Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kentlerde yüksek katlı binaların oluşturduğu olumsuzluklarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bakan Özhaseki, yatay yapılaşmayı özendirecek yönetmelikle çıkardıklarını ve kat yüksekliğini artıracak plan değişikliklerini sınırlandıracaklarını bildirdi. 

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, kentlerde ve özellikle büyükşehirlerde mantar gibi çoğalan çok katlı binaların oluşturduğu çirkin görüntü ve çarpık kentleşmeyle ilgili sorunları TBMM gündemine taşıdı. Gürer’in, çok katlı yapılarla oluşan sorunların artmasına rağmen bu konuda neden önlem alınmadığını içeren sözlü önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yanıt verdi. 

Bakan Özhaseki, kentlerde yapılan kat yüksekliklerinin imar planı kararıyla belirlendiğini, Çevre düzeni planlarında ise yerleşmenin gelecekteki nüfus projeksiyonu öngörüldüğünü ifade etti. 

Çevre düzeni planlarına uygun olarak yapılan nazım imar planlarında da nüfus yoğunluklarının belirlendiğini anlatan Bakan Özhaseki, “Planlar ekonomik ve sosyal gelişimine, dokusuna, risklere ve diğer özelliklerine göre oluşmaktadır. Bunun için bölge veya alan kapsamında araştırma, etüt ve veriler elde edilmektedir. Uygulama imar planlarında da belirlenen nüfus yoğunluğuna göre kat yükseklikleriyle ilgili kararlar alınmaktadır. Uygulama imar planlarında alanın özelliğine göre bazı yerler az katlı bazı yerler de çok katlı öngörülmektedir. Uygulama imar planlarının bazılarında ise emsal verilerek yükseklik serbest bırakılmak koşuluyla kat yüksekliği ruhsat aşamasında belirlenmektedir. Yapıların yüksekliklerine genel olarak herhangi bir kısıtlama getirmek yerine yukarıda belirtildiği gibi imar planlarıyla yapı yüksekliklerinin belirlenmesi alanın özelliği açısından daha uygun olacaktır” dedi. 

Bakanlıklarınca yayınlanan yönetmeliklerde yatay yapılaşmayı özendiren hükümler bulunduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne "İmar planı değişiklikleri" başlıklı 26'ncı maddesinde plan değişikliğiyle plana verilen kat adedinin veya bina yüksekliğinin artırılması hâlinde karşılıklı bina cepheleri arasında asgari mesafe koşulu getirilmesinin öngörüldüğünü ve bu hükümle kat yüksekliğini artıran plan değişikliklerinin sınırlandırıldığını açıkladı. 

Bakan Özhaseki, “Ayrıca, aynı maddede genel olarak, kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişikliklerinin yörenin yerleşim yerleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silueti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılması öngörülmüştür” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çok katlı yapıların her kenti tehdit eder boyuta ulaştığını, yeşil alan ve sosyal donatı alanları dahi dikkate alınmadan yükselen yapılar olduğunu, kent merkezlerinde çok katlı yapıların trafik başta olmak üzere bir çok olumsuzluklar yarattığını belirtip: “rant için yağmalanan kentlerle  geleceğimizde sorunlu kılınıyor. Çok katlı yapı için çevre koşulları, otopark, sosyal donatı alanları, ulaşım, doğa koşulları, kısacası ciddi bir planlama ve izleme şarttır. Tarihi ve doğal dokular korunmalıdır" dedi.

Editör: TE Bilişim