İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nizamettin BİLHAN, 15 Ekim  “Dünya Çiftçi Kadınlar Günü” ve 16 Ekim  " Dünya Gıda Günü  dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Bilhan Niğdeli Kadın Çiftçilerin  "Dünya çiftçi kadınlar" gününü kutladığı mesajında şu görüşlere yer verdi. 

 “Ülkemiz ekonomisinde Tarım önemli bir paya sahiptir. Kırsal nüfusumuzun % 50’sinden fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Kırsalda yaşayan nüfus içinde yer alan kadınlardan % 90’ından fazlasında kadınlar oluşturmaktadır.

Bu yönüyle Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde çiftçi kadınların problemleri ile en çok ilgilenmesi ve proje üretmesi gereken ülkelerden birisi Türkiye’dir. Ülkemiz kadınları yüzyıllardır erkeğinin en önemli destekçisi olmuş ve üretimin her aşamasında aileye katkıda bulunmuştur. Buna rağmen kalkınmanın getirdiği imkânlardan en az faydalanan, yoksulluğu en fazla yaşayan kesim Ülkemizde de Dünya genelinde olduğu gibi kadılarımız olmuştur. Ülkemizde çiftçi kadınlarımız erkeklerden daha fazla çalışmalarına karşılık emekleri çalışma istatistiklerine yansımamaktadır. Çünkü kırsal kesimdeki kadınlarımızın çalışmaları aile içi tarımsal faaliyet olarak görülmekte ve rutin ev içi işler gibi değerlendirilmektedir. Buna rağmen birçok tarımsal alanda çalışan kadınlarımız tarımsal işgücünün % 70’ini oluşturmaktadır.
             Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak öncelikli hedefimiz, kırsal kesimlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunan çiftçi kadınlarımızın üretkenliğine katkıda bulunmak, aynı tarımsal alandan, aynı emekle daha fazla üretim, dolaysıyla daha fazla para kazanmasını sağlamak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen girişimci çiftçi kadınlarımıza ufuk açmaktır. Tarım sektörü Türkiye için nasıl önemli ve vazgeçilmez bir sektör ise bu sektör içinde tarımı omuzlayan adeta gizli kahraman olan Çiftçi Kadınlarımız tarımın vazgeçilmez unsurudur.

Bu vesileyle Niğdeli Çiftçi kadınlarımızın “Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü” kutluyor; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak onların bilgi, görgü, beceri yönünde gelişmelerini sağlamak için her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.” dedi.

  

İL MÜDÜRÜ NİZAMETTİN BİLHAN’IN “DÜNYA GIDA GÜNÜ” MESAJI

Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nizamettin BİLHAN, 16 Ekim tarihinde kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün bu seneki ana temasının "Global Gıda Fiyatları-Krizden İstikrara" olarak belirlendiğini açıkladı.

Dünya Gıda Günü'nün her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluş günü olan 16 Ekim tarihinde kutlandığını belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Nizamettin BİLHAN, kamuoyunda tarım ve gıda konularına ışık tutmak ve bu konularla ilgili olarak bilinç oluşturmak amacıyla her yıl değişik temalar çerçevesinde etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara hangi faktörlerin neden olduğu ve ani iniş ve çıkışların küresel toplumun en zayıf ve en korumasız üyeler üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl azaltılabileceğini, ciddi bir şekilde ele alınmasının gerektiğini ifade eden Nizamettin BİLHAN, Dünya Gıda Günü'nün bu yıl ki ana temasının "Global Gıda Fiyatları-Krizden İstikrara" olarak belirlendiğini açıkladı.

Gıda fiyatlarının ani yükselmesinin nedenleri arasında gösterilen nüfus artışı, iklim değişikliği ve biyoenerji kullanımının artmasının özellikle kalkınmakta ve gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğini ciddi şekilde etkilediğini ifade eden Nizamettin BİLHAN açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gıda ve enerji ihtiyaçları giderek artmaktadır. Biyoenerji üretiminin artması nedeniyle, arabalar ile mideler arasındaki gıda ve kaynak rekabeti, gıda fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle kaynakların gıda ve enerji üretimi arasında koordineli dağılımı sağlanarak açlık çeken dünyada gıda güvenliği sağlanmalıdır. Günümüzde insanlığın geleceğini tehdit eden ve acil çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri başta çocuklar olmak üzere çok sayıda insanı olumsuz etkileyen açlık ve yetersiz beslenmedir.

Bu gün 7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 862 milyonu açlık sorunuyla karşı karşıya olup, her yıl çoğu çocuk milyonlarca insan açlık sorunu nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Araştırmalara göre, küresel ısınmayla birlikte sayıları artan şiddetli doğal afetler, dünyanın gıda üretimi üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Diğer yandan tarımın küresel sera gazı boşaltımına etkisi vardır. Ayrıca tarımsal üretimde çevreye daha dost üretim yöntemleri kullanılarak, daha fazla insan besleyebilir, yani gıda güvenliğini sağlama yanında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini de azaltabiliriz. Bunların sağlanması için kısa, orta ve uzun vadeli önlemler alınmalıdır. Bütün bunlar sadece bireysel değil ancak uluslararası toplumların ortak çabalarıyla gerçekleştirilebilir.

 Kaynakların adaletsiz bölüşümü, dikkatsiz kullanımı, hızlı nüfus artışı, ülkelerin ekonomik düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle açlık sınırının altındaki bir milyara yakın insan, gıda yardımı beklemektedir. İnsanların eşit haklara sahip olduğu, sağlıklı, mutlu ve barış içinde bir yaşam sürdüğü yaşanabilir dünya için, tüm ülkeler sorumluluk bilinci içinde, açlık ve yetersiz beslenmeye karşı ortak çaba göstermeli ve açlık sınırının altında yaşayan insanlara yardım elini uzatmalıdır. Günümüzde açlık ve yetersiz beslenmenin yanında, uygun koşullarda üretilmeyen gıdaların yol açtığı hastalıklar insan sağlığını tehdit etmektedir.

 Bu nedenle kurumumuz kanunların vermiş olduğu yetki ile gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesini, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesini, gıda maddeleri ile ilgili kontrol ve denetim hizmetlerini yürütmektedir.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve mutlu yaşayacağı bir dünya temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum." dedi.Editör: TE Bilişim