Son yıllarda eğitim kurumları arasında rekabetin artması, kurumların maddi kaygılarının ön plana çıkması ve öğrenci ile veliyi mutlu edecek eğitim modelinin tercih edilmesi öğretmene mobbing olarak değerlendiriliyor. Günümüzde öğretmenlerden, öğretmenlikten ziyade öğrenci ve veliyi mutlu etmesinin istendiğine dikkat çeken uzmanlar, yönetici, veli ve öğrencilerce öğretmenlerin mobbing’e maruz kaldığına vurgu yapıyor.


İşyerinde psikolojik taciz olarak da açıklanan mobbing, hedef seçilen bireye çeşitli taktiklerle ısrarlı saldırı anlamı taşıyor. Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda, gücü elinde bulunduran kişi ya da grubun diğerine psikolojik yollardan uzun süreli sistematik baskı uygulamasını ifade eden mobbing, mağdurun heyecan, cesaret ve azmini kırıyor, endişe, korku, utanma, üzüntü, kaygı ve yalnızlık gibi olumsuz duyguları tetiklenmesine ve moralinin bozulmasına neden oluyor.


Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Polikliniği Uzman Psikoloğu Seliyha Alten, öğretmenler gününün kutlandığı bu günlerde öğretmenlerin de sıklıkla mobbing’e maruz kaldıklarına dikkat çekiyor.


Özellikle son dönemlerde eğitim kurumları arasında artan rekabet, öğrenci kaydını arttırabilmek ya da var olan öğrencilerini diğer eğitim kurumlarına geçmesini engellemek adına eğitim modeli benimsendiğini ifade eden Uzm. Psk. Seliyha Alten, öğrenciyi ve veliyi mutlu ederek eğitim niteliğinin arttırılacağı düşüncesinin kişilerde egemen olduğunu söyledi.

Yani öğretmenlerden öğrencilerine öğretmenlik yapmasından ziyade, öğrenciyi ve veliyi mutlu etmesinin istendiğini belirten Alten, bu düşünce ile hareket eden eğitim kurumları ve yöneticilerin okula eleştiri gelmesin diye öğretmenlerin elinden objektif davranma özelliğini aldığını, öğretmenleri öğrencilere ve velilere sınırsız hoşgörü göstermek zorunda bıraktıklarını kaydetti.

Öğretmenlere yönelik bu baskının bilinçli olmayan velilerin bu konudaki beklentilerini artırdığını dile getiren Uzm. Psk. Seliyha Alten, bu davranışın ise çocuklarının her türlü sağlıksız ve olumsuz davranışlarının alttan alınarak hoş görülmesini beklemesine sebep olduğunu söyledi. Bu durum öğretmenlere uygulanan yeni bir mobbing eyleminden başka bir şey olmadığını vurgulayan Alten, öğretmenler yönetici, veli ve öğrenci boyutunda toplu bir halde mobbing’e maruz bırakıldıklarını kaydetti.

Öğrencisinin gelecekte yanlış davranışlar sergileyen bir yetişkin olmaması çabasıyla hareket eden, sorunların çözümünde kararlılık gösteren öğretmenlerin bu sistemde yalnızlaştırıldığı gibi işini kaybetme tehdidiyle de karşı karşıya bırakıldığının altını çizen Alten, eğitim kurumu yöneticileri ve velilerin bu yapıyla hiç bir kurala uymak zorunda olmadığına inanan bir neslin yetişmesine sebep olacağını dile getirdi.

Uzm. Psk. Seliyha Alten önemli bir hatırlatmada da bulundu. Alten “okul yılları çocukların hayatında sadece bir parçadır ve gelecekte en çok üzülecek, sıkıntı çekecek esas kişiler ailelerdir.” dedi.