Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2014 yılı içerisinde İl Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplamda 2445 adet Gıda Üretim yeri, Gıda Satış-Toplu Tüketim yeri, Yem Üretim-Satış yeri Gıda İşletmesinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizde çalışan 14 kişilik Gıda Kontrolörü tarafından 2.548 adet denetim yapılmıştır. Ayrıca Gıda işyerlerine; Hijyen, katkı maddeleri, tuz oranları, tarihi geçen gıdalar, bakanlık ruhsatlandırmaları gibi konularda 6.000 civarındaki sektör ve tüketicilere müdürlük personelleri tarafından eğitimler verilmiştir.

 

ALO 174 İHBAR HATTI


            Alo 174 Gıda Hattına Niğde den 224 adet başvuru yapıldığı bildirilerek, yapılan bu İhbar ve Şikâyetlerin tamamı incelenerek sonuçlandırılmıştır. 2014 yılı boyunca yapılan kontrollerde toplamda 162 adet numune alınmış, bunlardan 150 adet numune olumlu, 12 adet numune olumsuz çıkmıştır.  Olumsuz çıkan numune işletmelerine ve yapılan denetimler sonucunda olumsuzluğa rastlanan gıda işletmelerine 2014 yılında toplamda 160.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

KAYIT BELGESİ


            İlimizde ki 2445 adet gıda işletmelerine İşletme Kayıt Belgeleri tanzim edilmiş,  Ayrıca TAPDK ( Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu) Belgesi olarak ta 1.107 adet tütün ve alkol satışı yapan İşletmelere TAPDK Belgeleri tanzim edilmiştir.