Böyle bir sürecin ülkemizde yaşanması köyden kente göçü önleyebileceği gibi, kentten de köye doğru bir hareketliliği yaşatacaktır.