Niğde Halk Sağlığı Müdür Dr. Bilgehan Öztürk, Yenidoğan Tarama Programı hakkında basın açıklaması yaptı. 

Dr. Bilgehan Öztürk açıklamasında;  Ülkemizde devam eden çeşitli programlardaki çalışmalar sonucunda yıllar içinde çocuk ölümleri azalmakta, çocuk sağlığını tehdit eden diğer sorunlar öne çıkmaktadır. Bu hastalıklardan korunabilir olanların yaratacağı olumsuzlukları önlemek de artık çocuk sağlığı konusunda öncelikli sağlık hizmetlerinden biridir. Yenidoğan konjenital hipotiroidi, fenilketonüri ve Biyotinidaz Eksikliği taraması bu kapsamdaki koruyucu sağlık hizmetleridir.


Türkiye genelinde uygulanan Yenidoğan Tarama Programı ile yeni doğanlar taranarak, zeka geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz zararların engellenmesi, tanı konan bebeklerde bu hastalıklar nedeniyle oluşacak rahatsızlıkları önlemek amacıyla uygun tedavinin başlanması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde 2006 yılı  itibariyle Yenidoğan Tarama Programları başlatılmış, bu kapsamda bebeklerin topuk kanı örneği alınarak 3 hastalığa karşıFenilketonüri (FKÜ),  Konjenital Hipotiroidi (KH) hastalıkları  ve  Biyotinidaz eksikliği, ayrıca Gelişimsel Kalça Displazisi (Doğuştan Kalça Çıkıklığı) ve İşitme Testi  taramaları yapılmaktadır.

2015 yılı itibariyle yenidoğan tarama programına  Kistik fibrozis (KF) hastalığı da dahil edilmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda bu hastalığın sıklığının 1/3000 olduğu belirtilmektedir.  Kistik fibrozis taraması ile aileye erken dönemde genetik danışmanlık vermek ve erken tanı ile uzun dönem hastalık gelişimini olumlu etkilemek amaçlanmaktadır.

İlimizde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yenidoğan taramaları kapsamında 2014 yılı içerisinde 5917 tarama yapılmış, Fenilketonüri  tanısı alan olmamış, 21 bebeğimiz Konjenital Hipotiroidi tanısı, 3 bebeğimiz Biyotinidaz eksikliği tanısı almıştır.