Ak Parti Niğde  Milletvekillerinden Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu  ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi AB Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Selvi 22 Ocak 2015 Tarih ve 29244 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili olarak bir açıklama yaptılar.


Her iki Milletvekilinin Yapmış oldukları açıklamada; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere üretime dair finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla düşük faizli tarımsal krediler kullandırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı 01 OCAK 2015 Tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Buna göre Hükümetimiz; Hazine Müsteşarlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Hayvansal ÜretimKonularında; 750.000TL – 12.500.000 TL  arasında ki  yatırım kredilerinde yatırım konularına göre  yüzde 50 ile yüzde 100 oranında ve işletme kredilerinde ise  yüzde 25 ile  yüzde 50 oranında faiz indirimi uygulanmaktadır.  Yaygın Hayvansal üretimde yatırım kredilerinde 200.000 TL – 500.000 TL Liralık yatırım kredilerinde yatırım konularına göre yüzde 50 ile  yüzde 100 oranında ve işletme kredilerinde ise  yüzde 25 ile 100 oranında  faiz indirimi uygulanmaktadır. Bitkisel Üretim Konularında Kontrollü Örtü altı Tarımında; 750.000 TL – 10.000.000TL arasında ki yatırım kredilerinde yatırım konularına göre yüze 25 ile yüzde 75 oranında ve işletme kredilerinde de yüzde 25 ile yüzde 50 oranında faiz indirimleri uygulanmaktadır. Yaygın Bitkisel Üretimde 50.000TL – 500.000TL arasında ki yatırım Kredilerinde yatırım konularına göre  yüzde  25 ile yüzde 100 oranında ve işletme kredilerinde de yüzde 25 ile yüzde 100 oranında Faiz indirimi uygulanmaktadır.

Tarımsal Amaçlı Üretim Kooperatiflerinin Üretim Konularına göre yüzde 25 ile yüzde 100 oranında faiz indirimi uygulanmaktadır.


Kredi kullanmak isteyen üreticilerimiz yatırım konularına göre detaylı teknik bilgileri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden alabileceklerdir" dediler. 
Editör: TE Bilişim