Özkan; Şifre skandalı yetmezmiş gibi, YÖK yandaşa üniversite sınavını kaldırdı.
 
Eğitim-İş Niğde İl Temsilcisi Timur Özkan’ın basın açıklaması ;
 
 
Adaletsiz ve eşitliğe aykırı uygulamalar artarak devam etmektedir. YÖK, sağlıklı bir eğitim sistemine sahip olmaları bir yana, kurumsallaşmış bir devlet aygıtına dahi sahip olmayan Tanzanya, Moritanya, Uganda, Mozambik gibi onlarca geri kalmış ülkeden, lise diploması temin eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu yüz binlerin, sınavsız olarak üniversitelere girmelerine karar vermiştir.
YÖK’ün yeni kararına göre, bir şekilde yurtdışından lise diploması elde eden herkese üniversite kapıları sonuna kadar açılmıştır.
Uluslararası hukuk gereğince, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ülkelerde verilen eğitimin niteliğine ve kalitesine müdahale etme, bu eğitim sistemlerini denetleme hak ve yetkisi yoktur. Birçoğu aşiret toplumu olmaktan dahi kurtulamamış ülkelerde, “okul” adı altında açılan yapılarda verilen eğitimin içeriğinin ne olduğu dahi bilinmemektedir. 
YÖK, eğitim sistemi içler acısı olan bu ülkelerin üniversite diplomalarına denklik-yeterlilik veremediği için, bu engeli kökten(!) çözme yoluna gitmiştir. Bu gerçek, fütursuzca itiraf edilebilmektedir.
AKP, YÖK eliyle yurtdışındaki cemaat okullarında okuyan öğrencileri, “sınava tabi” milyonlarca yoksul halk çocuğunun önüne geçirerek, kamu vicdanını yaralayacak biçimde büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yapmaktadır. 
Bilindiği üzere YÖK benzer bir düzenlemeyi yaklaşık bir yıl önce de denemiş, ancak kamuoyunda oluşan büyük tepki nedeniyle uygulamadan vazgeçildiğini açıklamıştı. Ancak YÖK sözünde durmayınca Eğitim-İş, düzenlemeyi Danıştay’a taşımış, Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu düzenlemeyi etkisiz kılmıştı.
Yüksek Mahkemenin verdiği kararı 30 gün içinde uygulamak zorunda olan YÖK, bu defa yargı kararına meydan okumak suretiyle, etkisiz kılınan düzenlemenin kapsamını çok daha genişleterek, hukuk dışı dayatmasını sürdürmektedir.
Üniversite eğitimini son derece zor koşullarda sürdürmeye çalışan on binlerce öğrencimiz, devletten burs ve yurt desteği alamazken devlet torpili ile üniversitelere sınavsız olarak yerleşen öğrenciler, yabancı öğrencilere sağlanan ücretsiz yurt, karşılıksız burs gibi olanaklardan da yararlandırılacaklardır.
Biraz insaf!…
Biraz vicdan!...
 
Ülkemizdeki liselerden mezun olan milyonlarca gencimizin günahı ne?
Bir ömür maddi ve manevi eziyetlerden geçirerek şaibeli sınavlarda geleceklerini heba ettiğiniz milyonların gözlerine hangi yüzle bakacaksınız?
Çok açık biçimde ifade ediyoruz: Uygulama Türk eğitim kurumlarına ve eğitimde fırsat eşitliğine yapılan çok ağır bir saldırıdır.
Birazcık yurtseverlik ve adalet duygusuna sahip olan üniversitelerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin üzerlerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.
Eğitim-iş olarak, bu haksız, insafsız ve hukuk dışı düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay’a dava açıyoruz. Yine birkaç gün içinde hukuk tanımaz YÖK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve örnek suç duyurusu dilekçeleri hazırlayarak halkımızın imzasına açacağız.
         Kamuoyuna saygı ile duyurulur.