Kamusen'e bağlı Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü, Niğde Belediyesi Hüdavend Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 

Genel Kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı. Ardından Divan seçimine geçildi. Divan için tek dilekçe verildi. Divan Başkanlığına Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Adnan ÖZER, Divan üyeliklerine ise Türk Yerel Hizmet-Sen Niğde İl Temsilcisi Bülent CEYLAN ve Türk Kültür Sanat-Sen Niğde İl Temsilcisi Ramazan CEYLAN seçildiler.

Divan Başkanı Adnan ÖZER'in selamlama konuşmasının ardından, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı  İsmail KONCUK'un, 6. Olağan Genel Kuruluna gönderdiği mesajı okundu. Mesajın okunmasının ardından Divan Başkanı tarafından gündem okundu ve oylandı.

Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı İhsan UĞRAŞ, bir selamlama konuşması yaptı. Divanı, protokolu, delegeleri ve konukları selamlayan Uğraş konuşmasında şunları söyledi:  "Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi’nin 6. Olağan Genel Kurulu’na hoş geldiniz diyor, sizleri şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerim adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.  Dün aramızdan ayrılışının 79. Yılı nedeniyle rahmet ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, bugün, bu seçkin topluluğun önünde tekrar hasret, minnet ve rahmetle yâd ediyorum. Türk Eğitim-Sen olarak bugüne kadar hep yolunda yürüdüğümüz büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yolunda, bundan sonra da yürümeye devam edeceğimizi gururla ve şuurla tekrar ediyorum." dedi. 

İhsan Uğraş konuşmasının devamında;   5. Olağan Genel Kurulumuz’da bize emanet edilen ve kutsal bildiğimiz bu görevi, bugüne kadar gücümüz yettiğince; inançla, samimiyetle, özveriyle, Allah’ın rızasından başka hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden bu güne kadar getirdik. Bu gün yine siz değerli delegelerimizin takdir ve teveccühlerine tekrar talip olduk. Allah yürüdüğümüz bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Gücümüzü-kuvvetimizi artırsın. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi hiçbir karşılık ve çıkar beklemeden, sadece ve sadece kamu çalışanlarının ve Allah’ın rızasını gözeterek çalışmayı, gayret etmeyi, güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin.
            6. Olağan Genel Kurulumuzun başta ülkemize, Niğde’mize ve camiamıza hayırlı olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.
            Bu güne kadar bizimle omuz omuza, yürek yüreğe, gönül gönüle mücadele eden; ancak kendi istekleri ile yönetim kurulundan ayrılan Şube Sekreterimiz Abdülkerim HAZIR ve Doç. Dr. Hakan DEMİR kardeşlerime emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere çok emekleri geçti. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizim kendileri üzerinde hakkımız varsa, anamızın ak sütü gibi helal olsun. Biliyorum ki bu arkadaşlarımız yönetimden ayrılıyorlar diye köşelerine çekilmeyecekler. Yine bizimle birlikte, güçleri yettiğince mücadeleye devam edecekler.
        Bizim fıtratımız adaleti, sevgiyi, iyiyi, güzeli, doğruyu, samimiyeti, hoş görüyü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön görür. Üyelerinden aldığı güçle sendikamız haksızlıklara ve yanlışlıklara daima karşı çıkmıştır ve bundan sonra da çıkacaktır.
            İnsan onuruna yaraşır ve eşit işe eşit ücret için, toplumda tekrar saygınlığımızı kazanmak için, itilip horlanmaktan, sürgün ve kıyımdan, enflasyona ezilmekten kurtulmak için, haksız hukuksuz ve keyfi kararları önlemek için mücadele ediyoruz.
            Bizim sendikacılık anlayışımız birleştirici ve bütünleştiricidir. İnsanları fikrine, zikrine, dünya görüşüne ve siyasi tercihlerine göre katagorize etmeyi reddeden bir anlayıştır. Ama bunun yanında olmazsa olmazları olan, kırmızı çizgileri bulunan bir sendikacılıktır.
            Devletimizin milletimizle bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir.
            Ana dilimiz Türkçemiz, olmazsa olmazımızdır.
            Hakkın, hukukun üstünlüğü, adaletin tesis edilmesi, mücadele azmimizin temel kaynağıdır.
Türk Eğitim-Sen öğretmen, memur, hizmetli, şoför, teknisyen dâhil her kademe ve görevdeki eğitim camiasını kucaklar.
Eğitimin ve ülkenin bugünkü sorunlar yumağına bir düğüm olmayı değil, sorunları çözen, çözümler getiren, sorunun değil çözümün paydaşı bir kurum olmayı hedefler.
Bizim yolumuz hakkın, hakikatin, adaletin, vatan sevdası ile coşmanın ve bu yolda koşmanın yoludur.
Bu yolda görevimiz; kimliğimizi kazandığımız Vatan ve Millet sevdamızdan, Milli Kültürden ve gelenekten geldiğimiz baba ocağımızdan aldığımız feyz ile Üstat Nihal Atsız’ın ortaya koyduğu "Yufka Yüreklilerle Çetin Yolların Aşılamayacağı" ve "Ölüm Tasından İçilip İleriye Atıldıktan Sonra Geri Dönülmeyeceği" şuuruyla hak bildiğimiz yolda, Milli Şairimizin uyarısı ile KORKMA'dan,  "İnsanların en Hayırlısı  İnsanlara Faydalı Olandır" diyerek, "Sen Yanmazsan Ben Yanmazsam Karanlıklar Nasıl Çıkar Aydınlığa" diyerek, "Hakkın Hatırı Âlî’dir Hiç Bir Hatıra Feda Edilemez" diyerek hiç durmadan Haktan ve Haklılıktan aldığımız güçle yanmaya aday olarak yürümektir.
Ve bu yolda birlikte yürüdüğümüz, yolbaşçımız, Genel Başkanımız, Türkiye’de memur sendikacılığının tarihi yazıldığında şanla, şerefle bahsedilecek bir isim…
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Sayın İsmail KONCUK…
İsmail KONCUK bizim için sadece bir Genel Başkan değildir. Mücadeleci ruhu, kararlılığı, azmi, duruşu... ama en önemlisi samimiyetiyle bir lider ve daha da önemlisi o bizim ağabeyimizdir. Sendikacılığın Dede Korkut’udur.
Ne mutlu bize ki İsmail KONCUK gibi bir Genel Başkanla yol arkadaşlığı, mücadele birlikteliği yapıyor; aynı teşkilat çatısı altında omuz omuza, yürek yüreğe hakkın, hukukun, adaletin kavgasını veriyoruz.
Ne mutlu bize ki kapalı kapılar ardında memuru satma pazarlıkları yapanların değil, hak mücadelesinde, meydanlarda biber gazı yiyen böyle bir genel başkanın safındayız…
Ne mutlu bize ki, bugüne kadar başımızı öne eğdirmeyen, girdiğimiz ortamlarda Türk Eğitim-Senli kimliğimizle bizleri utandırmayan; hatta ve hatta başımızın dik, alnımızın açık gezmesini sağlayan bir Genel Başkanla kader birliği yapıyoruz.
Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak, 6. Olağan Genel Kurulumuz aracılığı ile, Genel Başkanımız Sayın İsmail KONCUK’a buradan bir kez daha selam ve saygılarımızı gönderiyor; bağlılıklarımızı tekrar deklare ediyoruz.
Sözlerime son vermeden önce bizlere maddi-manevi destekleri olan herkese ve tüm kardeş teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Biliyorum ki bu teşekkürü en çok hak edenler de, hiçbir menfaat beklemeden yanımızda duran üyelerimizdir.
Türkiye Kamu- Sen’in  bu noktaya gelmesinde katkısı olan adsız kahramanlara selam olsun !
Baskılardan, sürgünlerden, kıyımlardan yılmayanlara selam olsun !
Sendikal haklar mücadelesinde çocuklarının eğitimi bölünenlere, aileleri parçalananlara selam olsun!
Türkiye’nin her köşesinde ve günün her saatinde canı pahasına görev yapanlara  selam olsun!
Eylemlerde meydanları dolduranlara, selam olsun!
Ve sendikal haklar mücadelesini her şart altında vermeye hazır olanlara selam olsun!  
Haktan, adaletten, doğrudan şaşmaz
Eğilmeyen baştır Türk Eğitim-Sen
Yalanın, riyanın ardından koşmaz,
Mazluma yoldaştır Türk Eğitim-Sen...
Ne eğilen baştır, ne bükülen diz
Vatanı milleti canından aziz.
Benlik davası yok, ilkesi hep "biz"
Emek, ekmek, aştır Türk Eğitim Sen
Onun ilkesidir: Önce ülkesi
Doğrunun, haklının gür çıkan sesi.
Yalanı-dolanı yoktur hilesi,
Doğruluğa baştır Türk Eğitim-Sen...
Makama mevkiye eyvallah etmez.
Haktan hakikatten ayrılıp gitmez.
İnandığı yolu bir an terketmez,
Doğrulara eştir Türk Eğitim Sen...
Bir kutlu davanın neferidir o,
Bir büyük sevdânın seferidir o...
Hak için savaşın zaferidir o,
Zulme direniştir Türk Eğitim Sen...
  Türk Eğitim Sen 6. Olağan Genel Kuruluna teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder; saygı ve muhabbetle selamlarım. "

