Üniversitenin İki Projesine TÜBİTAK’tan Destek

Geleceğin Mucitleri Yarıştı Geleceğin Mucitleri Yarıştı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Bor Meslek Yüksek Okulunun projeleri TUBİTAK tarafından kabul görülerek destekleneceği öğrenildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe’nin yürütücülüğündeki “Mineral Tabanlı Nanokompozitler ile Patates Böceği (Leptinotarsa Decemlineata Say.) Mücadelesinde Dsrna Etkinliğinin İyileştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Öğretim üyesinin yürütücülüğünde geliştirilen ve proje ekibinde üç Türk üniversitesi ile bir Pakistan menşeli Üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı projeyle patates üretiminde ana zararlı konumundaki patates böceğinde kimyasal mücadeleye bağımlı kontrol uygulamalarının azaltılması ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

“Hedef Genlerin Susturulmasını Hedefliyoruz”

Proje ile ilgili bilgi veren Gökçe, ‘‘Proje ile patates üretiminde ana zararlı konumundaki patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) ile mücadelede RNA interferaz (RNAi) yöntemi kullanılarak genlerin dsRNA aracılığıyla susturulması ve dsRNA/mineral nanokompozit üretimine bağlı yeni uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda hedef genlerin susturulması ve elde edilecek olan dsRNA’ların arazi koşullarındaki bitkilere doğrudan uygulanması durumunda, UV ışınları gibi çevresel koşullar ve RNaz aktivitesine sahip enzimler nedeni ile bozulmasını engelleyebilmek için nanokompozit üretimi gerçekleştirilerek dsRNA’ların çevre koşullarında stabilitesi ve etkinliğinin artırılması araştırılacaktır. Projeyle kimyasal mücadeleye bağımlı kontrol uygulamalarının azaltılmasını ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.”

Proje Ekibi Çalışmalarına Devam Ediyor

Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe yürütücüsü olduğu projenin ekibinde yine öğretim üyesi Doç. Dr. Eminur Elçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orkun Ersoy, Punjab Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Allah Bakhsh yer alıyor. Ekip çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Rektörden Proje Ekibine Tebrik

Konuyla ilgili açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, patates üretiminde kimyasal mücadeleye bağımlılığı azaltmayı ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlayan bu projeden dolayı proje ekibini tebrik etti. Tarımda öncü olan Üniversitede alanla ilgili ar-ge çalışmaları ile bilimsel araştırmaların devam edeceğini vurgulayan Rektör Uslu, Üniversitenin bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

BOR MESLEK YÜKSEKOLU PROJESİNE DE TÜBİTAK DESTEĞİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Boğa danışmanlığında TOVAG 223O188 numaralı 1001- TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamındaki projesi kabul gördü.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. Ünal Kılıç’ın liderliğindeki “Kenevir Artıklarından Yapılan Silaj ve Toplam Karma Rasyon Silajlarının Yem Değerinin In Vitro Ve In Vivo Yöntemlerle Belirlenmesi ve Enterik Metan Üretimi Üzerine Etkilerinin Shotgun Metagenom Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile ulusal ve uluslararası hayvancılıkta alternatif yem karmalarının oluşmasına katkıda bulunulması hedeflendi.

Tehlikeli sera gazı olarak metanın çevreye etkilerinin azaltılması son zamanlarda üzerinde durulan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta ve küresel olarak iklim değişiminde olumsuzluklara neden olabilmektedir. Aynı zamanda ruminant hayvanlarda metan gazının doğaya salınımı yemle alınan brüt enerjinin % 2-12 aralığında kayba sebep olabilmektedir. Ancak üzerinde çalışılan bu proje sayesinde hayvan beslemede yemlerde farklı sistemlerin kullanımı ile çevreye metan salınımının ve buradaki enerji kayıplarının azaltılması amaçlanıyor.

Rektörden Tebrik

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin danışmanlığını yürüten öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Boğa’yı tebrik etti. Üniversitenin, tarım alanında yürütülen ve aynı zamanda iklim değişikliğine çözüm çabalarını içeren bu projenin öğretim üyemiz vesilesiyle parçası olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz Uslu, projenin başarıya ulaşmasını temenni etti.

Editör: Selim GÖKEL