24 Temmuz Basın Bayramı nedeni ile Niğde Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adnan Görür bir mesaj yayınladı. 

Görür mesajında ; Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür; “Basın, demokrasinin sağlıklı ve doğru işleyişini sağlayan en önemli unsurların başında gelmektedir. Haber ve bilgi aktarımı yaparak kamuoyu oluşturup karar alma sürecine halkın da katılmasını sağlarken, oluşturduğu kendine has platformlarda çeşitli konuları tartışmaya açıp, çok sesliliği teminat altına almak ve yeni bakış açıları sunmak suretiyle modern ve demokratik bir toplumsal yapının oluşmasına ciddi katkılar sağlar. Çağdaş ve demokratik bir ülke olmanın ölçütlerinden biri de bağımsız ve güçlü bir basına sahip olmaktan geçer. Bu bakımdan 24 Temmuz 1908 günü Türk Basını üzerindeki sansürün kaldırılması, ülkemizin toplumsal gelişmesinde, çağdaşlaşmasında ve ilerlemesinde önemli mesafeler alınmasını sağlamış, demokratik ve çoğulcu yapının gelişmesine vesile olmuştur” dedi.

Görür ; “Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün deyimiyle; “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir”. Bu kutlu görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yapılan hizmetlerin ve yaşanan problemlerin doğru ve tarafsız bir şekilde halka yansıtılması için zor şartlar altında büyük bir fedakârlık ve özveriyle çalışmaları takdire şayandır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.