Geçmişte de deliğe süpürülme korkusuyla, vatanseverler, millî menfaatleri savunan kahramanlar, emperyalistlerin talimatlarıyla, devlet gücünü ellerinde bulunduran, güdümlü gafiller tarafından tutuklanıyorlardı !

 

Birinci Dünya Savaşında yenilgiyi takiben imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa,  kuvvetlerini Musul’da terhis etmiyor. Yani orayı İngilizlere teslim etmek istemiyor. Bunu Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya da bir mektupla, "Musul’un İngilizlere tesliminin Mütareke şartlarına aykırı olacağını" ısrarla bildiriyor. O  zamanda, saraya sızan, satılmış, Müslüman kılıklı ajanlar vasıtasıyla bu mektuptan haberi olan Mısır İngiliz Orduları Başkumandanı Mareşal Allenbi 08.02.1919 tarihinde İstanbul’a geliyor ve bizzat Padişah Vahdettin’den Ali İhsan Paşa’nın azlini ve derhal İstanbul’a getirilmesini istiyor. Saray, yani Padişah ve Bab-ı âli İngiliz baskısına karşı koyamıyor. Harbiye Nazırı Ömer Yavuz Paşa’nın bu baskıdan 4 gün sonra yani 12.02.1919 tarihinde gönderdiği şifreli bir telgrafla Ali İhsan Paşa  6. Ordu Komutanlığından azledilerek, derhal İstanbul’a gelmesi isteniyor.  Ve ondan  kendisine dokunulmaması konusunda itimat etmesi isteniyor. 22 Şubat 1919’da Ordu Merkezi olan Nusaybin’dan trenle hareket ediyor ve  1-2 Mart 1919 gecesi Haydarpaşa İstasyonuna geliyor. Kendisine verilen asker sözü İngiliz menfaatleri uğruna bir kenara atılarak Teşvikiye’deki evine gitmeden  önce, yolda tutuklanarak Arapyan Hanı’na hapsediliyor. 1919 Mart sonunda da İngilizlerin istemedikleri ve kendileri için tehlikeli gördükleri Osmanlı büyüklerini etkisizleştirme ve cezalandırma  yeri olan Malta’ya sürülüyor. 

 

Bu, tıpkı Amerikalıların talimatlarıyla AKP yöneticileri tarafından Genel Kurmay Başkanı seviyesinde ilk kez tutuklanan Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral İlker Başbuğ gibi, o zamanda İngiliz talimatlarıyla bizzat padişah Vahdettin’in emriyle, Osmanlı Ordu Kumandanları içinde, hakkında böylece en ağır muamele, aşağılama 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa’ya reva görülmüştü.

 

Buna, daha önce 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa’nın savaş içerisinde İngiliz’lere karşı kazandığı zaferin, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya yazdığı ele geçirilen mektubunun sebep olduğu bilinmektedir.

 

Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral İlker Başbuğ’un tutuklanmasına da bilindiği gibi, Amerikalıların talimatlarına uymaması, emperyalist girişimlere karşı çıkması, ABD’nin Ortadoğuyu yeniden şekillendirme ve parçalama projesi BOP’a eşbaşkanlık yapan AKP’ye ters düşmesi, Türk Ordusu’na reva görülen asimetrik Psikolojik  savaş istikametinde yürütülen iftira kampanyalarına, yıpratma girişimlerine tepki göstermesi sebep oldu.

 

Ali İhsan Paşa Malta’da İngiliz, Fransız ve İtalyan gazetelerini tek tek inceledi. İstanbul gazetelerini de yutarcasına okudu.

ikinci teşebbüsünde Malta’dan kaçmayı başardı. Vakit kaybetmeden, vatan savunması için, Millî Mücadele kahramanlarının güçlerine güç katma yolunda Ankara’ya ulaştı.

 

Harp döneminde olup bitenleri, Yunan taşkınlıklarını, Rusların şımarıklıklarını, Anadolu halkının kahramanlıklarını takip etti! Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin İzmir Valisini ve 17. Kolordu Kumandanı Nurettin Paşa’yı azlettiğini, Kambur İzzet’i vali, Ali Nadir Paşa’yı da 17. Kolordu Kumandanlığına getirdiğini öğrendi.

 Paris, 19.05.2012

 

Kaynak : Cemal Kutay, Tarih Konuşuyor Mecmuası, Nisan 1964, Sayı 3

 
Yer aldığı yayınlar :
 
 
 

Selam ve sevgilerimle. 

Üzeyir Lokman ÇAYCI 
İç Mimar – Endüstri Tasarımcısı
55, rue Louise Michel
78711 Mantes la Ville
FRANCE 

[email protected]

--------------------------------------------------------
Resim : Üzeyir Lokman ÇAYCI