Ülkemiz şeytan ve şeytanın uşaklarının organize ettiği yedi kollu bir ahtapot gibi coğrafyamızı saran bir ihanet şebekesinin saldırılarına maruz kalıp durmaktadır. Bu şebeke ve mensupları gencecik fidanlarımıza kıymakta, bizi durmadan yaralamakta, kahpece pusular kurup yollarımızı kan gölüne döndürmektedir.  Evet, dünya kuruldu kurulalı böyle bir ihanet şebekesi böyle bir kahpe organizasyon görülmemiştir. Malazgirt’in acısıyla kıvranan Bizans artıkları, Nihavent ve Kadisiye savaşlarını unutamayan Pers uşakları Miryokefalon’da gübre olan haçlı solucanları ve Müslüman ve Türk görünümlü gizli din taşıyıcıları hep bu kahpe organizasyonun birer saç ayağıdırlar. Bunların amacı Türklüğü âlemden silmek hilalin yerine haçı dikmektir.

Milletimizin kıldan ince kılıçtan keskin bir dönemden geçtiği şu günlerde her gün şehit haberleri gelmekte hatta şehitlerin gelmesi olağan bir durummuş gibi algılanmaktadır. Bu kısır döngü acilen kırılmalı bu şeytanlarla sadece askeri olarak değil hem ekonomik hem fikri hem de psikolojik olarak topyekûn bir mücadele içine girilmelidir.

Polis ve askerin yaptığı mücadele kanuni güvence altına alınarak ilerleyen zamanlarda suç isnadı gibi sıkıntılardan emin olunmalıdır. Hain medyanın çarpıtmalarına ve terör destekçisi mensuplarına karşı devletin bekasına zarar vermekten caydırıcı işlemler yapılmalıdır. Ayrıca idam cezası terör suçları için acilen getirilerek teröristler ve elebaşları bir an önce idam edilmelidir. Devlet hizmetine girdiği halde bulunduğu pozisyonu terör örgütü lehine kullananların bu kademelere ulaşmaları engel olunmalı ibret-i âlem için bu zihniyet ve mensupları meydanlarda sallandırılmalıdır.

Devlete baş kaldıran hainlerin başı kopartılmalı ve şeref yoksunu bu mahlûkatlara karşı iğne ucu kadar dahi olsa merhamet gösterilmemelidir. Bunları besleyen işadamı kılıklı kaltabanların malları müsadere altına alınmalı ve bunlara gidecek her türlü maddi ve manevi yardımın önü kesilmelidir. Bunları destekleyen yazarçizer ve akademisyen görünümlü teröristler vatandaşlıktan çıkarılmalı bu ülkede bunlara hiçbir yaşam hakkı tanınmamalıdır. Terörist öldüğü zaman vicdan ve merhamet havarisi kesilen fakat polis ve askere karşı bir anda kör olan aydın görünümlü kahpelere artık fırsat verilmemelidir. Şehirleri hendek kazarak birer yangın yeri haline getiren hainlere karşı hiçbir şekilde hoşgörü ve merhamet gösterilmemelidir.

Ayrıca bu kızıl ve allahsız kitle ile uğraşırken çeşitli münafık şebekelerin tuzaklarına karşı da dikkatli olunmalıdır. Dinin pozitif etkilerini kullanarak milyonlarca genci mankurtlaştıran bu proje mensubu hainlerin suret-i haktan görünüşlerine hiçbir şekilde adlanılmamalıdır. Bunların masonik yapılanmaları ve yanlış hedefler gösterip mazlum insanların başını belaya sokan taktikleri iyi gözlenmelidir. Kendilerinden olmayanları sanki kendilerindenmiş gibi şikâyet edip hedef saptıran bu çamurdan pinokyolara karşı şimdi ve her zaman için tedbirli olunmalıdır.

Terör ve ihanet hangi kesimden gelirse gelsin ne adına gelirse gelsin bunların hiçbirisine yaşama hakkı tanınmamalı terör şebekelerinin mekânlarında taş üstünde taş baş üstünde baş bırakılmamalıdır.

Batılı ve doğulu düşmanların baskı ve isteklerine boyun eğip bu hainlerle müzakere içine girilmemeli hepsi imha edilene kadar her türlü meclisten her türlü mağaraya kadar kökleri kazınmalı ve bunlar tarih sahnesinden silinmelidir. .
Tüm bunlar için halkın desteği ve yanlış gördüklerini ihbar etmesi ve bu ihbarların hızlı bir şekilde işlenerek tuzağa düşmeyecek şekilde harekete geçilmesi önemlidir.

Son alarak bu mevzu ile ilgili halkımızın birçoğunda burada paylaşmış olduğumuz düşüncelerin mevcut olduğunu gözlemiş bulunmaktayım. Sokakta kahvede dolmuşlarda konuşulanlara kulak verdiğimizde bu tarz söylemlerin hâkim olduğunu görebiliriz.

Allah kahraman ordumuzun ve emniyet güçlerimizin bu kutlu mücadelesinde her daim yardımcıları olsun. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Allah vatanımızı milletimizi ebediyen korusun. Bize her daim dirlik ve birlik versin inşallah.