Niğde ve çevresinde 19.yy. başlarında inşa edilen sivil mimari eserleri üzerine bir inceleme başlatıldı.

 

NEVKAM (Nevşehir Üniversitesi Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Öğer, Araştırmacı yazar Oğuz Özdem, Gazeteci Yazar Osman Aytekin Niğde ilindeki sivil mimari örnekleri üzerine incelemelerde bulunmak üzere Niğde’ye geldiler. İncelemeler esnasında Niğdeli Araştırmacı Yazar Emin Selamoğlu kendilerine rehberlik etti. Bor İlçesi’nde Orta Mahalle, Sokubaşı Mahallesi ve Bor Belediyesi’ne ait Bor Kilisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Bor İlçesi’ndeki incelemelerin ardından Fertek Beldesi’nde bulunan kiliseler, Ayazma Mandilmos ve hamam, Kumluca (Aravan) Beldesi’ndeki kilise ve çeşme, Kayardı ve Kayabaşı’ndaki eski kilise, çeşme ve evler üzerinde incelemelerde bulundular.

Yapılan açıklamada Niğde ve çevresinin incelemelerinin henüz tamamlanmadığı vurgulanırken, inceleme yapılan yerlerde bulunan özellikle kitabe ve yazıtların büyük bir titizlikle incelendiği bildirildi. 1924 mübadelesinde Niğde’den göç eden Rumların Türk olduklarına dair ciddi bulgulara ulaşıldığı ve bu Rumların Türkçe şarkılar söyledikleri, dualarını Türkçe ve Karamanlıca dillerinde yaptıklarına dair ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

 

NEVKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Öğer Niğde çevresindeki sivil mimari örnekleri üzerine yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kapadokya Bölgesi’ndeki Karamanlı Ortodoks Türklerin yaşadıkları coğrafya, gelenekleri ve sözlü kültürleri ürünlerinin tespiti, derlenmesi ve incelenmesi üzerine bir çalışma başlattık bu kapsamda Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray illerinde saha çalışmalarını devam ettireceğiz. Ekim ayında “Karamanlı Ortodoks Türkler’de Sosyal Hayat ve Sözlü Kültür Ürünleri” (Kapadokya örneği isimli bir eser yayınlayacağız dedi. ”
Editör: TE Bilişim