Kurbanlıklarınızı Yerel üreticilerden alalım!!! Kurbanlıklarınızı Yerel üreticilerden alalım!!!

Bilindiği üzere Niğde’de hava kirliliği ölçümleri Kent merkezinde bulunan 1 ve Bor ilçesinde bulunan 1 tane hava kirliği ölçüm istasyonlarından yapılmakta. Niğde merkezde ve Bor ilçesinde bulunan hava kirliliği ölçüm istasyonunda havadaki toz(PM10, PM 2,5), kükürtdioksit(SO2), Azotdiosit (NO2), Karbonmonoksit (CO) ve Ozon (O3) ölçümleri yapılmaktadır. Niğde’nin hava kalitesi uygun olup hava kirliliği hassas gruplarda olup, Niğde’nin hava kirliği orta düzeydedir. Niğde genelinin hava kirliliği toz aşımları nedeniyle arada hassa düzeye yükselse de Niğde’nin hava ölçümleri temiz olduğu öğrenildi. İlimizde SO2 ölçüm sonuçları yönetmelikte belirtilen sınırların çok altında seyretmektedir. Toz ölçümlerinde zaman zaman hassas ölçüm sonuçları çıkmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının  sim.csb.gov.tr  internet adresinden hava kirliliği ölçüm sonuçlarına her vatandaş ulaşabilmekte.  Ölçüm sonuçlarına göre hava kalite indeksi belirlenmekte ve “iyi-orta-hassas-sağlıksız-kötü-tehlikeli” olarak sınıflandırılmakta.
Niğde topoğrafya ve coğrafik koşulları ile birlikte meteorolojik şartların özellikle orta ve zaman zaman şiddetli enverziyon durumlarının oluşması ve halen bu durumun devam etmesi Ulusal Hava Kalite İndeksine göre Niğde merkez için hava kalitesinin zaman zaman hassas olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak ilimizde görülen hava kirliliği sorunu meteorolojik nedenlere bağlı olarak geçici ve insan sağlını tehdit etmeyecek boyutta olup Meteorolojik nedenlere bağlı bu türde hava hareketlerine dünyanın hiçbir yerinde engel olabilmenin mümkün olmadığı herkesin bildiği bir gerçektir. Niğde’nin olduğu gibi 81 ilin hava kalitesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı tarafından anlık olarak takip edilmektedir.