Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yıl içerisinde gıda sektöründe yapılan denetimlerin sayısal verilerini açıkladı.

  

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Yapılan denetimlerde; Niğde’deki toplam, 319 adet gıda üretim yeri, 2.577 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinin 2.338’ine denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, Şikâyet, Zehirlenme ve Yıllık Denetim Programı kapsamında Niğde genelinde toplam 78 adet numune alınmıştır.

     

 İlk 9 ay içerisinde, İl genelinde Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim yerlerinde yapılan denetimler ve alınan numuneler sonucunda mevzuata uygun olmayan işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Yem ve Gıda Kanunu gereği 87.894 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde 226 adet S Sertifikası düzenlenerek, gıda maddesi ihracatı gerçekleşmiştir.

 

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, marketlerde son tüketim tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri ve satış koşulları kontrol edilmekle beraber, işletme sahipleri ve çalışanlarına da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgiler verilmiştir.

Ayrıca ALO Gıda 174 hattına, yıl içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 113 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 19 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 39 adet olmak üzere toplam 171 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 165 işletmenin denetimi sonlandırılmış olup, denetimler sonucu 8 Gıda Üretim yerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yasal işlem uygulanmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmiştir.


“Halkın sağlığı her şeyin üzerindedir’’ bilinciyle denetimlerini mesai mefhumu gözetmeksizin etkin bir şekilde yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda Kontrol ekipleri, İlimizde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında denetimlerini-sürdürmektedirler” denildi.