İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar'ın katılımıyla sınıf rehberlik programı ve uygulama süreci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sınıf Rehberlik Programı ve Uygulama Süreci Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Açılış konuşmasında toplantı hakkında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar şu ifadelere yer verdi: "Eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik hizmetlerini, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmak, sınıf rehber öğretmenlerimize bütüncül, kapsamlı ve gelişimsel bir çerçeve sunmak için okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında hazırlanan Sınıf Rehberlik Programının uygulanması hasastır.’’ dedi.

TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmaları için Başvurular Başladı! TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmaları için Başvurular Başladı!

Niğde Rehberlik ve Araştırma Merkezi rehber öğretmenleri tarafından yapılan sunumda öğrenme yaşantıları yoluyla kendini tanıyabilen, kendinin ve başkalarının duygularını bilen ve ifade edebilen, kişiler arası beceriler ve karakter güçleri gelişmiş, içinde bulunduğu çevre ve topluma uyum sağlayabilen, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, kendine uygun ders, dal/alan ve meslek seçebilen, akademik ve kariyer planlaması yapabilen, yaşam boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, çalışarak üretmenin önemini benimseyen ve iyi oluş düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeye yönelik hazırlanan sınıf rehberlik programı ile ilgili bilgi verildi.

Editör: TE Bilişim