Bor Marka ve Yaşanabilir Kent Olmaya Namzet

Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT, Bor'daki Projeleri Masaya Yatırdı.

SİYASET 02.12.2010, 22:12 02.12.2010, 22:12
1289
Bor Marka ve Yaşanabilir Kent Olmaya Namzet
banner830
Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT, Bor'daki Projeleri Masaya Yatırdı.
 
Bor Belediyesi tarafından Bor’da yapılmakta olan hizmetlerin sırasıyla hayata geçirilmekte olduğu ve göreve geldiği günden beri Bor kentinin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmesine güç katma anlamında hizmet çalışmaları çerçevesinde hızlı ivme yaşanmaktadır.  
Bor Şehrimiz geçmiş tarihinden bu güne kadar, Ülkemiz, bölgemiz ve kentimiz adına gurur ve onur veren çok değerli kişiler bu toprakta doğmuş, yetişmiş ve çok faydalı işlerde bulunmuşlardır. Bende şahsım ve Bor Belediye Başkanı olarak; bu değerlerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum.
Bor ve Bölgemizin ekonomik anlamda gelişiminin sağlanması yönünde mevcut değerlerimize özde sahip çıkarak, gün yüzüne çıkarmamız gerekmektedir. 
Öyle güzel bir konumdadır ki Bor adeta bir merkez üstür. Bu yüzdendir ki eski imparatorluklar bu bölgeye çok değer vermiş ve ele geçirilmesi gereken bir merkez olarak görmüşlerdir. Bor, hakim tepeleri ve doğal kale olabilecek oluşumlarıyla cezp edici niteliklere sahiptir. 
Bor Osmanlı döneminde de çekiciliğini korumuştur. Evliya Çelebi Bor’da araştırmalarda bulunmuştur. Seyir ve gözlemlerini not etmiştir.Bor merkezi Evliya Çelebi “Seyahatnamesi”nde de anlatılır. Kaleleri, camileri, Humam çayı üzerindeki değirmenleri, okulları, tekkeleri, hanları, hamamları yazar ve her yönüyle övgüyle bahseder. 
“ Önceleri bu şehir içinden akan Hümam Çayı, üzerinde barut değirmenine has idi. Şimdi kaldırılmıştır. Kethüda yeri, serdarı, dizdarı, muhtesibi ve subaşısı vardır.” 
Şemseddin Sami XIX. Yüzyılda Bor’ u Şöyle Anlatıyor; “ Konya vilayetinin Niğde Sancağına bağlı kaza merkezi bir kasabadır. Kaza, Sücaeddin, Anduğu, Kemerhisar nahiyeleri ile birlikte 51 köye sahiptir. Nüfusu 30.000’ e yakındır. 30 cami 37 mescid, bir rüşdiye, 12 sıbyan mektebi ve 10 medrese vardır.” 
Prof. Dr. Herman Jansen’ ın Bor İçin Yazdıkları; “ Bor bir cennet olabilecek her şeraiti haizdir; iyi su, çok muntazam bir muhit, iyi hava. İşte bunun içindir ki en iyi yeşillik dünyası. Çok yüksek sıhhat ve saadet. İşte bunun içindir ki memnun ve yurdunu seven iptidai ve bekareketini muhafaza ederek neşvü nema bulan bir halk. Suni ve zorla meydana gelen bir büyük şehir halkı da değil. Eğer onlar seleflerinden Semiramis ki, asil bir dul kadın bir vakit çok yüksek bir arzu ile Bor’ da saadete kavuşmuştu. İşte bu günün zayıf erkek nesli de burada saadete erer, mesud olur. Eğer o nesil bu kadar kolaylıkla tabiatın bahşişlerinden istifade etmeyi anlarsa “Halil Nuri Bey Kütüphanesi Hatıra Defteri, 19 Ekim 1934) ” 
Bir kaynaşma ve bütünleşme toprağıdır Bor. 
Gerçekten de bugünkü etnik yapı merak edilmektedir. Bu insanlar nasıl kaynaşmıştır nasıl bu kadar mutlu huzur içinde birliktelik içerisinde yaşamaktadırlar? Hep söylenir macur (muhacir) diye ama niye dedikleri hiç bilinmez. Macurlar yani muhacirler Arnavutluk ve Yunanistan göçmeni olan Türk vatandaşlarımızdırlar. Yıllarca beraberce yaşamış olan bu halk kitlesi birbirleriyle iyice kaynaşmış ve bütünleşmiştir. İleriki günlerde bu kaynaşma ve bütünleşmeyi diğer muhacir hemşerilerimizle tanışma, kaynaşma, dayanışma ve bütünleşme etkinlikleriyle Bor Şehrimizde buluşturma arzusundayız. Bu etkinlikler Bor’a güzel katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz.  
 
