Niğde Merkeze bağlı İçmeli Beldesi’nin arazilerinin yüzde doksana varan oranla hazineye ait olmasından dolayı, belde halkı tarımını bile hazine arazileri üzerinden yapmasından dolayı CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak konuyu TBMM gündemine taşıyarak, vatandaşlara tapularının verilmesini istedi.

Haber: Gökhan ÖZBEK- TKN HABER

 

Kadastro çalışmalarında arazilerinin yüzde doksan oranında kamuya ait çıkması üzerine bir çok İçmeli’de yaşayan vatandaş mağdur oldu. Kimisinin evlerinin ve beldenin tarım arazilerinin tamamının hazineye ait olması emanetçi benzetmelerine yol açtı.

CHP’li Şafak, önceki gün TBMM Başkanlığı’ndan, İçmeli’ de Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Detaylı olarak önergede tapu kadastro bilgilerine yer veren Şafak, göçün önlenmesi, kırsal yerlerin yerleşim özelliklerini kaybetmemesi için sadece İçmeli’ de değil, ülke genelinde İçmeli ile benzerlik taşıyan birçok yerde kadastro çalışmasının yeniden yapılmasını istedi.

Bölge halkının tek geçim kaynağının tarım olduğunu ve her doğal çiftçi gibi kendi topraklarında vatandaşların tarım yapması gerektiğini belirten Şafak, “Önünü göremeyen çiftçi ya Niğde’ye yada büyükşehirlere göç etmektedir. Kentleşme plansızca olduğu gibi, tarımsal üretimde ister istemez düşmektedir.” Dedi.

Yüzde 85’nin Hazine Arazisi olduğu Tek Belde…

İçmeli’ de yaşanan durumu rakamsal değerleri ile veren CHP’li Şafak,  Türkiye ortalamasının yüzde 42 olduğunu ifade ederek İçmeli’ deki durumun açıklanamaz olduğunu ifade etti.

Şafak açıklamasında; “Niğde İli, Merkeze bağlı, İçmeli Beldesi 1992 yılında belde belediyesi olmuştur. İçmeli Beldesi’ne 15.04.1997 tarihinde kadastro (tapulama) gelmiştir. Niğde Milli Emlak Müdürlüğü’nün tahmini verilerine göre;  İçmeli Beldesi arazilerinin tahmini yüzölçümü toplamı 17.182,14 dekar olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan tahmini yüzölçümü toplamının; 14.604,82 dekarının, hazine arazisine tescil edildiği söylenmektedir. Bu oran dikkate alındığında; 1997 yılında yapılan kadastro çalışması sonucu, vatandaşın arazisinin, % 85 civarının, hazine adına tescil edildiği görülmektedir. Yine tahmini verilere göre; İçmeli Beldesi arazilerinin yüzölçümü toplamının, 2.577,32 dekarı özel mülkiyet sayılmış, belde halkına % 15 civarında arazinin tahmini verilere göre tapulandığı söylenmektedir.

İçmeli Beldesinde halk, kadastro (tapulama) çalışmaları yapılmadan önce geçimini hayvancılıkla uğraşarak ve çiftçilik yaparak sağlamaktaydı. İçmeli Beldesi halkı, yapılan kadastro (tapulama) çalışmaları sonucu, arazilerinin büyük bir kısmını hazine adına tescil edilmesinden dolayı kaybetmiştir. Üreticiler sahip oldukları arazilerinde, hayvancılık ve çiftçilik yapamaz hale gelmiş ve yöre halkı geçimini sağlayacak ekonomik gücünü kaybetmiştir. Hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçi; saman, yem, gübre, zirai ilaç, mazot (v.b.) gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmüştür.” Diyerek acil meclis araştırmasının gerekliliğini vurgu yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın verdiği Araştırma Önergeleriyle Niğde’nin sorunlarını TBMM’den gündeme getirmeye ve çözüm alternatifleri üretmeye devam ediyor.

Aşağıda CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis Araştırma Önergesi talebi ve gerekçeleri yer almaktadır.

