Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Sayısal takograf uygulamasının şu an için sadece yurt dışı taşımacılık yapan araçlar (16.06.2010 tarihinden sonra yeni tescil edilen araçlar) için zorunlu olduğunu söyledi.


Katırcıoğlu, 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi
Gazete'de yer alan "Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"nin 23. maddesi uyarınca söz konusu uygulamanın 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yurt içi taşımacılık yapan ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araçlar için de geçerli olacağını belirtti.

 

Bu doğrultuda ülkemiz dâhilinde yapılan taşımaların ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araç sahiplerinin bir an önce sayısal takograf kartlarını almaları gerektiğinin altını çizen Katırcıoğlu, Sayısal Takoğraf Uygulaması konusunda daha sonra şöyle konuştu:

Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan takograf cihazı (analog, sayısal) kullanımına ilişkin kurallar, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) doğrultusunda ilgili ülkelerin mevzuatında düzenlenmektedir.

AETR hükümleri gereğince yürürlüğe giren sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 16 Nisan 2010 tarihinde imzalanan protokol gereğince sayısal takograf kartlarının üretimi TOBB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sayısal takograf uygulaması şu an için sadece yurt dışı taşımacılık yapan araçlar (16.06.2010 tarihinden sonra yeni tescil edilen araçlar) için zorunlu olmakla birlikte 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete'de yer alan "Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği"nin 23. maddesinde belirtildiği üzere, söz konusu uygulama 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yurt içi taşımacılık yapan ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araçlar için de geçerli olacaktır.

Bu doğrultuda ülkemiz dâhilinde yapılan taşımaların ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan araç sahiplerinin bir an önce sayısal takograf kartlarını almaları önem arz etmektedir.”

 

 

Editör: TE Bilişim