Eğitim sendikaları, öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla getirilen (ÖMK) Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşti.

14 eğitim sendikasının ortak açıklamasında, kariyer sınavının iptal edilmesi, eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına maaş tutarında sağlanması ve eğitim emekçilerine yoksulluk sınırının üzerinde ücret düzenlemesi istendi.

19 Kasım’da düzenlenecek Kariyer Basamakları Sınavı’na karşı birleşen 14 eğitim sendikası şöyle: Eğitim-İş, Eğitim Sen, Teç-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü-Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası, TÖB-Sen.

Eğitim sendikalarının üyeleri, 2 Kasım’da 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Bor İlçe Halk Kütüphanesinde Kültürel Söyleşilere Devam Bor İlçe Halk Kütüphanesinde Kültürel Söyleşilere Devam

İş bırakma eylemine Hükümete yakın Eğitim Bir Sen ile Türk Eğitim Sendikası katılmıyor. 

Editör: TE Bilişim