  

***

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Niğde ili, Merkez ilçeye bağlı, İçmeli Beldesi’nin, 15.04.1997 tarihinde yapılan kadastro (tapulama) çalışmaları sonucu vatandaşların arazilerinin büyük bir kısmının hazine adına tescil edilmesinden dolayı, İçmeli Belde Halkının içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak ve ülke genelindeki aynı durumda bulunan vatandaşlarımızın da mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan inceleme ve tespitlerden sonra, vatandaşlarımıza tapularının verilmesi ve buna ilişkin yapılacak düzenlemelerin ele alınabilmesi için Anayasa’nın 98 nci, T.B.M.M. İçtüzüğünün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

 

                                                                                              Doğan ŞAFAK

                                                                                               Niğde Milletvekili

                             

                                      

GEREKÇE

 

Niğde İli, Merkeze bağlı, İçmeli Beldesi 1992 yılında belde belediyesi olmuştur. İçmeli Beldesi’ne 15.04.1997 tarihinde kadastro (tapulama) gelmiştir. Niğde Milli Emlak Müdürlüğü’nün tahmini verilerine göre;  İçmeli Beldesi arazilerinin tahmini yüzölçümü toplamı 17.182,14 dekar olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan tahmini yüzölçümü toplamının; 14.604,82 dekarının, hazine arazisine tescil edildiği söylenmektedir. Bu oran dikkate alındığında; 1997 yılında yapılan kadastro çalışması sonucu, vatandaşın arazisinin, % 85 civarının, hazine adına tescil edildiği görülmektedir. Yine tahmini verilere göre; İçmeli Beldesi arazilerinin yüzölçümü toplamının, 2.577,32 dekarı özel mülkiyet sayılmış, belde halkına % 15 civarında arazinin tahmini verilere göre tapulandığı söylenmektedir.

İçmeli Beldesinde halk, kadastro (tapulama) çalışmaları yapılmadan önce geçimini hayvancılıkla uğraşarak ve çiftçilik yaparak sağlamaktaydı. İçmeli Beldesi halkı, yapılan kadastro (tapulama) çalışmaları sonucu, arazilerinin büyük bir kısmını hazine adına tescil edilmesinden dolayı kaybetmiştir. Üreticiler sahip oldukları arazilerinde, hayvancılık ve çiftçilik yapamaz hale gelmiş ve yöre halkı geçimini sağlayacak ekonomik gücünü kaybetmiştir. Hayvancılık ve tarımla uğraşan çiftçi; saman, yem, gübre, zirai ilaç, mazot (v.b.) gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşmüştür.

İçmeli Beldesi halkına, Niğde Milli Emlak Müdürlüğü’nden, sürekli olarak eciri misil bedeli gelmektedir. Çiftçinin geçimini sağlayacak ekonomik durumu olmadığı için, eciri misil bedelini ödemekte güçlük çekmektedir. Vatandaş, kendi malına bedel ödemekten şikâyet etmektedir. Belde sürekli göç vermekte ve nüfus oranı giderek azalmaktadır. İçmeli Beldesi halkı, “kendi ev, arsa, tarla, bahçe ve arazilerini, başkasının malı gibi gördüklerini”, “kendi evlerine gizlenerek, korkarak girdiklerini”, “bir başkasının malına el koyuyormuş gibi hissettiklerini” ve bu durumdan dolayı psikolojik olarak etkilendiklerini dile getirmektedirler. Bu nedenle, vatandaşlarımız hazine adına tescil edilen arazilerinin, kendilerine iadelerini istemekte, eğer bu durum yapılan araştırmalar sonucunda mümkün değilse; yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen kendilerini zorlamayacak koşullar göz önüne alınarak, ihale yoluyla arazilerinin kendilerine satışının yapılmasını talep etmektedirler.

İçmeli Beldesi ve ülke genelinde; kadastro çalışmalarından sonra hazine adına tescil edilen arazilerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, tapu ve kadastro çalışmalarının yeniden yapılması; köylerden, şehirlere göçün önlenmesi, ülke tarımındaki gelir seviyesinin yükseltilmesi, istihdam artışı sağlanması amacıyla ve bu arazilerin gerçek sahiplerine verilmesi yönünde bir Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.