9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen 341 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Yılın ilk toplantısında görüşülen 162 adet dosyadan 141’i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Niğde Kirazı Avrupa’ya ihraç ediliyor Niğde Kirazı Avrupa’ya ihraç ediliyor

GERÇEĞİ YANSITMAYAN “İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINA” 7 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI

Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında incelemelerde bulunan Reklam Kurulu, indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, idari yaptırımların uygulanmasının yanı sıra perakende ticaret sektöründe haksız rekabete yol açan, yanıltıcı reklam ve uygulamalarla tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla “fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamaları hakkında kılavuz” da yapılan değişiklikle indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli bir ilke kararı aldı.

Buna göre kılavuzda; indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamaların satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü görüldü.

Ayrıca sadakat programlarına (tüketicilere alışveriş yaptıklarında kullanabilecekleri kuponlar, puanlar ve teşvikler sunma vs.) kısa mesaj gönderimi, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden onay verilmesi gibi işlemlerle kolaylıkla katılım sağlanabildiği hususlar incelendi. Bu uygulamaların reklam mevzuatı ile tüketicileri koruyucu düzenlemeleri bertaraf edecek biçimde, tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi.

Tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, “indirim”, “tasarruf”, “XY karta/üyelere özel indirim/fırsat”, “indirim öncesi fiyat” gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı, Kurul tarafından ilke kararı olarak belirlendi. Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atıldı.

İndirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam ediliyor.

Editör: Selim GÖKEL