Halkçı Liseliler Niğde İl Başkanı Hasan Yılmaz tarım konusunda basın açıklaması yaptı.

Haziran ayının zam şampiyonu limon Haziran ayının zam şampiyonu limon

  Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılının ilk ayında yapılan ithalatta ilk sırayı 186,9 milyon dolar ile buğday aldı. Geçen yıl buğday ithalatında ilk iki sırada yer alan Rusya ve Ukrayna, Ocak ayında da buğdayın en fazla ithal edildiği ülkeler oldu. Bu dönemde, Rusya’dan 145,5 milyon dolar, Ukrayna’dan 28,6 milyon dolar ve Moldova’dan 5 milyon dolar tutarında buğday ithalatı yapıldı. Rusya ve Ukrayna’nın toplam buğday ithalatındaki payı yaklaşık yüzde 93,1 ‘e yükselmiş oldu.

“BUĞDAYIN ANAVATANI ANADOLU’DA BUĞDAY ÜRETİLEMİYOR MU?”

  Buğdayın anavatanı olan Anadolu coğrafyasında buğday üretimi başta olmak üzere bütün hububat ürünlerinin üretimi düşüşte. Peki neden? Efendim girdi maaliyetlerinin sürekli artışta olması, benzin, mazot, ilaç, gübre, traktör, biçerdöver, tarla kirası, vergisi, algısı, işçi maaliyetleri dahilinde de üreticinin emeğini karşılamayan çoğu zaman zarara götüren fiyat politikaları, köyden kente göçlerin artması, hububat üretimlerinin düşüşüne sebebiyet vermekte.

“TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ FİYATLARDA DÜZENLEMELERE GİTMELİ!”

  Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıklamış olduğu 2024 alım fiyatları, çiftlilerimizin belini bükmüş, alın terlerini görmezden gelmiş halde. Efendim Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan ücretlere göre makarnalık buğday için ton başına 10 bin TL, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve arpa için ton başına 7 bin 250 TL olarak fiyat biçilmiş bulunmakta. Enflasyonun yüzde 79’lara ulaştığı bu dönemde geçtiğimiz yıllara bakacak olursak bu yıl buğday fiyatlarında yüzde 12'lik artış sağlanırken, arpa fiyatlarındaki artış oranı sadece ve sadece yüzde 3,5 olarak belirlenmiştir. Çiftçimiz kar etmeyi unutmuş, zarar etmeden halk tabirince bir söylem gerçekleştirecek olursak el ele, baş başa ‘nın yolunu aramaktadır.

“İTHAL ALIM DURDURULMALI! ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERİLİP YERLİ ÜRETİM SAĞLANMALI!”

 1980’li yıllara kadar “KENDİ KENDİNE YETEBİLEN ÜLKE” sıfatında bulunan güzel ülkemiz Türkiye, artık ithalata bağımlı ülkeler sınıfında yer almakta. Efendim yine ve yine söylemekten çekinmiyorum Ekonomik Milliyetçilik politikaları uygulanmalı, Devletçilik ilkesi doğrultusunda, yüce devletimiz çiftçilerine her türlü (tarla, tohum, ilaç…) desteği vererek yerli üretimi arttırmalı, halkımızı da çiftçiliğe yönlendirip, kendi çiftçisinden emeğinin karşılığını hak ettiği şekilde, enflasyon göz önünde bulundurarak mahsulünü almalı hem yerli üretimi sağlamış olup hem de paramızın bizde kalmasını amaçlamalıdır” dedi.

Editör: Selim GÖKEL