Bor Şehri, Nur Şehri 
Bor Şehrimiz, Evliya ve Allah Dostu bir çok Âlimler yetiştirmiş ve barındırmıştır. Atalarımızın orta Asya’dan Anayurda gelmeden önceki dönemde büyük işler yapan Sarı SALTUK Türbesi ve Camii’ si Bor şehrimizde, Cumhuriyet dönemi öncesinde dünyamızda ve bölgemizde Mevlana Hazretleri ve diğer döneminin yöneticileriyle, Âlimleriyle istişarelerde bulunmuş Ahmed KUDDUSİ Hazretleri büyük değerlerimizdendir. Bor şehrimizin birçok mekânlarında bu zatların kabirleri bulunmaktadır. Bu değerlerimize sahip çıkarak, Bor’da inanç turizmini geliştirilerek, diğer vilayet ve bölgelerden gelecek ziyaretçilere kolaylık ve imkânlar sunabilerek alt yapıları tamamlama projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ziyaretçilerin sayısını artıracak kolaylıklara fırsat vermek durumundayız. Özel Kutlu Günler etkinlikleriyle inançlı insanlarımızla diri olmak durumundayız. Bunu geçtiğimiz yıl Belediyemiz organizasyonuyla başlattık. 4.000’i aşkın insanımız Dünyamızın ve Ülkemizin değişik bölgelerinden Amerika’dan, Avrupa’dan, İstanbul, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Urfa, Antep, Nevşehir, Kastamonu gibi kentlerden akın akın gelmiş ve katılımda bulunmuşlardır.   
İslamiyet’ten önceki dönemlerde yaşayan kültür eserleri hala ayakta durmakta, bu eserlerin yaşatılması için girişimlerimiz cevap veriyor ve bunları turizme ve kültürel paylaşıma kazandırmayı arzuluyoruz. 
Bor Şehri, İlim, İrfan ve Hayatın Toprağı 
Yaşanmış ve yaşanan tarihimizde Bor, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerinde her alanda iz bırakmış önemli kişilerin hayat öykülerini, değerli insanları yetiştirmiş, onları topraklarında barındırmıştır. Bu isimler eğitimci, bilim adamı, asker, siyasetçi, yönetici, yazar, şair, sanatçı, ticaret erbabı, zanaatçı ve diğerleri saymakla bitmez. 
Milli Mücadelenin sembol isimlerinden Bor İlçemizin yetiştirdiği İstiklal Savaşı Gazisi, asker, yazar ve fikir adamı Halil Nuri Yurdakul, Kore’de Savaşa katılan Kahraman Türk askerlerinden, Şehit Albay Nuri Pamir, Milletvekili ve Bakanları  ve diğerleri ülke çapında övünç kaynağı başarılı hizmetlerde bulunmuşlardır. Bor şehrimizin üstün gizli görünmeyen  değerlerinden yola devam edeceğiz. Bu değerleri hayata geçirmede sadece yerel yönetimlerle birlikte Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaflarımız, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere kentte yaşayan herkese ve herkesime önemli yönetişim görevleri düşüyor. Ben değil biz başaracağız.
Başkan ERAT, Bor Belediyesi olarak; Bor Kentinin ekonomisinin gelişmesi ve daha canlanması yönündeki kalıcı çalışmaların özünde alınan kararla; İyileştirme Projesi uygulaması kapsamında, çalışmalarına hız kesmeden çalışmalarda bulunulduğu ve yapılan çalışmalar da gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu.  
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT, Düzenli ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için yapılması gereken her türlü çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Bor'da ilk defa yapılan bu hizmetler, diğer kentlere de örnek olacaktır. Düzenli kent kapsamında başlattığımız ve kent geneline yayılan çalışmalarımızda halkımızın haklı desteği devam etmektedir. Daha düzenli ve yaşanabilir bir Bor için Bor Belediyemizin emekleriyle ortaya çıkan bu eserlere halkımız sahip çıkıyor. Bor Belediyesi her çalışmasıyla örnek olacaktır. 
Bor Kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının geliştirilmesi, halkımızın talepleri doğrultusunda; Kalıcı Projelerin uygulamasında yerinde tespit yapma kararı alınarak uygulamalara başladıklarını belirterek. Bu çalışmalarımızın Kentimiz ve Bölgemizde de örnek teşkil ettiğini vurgulamak istiyorum.

