzenlemeler ile ürün fiyatlarındaki dalgalanmaların hem üretici hem de tüketiciye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir.”