Şube Başkanımız İhsan UĞRAŞ'ın konuşmasının ardından MHP Niğde İl Başkanı Ali GÜNGÖR ve Şube Delegemiz Yunus KIZIL bir selamlama konuşması yaptılar.

Faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporunun okunmasının ardından Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası yapıldı.
Ardından oy verme işlemi başladı. 

96 delegenin oy kullandığı seçimde yeni yönetim kurulu belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU (ASIL)
İhsan UĞRAŞ
Mehmet TURGUT
Seval BARTAN
Hüseyin URLU
Mehmet AKMAN
Kerim SÜNEÇLİ
İsmail SOYDAN
YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Veli HAYTA
Melek DOĞANGÜN
Orhan KANIBERK
Zafer Nuri DEMİRCİ
Fethi ÖZBEK
Mustafa KOÇAKLI
Aşkın ARSLAN
DENETLEME KURULU (ASIL)
Osman ÜLGER
Erkan AGAN
Emrah GÜÇ
DENETLEME KURULU (YEDEK)
Oktay KILIÇÇEKER
Bayram AKSOY
Erdal GÜNDÜZ
DİSİPLİN KURULU (ASIL)
Ferhat PARPUCU
Ekrem ÇOLAK
Ramazan ÖZÜK
DİSİPLİN KURULU (YEDEK)
Murat ATLI
Mutlu ŞAHİN 
Musa SOYSAL
Üst Kurul (Genel Merkez) Delegeliklerine ise İhsan UĞRAŞ ve Abdülkerim HAZIR seçildiler


 

Editör: TE Bilişim