Çalışmalar Yerinde İncelendi  
Modern Kapalı Pazar Yeri yapımı, Yeni Köy Garajı yapımı, Kaynarca ve Sazlıca Köy Yollarının 26 metre eninde yeniden genişletilerek kullanıma açılma çalışmaları, Bor-Niğde yolunun çift yönlü, 3 şeritli ana yol ve yanına yayalar için özel yürüyüş yolları yapımı ve Bor Karma Organize Sanayi Bölgesinde küçük ve orta ölçekli esnaflarımıza yeni işyerlerine kavuşturulması için yeni işyeri arsa parsellerine kavuşturulması, İlçemizin ve bölgemizin en önemli gelir kaynağı olan zirai faaliyetlere sulama suyu sağlayan Akkaya Barajı İsale hattının ihalesi yapılması sağlanarak, 18 km.lik beton kanal yapımına başlanmış, 8 km’ lik kısmı kısa sürede tamamlanmış, hava şartlarına bağlı olarak kalan kısımlar kısa sürede tamamlanacaktır.Bu sayede 5-6 saatte su yerine 2 saat diliminde sulama hızına ulaşılmış olacaktır. Çiftçilerimiz sulama suyunu ekonomik anlamda daha sağlıklı kullanmış olacaklar. Kayaaltı, Sırasöğütler, İftiyan, Bulgarcık gibi kenar mahalle, bağ yolları genişletilerek asfaltlandı. Kentimizde Doğalgaz çalışmalarının hızla tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulması nedeniyle yeni bir ekonomik gelişme ve güzel görünüme kavuşması sağlanacaktır. Hizmet çalışmalarımıza devam ediyoruz.  
Bor, son yıllarda yönünü değişim ve gelişime doğru çevirmiştir.
 Sabırlı olunulması gerekir.  !
Bor Belediyesi, çalışmalara yenilerini ekliyor. Yaklaşık göreve geldiğimiz 2 yıl içerisinde;  Bor kentimizin yeni bir yüze kavuşması için belediyenin ve ekiplerinin çalışmalara başladıklarını ve hızla devam ettiğini açıklayan; Bor Belediye Başkanı Sıtkı ERAT, Kapalı Pazar Yeri çalışmalarının başladığını ve bu çalışmanın kentimiz ve bölge sakinleri açısından mutluluk verici olduğunu vurguladı. Başkan ERAT, “Ayrıca Bor, Kaynarca ve Sazlıca köy yollarının yeniden genişletilerek açılması, Köy Garajı Yapımı ve İlçemiz de Doğalgaz çalışmalarında aboneliklerin yapılıyor olması ve halkın kullanımın gerçekleştirilmesi halkımız tarafından memnunluk yaratmıştır. Bu ekonomik alt yapı çalışmaları hızla aralıksız devam etmektedir. Kent halkımızın hizmet projelerimiz sürecinde biraz sabırlı olmaları gerekiyor.Çalışmalarımız hız kesmeyecek !. Hepsini sırasıyla hayata geçirerek.  Bu mutluluğu halkımızla birlikte yaşayacağız. Kentimize ve Bor Halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. ” dedi.
 
 
banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Niğdede yapılan hizmetler saymakla bitmez.Büyükşehir olma yolunda ilerliyoruz.
HAMDOLSUN NİĞDEYE EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMIŞLAR.
Sanayi manayi hikaye AVM isyiyorz sayin baskan. Millet AVM istiyor. Kapat eski sanayiyi. Eski sanayi mi olur. Açın Türkiye'nin önünü
çok pahalı olan otoban gidiş geliş 50 tl olmalı.. o zaman o otoban canlanır 10 kat fazla araç geçer, devletin ödeyeceği garanti para da çok çok azalır..mantık bu yani ama ordaki müteahhidin insafına bırakıldık böyle olmaz.. hem vatandaş hem devlet zararda. şirket için değişen bişey yok günü gelince yatıyor parası
başarılı olmanızı dilerim. kimsenin hakkını yemeyeceğinize inancımız tamdır.. daha önce aday çıkartmayıp şimdi çıkaranlara pek güvenemiyorum. hayırlısı olsun bakalım..
14°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 16 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:11
Öğle 12:47
İkindi 16:40
Akşam 20:12
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@