Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü Tarımsal Gen Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayten Kübra Yagız’ın yürütücüsü olduğu sürdürebilir tarım projesi TÜBİTAK 1001 Proje Destek Programı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.

NÖHÜ’de 2 bin 99 öğrenci mezuniyet için kep attı NÖHÜ’de 2 bin 99 öğrenci mezuniyet için kep attı

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Kübra Yagız’ın proje yürütücüsü olduğu “Biyopolimer Temelli Kontrollü Salım Sistemi ile Tohum Kaplama Malzemesinin Geliştirilmesi” adlı projede Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinden Prof. Dr. Sevgi Çalışkan, Prof. Dr. Çiğdem Ulubaş Serçe, Doç. Dr. Ufuk Demirel ve Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Demet Asil Alptekin araştırmacı olarak yer alıyor. 

Proje kapsamında şeker pancarında kök çürüklüğü hastalığına neden olan toprak kaynaklı patojenlerin varlığında ve çimlenme sırasında ortaya çıkan pH değişimine bağlı olarak içeriğinde bulunan uçucu yağları ve gümüş nanopartiküllerini salması planlanan bir tohum kaplama malzemesi geliştirilmesi amaçlanıyor. Tarımsal üretimdeki en büyük problemlerden biri olan kontrolsüz pestisit kullanımını ve bu zararlı kimyasalların çevreye olan hasarını azaltmak amacıyla tasarlanan malzemenin sürdürülebilir tarıma katkı sağlaması hedeflenirken
proje ile ilgili açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Yagız, “Tarım ve kimya bölümlerinin iş birliği ile gerçekleştirilecek olan çalışma sonrası elde edilen tohum kaplama malzemesi, patojenlerle mücadelede kullanılacak kimyasalların kontrollü bir şekilde salımı sağlanarak böylece bu zararlı kimyasalların fazla miktarda kullanımının önüne geçilecektir. Ayrıca farklı uçucu yağ ve nanopartiküllerin patojenlerle mücadelede potansiyeli araştırılarak, zararlı kimyasallara karşı alternatif malzemelerin geliştirilmesi çevre ve toplum sağlığı açısından önemli bir adım olacaktır.” dedi.

Editör: Selim GÖKEL