Niğde Üniversitesi Uluslar arası bir projeye daha imza atıyor.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen Litvanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kıbrıs’dan katılımcıların yer aldığı “Creating Best Learning Materials for Active Learning based Science Education” projesi kapsamında “Learning Science Through Active Learning” isimli toplantı 5 Kasım’da Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilecek.
Proje kordinatörü Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE yaptığı açıklamada “Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde temel amaç, öğrencilerimize mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalı. Bu da ezberden çok, kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektiriyor. Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında fen bilgisi dersi gelmekte. Günümüzde geleneksel öğrenmeye (ezberlemeye) dayalı bir fen öğretiminin öğrenciler için etkili bir yöntem olmadığı birçok araştırma tarafından kanıtlanmış durumda. Fakat şimdiye kadar geleneksel eğitime dayalı bir eğitim anlayışına sahip öğretmen, öğrenci ve okul yönetimi için aktif öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmak oldukça zor bir süreç.  Dolayısıyla öğretim yöntem ve tekniğinin seçimi fen bilgisi eğitiminde oldukça önemli. Bu etkinliklerin kullanımı öğretmen öğrenci ve öğrenme ortamı bakımında çok iyi anlaşılması öğrenilecek konuya uygun seçilecek öğretim yöntem veya tekniğinin belirlenmesi ve bu öğretim yöntem ve tekniğinin uygulanması büyük önem taşıyor” dedi. Bu amaçlar çerçevesinde Avrupa Birliği projeleri desteği ile Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından uluslararası bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydede,  toplantı sırasında, Avrupa birliğine uzun zamandır üye, yeni üye olmuş ve üyelik aşamasında olan ülkelerden oluşan bir araştırma grubuyla fen bilgisi dersinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri, bu yöntem ve teknikleri kullanma şekilleri, bu öğretim yöntem ve tekniklerinde öğretmen, öğrenci, okul yönetimi ve öğretim ortamının önemi konusundaki deneyimlerin paylaşılacağını söyledi.
Creating active learning material for science educators of vocational education (fen eğitimcilerinin mesleki gelişimleri için aktif öğrenme materyalleri oluşturma)’ isimli proje kapsamında gerçekleştirilecek toplantı, 5 Kasım  tarihinde Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda saat 09:00'da  başlayacak. Ulusluslararası düzeyde gerçekleştirilecek bu çalışmaya, Litvanya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Kıbrıs ülkelerinden 30 katılımcının yanında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve farklı branşlardan öğretmenler de katılacak.
Yrd. Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE’nin proje tanıtım sunusuyla başlayacak çalışmada, Dr. Janos Palotas Macaristan’ın eğitim sistemi, Dr. Nandor Toth Macaristan’da kullanılan aktif öğrenme yöntemleri, Dr. Vida Drasute Litvanya eğitim sistemi ve mesleki eğitimin özellikleri, Vilma ADOMAITIENE Litvnaya fen eğitiminde kullanılan aktif öğrenmeye dayalı öğretim teknikleri, Iulian Moga Litvanya eğitim sistemi, Constantinescu Iulia ve Lorena Antoonovici Romanya eğitim sistemi, Christos NICOLAIDES Kıbrıs eğitim sistemi ve mesleki eğitimi, Mıcaela Dotı Italyan eğitim sistemi, Pedro José Leiva Padilla İspanya eğitim sistemi hakkında bilgi verecekler ve deneyimlerini paylaşılacaklar.
İlgililer çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye projenin web sayfası: www.activelearningproject.com ’dan ulaşabilecekler. Çalışma dili İngilizce olan toplantıya katılım ücretsiz. Katılımcı olarak yer alan araştırmacılara katılım belgesi de verilecek.