Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Niğde merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik bir seminer düzenlendi. 


Niğde Kültür Merkezi’nde Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Niğde merkezde bulunan öğretmenlere slayt gösterisi ile yılsonu semineri verildi.

Düzenlenen seminerde öğretmenlere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Murat Soyak, yaşadığı tecrübelerden bahsetti.

ÖNCÜ BİR EĞİTİMCİ NURETTİN TOPÇU VE MAARİF DAVAMIZ


“Öncü Bir Eğitimci Nurettin Topçu ve Maarif Davamız” konulu seminerde eğitimci-yazar Murat SOYAK konuştu. Mütefekkir Nurettin TOPÇU’nun hayatı, şahsiyeti ve “Türkiye’nin Maarif Davası” kitabı hakkında seminer sunumu yapıldı.

Bu seminerde “eğitim, öğretim, muallim, mektep” ana başlıkları altında söz konusu eserin değerlendirilmesi yapıldı.

“Milletimizin üç asırdan beri geçirmekte olduğu buhranların sebebi ve kaynağı, kültür ve maarif sahasında aranmalıdır.”  Muallim ve mütefekkir Nurettin Topçu toplumda yaşanan sorunların kaynağına işaret eder. Yeni mektepler açılmış olmasına rağmen istenen müspet sonuçlar alınamamıştır. Buna sebep olarak da çürütücü taklit, ilim sevgisinin aşılanmaması ve alimin üstünlüğünün, önderliğinin telkin edilmemesi belirtilir. “Çünkü ilme gerçekten inanılmadı” cümlesi bu anlamda önemlidir.

“Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatin ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, millî mektep gerçekten var olmıyacaktır”.  Bu tespitlerde dine vurgu yapılır ve takip edilecek yol belirlenir. Millî mektebi kuracak ruhun  “idealist bir münevver zümre” ile mümkün olabileceğini ifade eder.

Nurettin Topçu, milli mektebin hususiyetleri hakkında der ki: “Müslüman Türkün mektebi, maarif, metafizik ve ahlâk prensiplerini Kur’ân’dan alarak Anadolu insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen, insanlığın üç bin yıllık kültür ağacının asrımızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlâk cihazı olacaktır.”

 “Maarif” kavramını şöyle tanımlar: “Maarif, yalnız mekteplerde okutmak ve okuyanlara bir takım bilgiler vermek değildir. O, bir milletin bütün halinde, düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir. Başka bir deyimle maarif, bir cemiyetin düşünüş tarzının, kültürünün ve ideallerinin cihazlanmasıdır.”

Milletin yükselişi mekteplerine bağlıdır: “Bir millet mektebiyle millet olur. Bir millet, mektebinde yükselir.”

“Milletimizin üç asırdan beri geçirmekte olduğu buhranların sebebi ve kaynağı, kültür ve maarif sahasında aranmalıdır.” diyen Nurettin Topçu, gidilecek yol hakkında işaretler verir:  “Medeniyet kervanına yol gösteren maarifdir, kültürdür.”

Türkiye’nin Maarif Davası kitabı eğitimcilerin gündeminde olmalı. Bu eserde yer alan eleştiriler ve çözüm önerileri çeşitli ortamlarda konuşulup tartışılmalı. Eğitim-öğretim meselesi üzerine düşünenler ve sahada yer alanlar için mutlaka müracaat edilmesi gereken bir kitap. Okumanın aydınlığında buluşmak güzel.