Sağlık – Sen Niğde Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan basın açıklaması aynen aşağıdadır.

 

 

Promosyon alamayan üyelerimiz için Aksaray İdaresi Mahkemesine açtığımız ve kazandığımız davalar ile ilgili yaptığımız haberlerin akabinde, bazı internet haber sitelerinde yapılan yorumlar ve şubemize de bizzat gelerek konu ile ilgili bilgi istenmesi üzerine basın açıklamasına gerek duyulmuştur.

 

 

Genel Sekreterliğin kendi bünyesinde çalışan personel ile ilgili maaş promosyon anlaşması yaptıklarını Mali Hizmetler Başkanından öğrendik. Mali Hizmetler Başkanı ile yaptığımız görüşmede Halk Bankası ile yapılan maaş promosyon sözleşmesinin içeriği ile ilgili tam bir cevap alınamadığından. Sağlık çalışanları ve üyelerimiz adına  Bazı soruların cevap bulması gerekmektedir: Bu promosyon için Halk Bankasından ne kadar para alındığı, kaç kişi üzerinden pazarlık yapıldığı, hangi personelin alıp hangi personelin almadığı, daha önceden promosyon alan kişilerin yapılan bu anlaşma ile promosyon alıp almadığı, yapılan sözleşmenin devam eden maaş promosyon sözleşmesinden ayrı yapılmasının ne kadar doğru olduğu, yetkili sendika olarak neden haberimizin olmadığı,  kimin ne kadar aldığı ve Başbakanlığımızın konu ile ilgili genelgelerine uyulup uyulmadığı hakkında hem kamuoyuna hem de Sağlık çalışanlarına Genel Sekreterlik tarafından bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

Sağlık - Sen Niğde Şubesi
Yönetim Kurulu


********

Sağlık-Sen'den bir hukuk kazanımı daha  başlıklı çok yorum alan haber için Tıklayın