Niğde SGK İl müdürü Nail Van, 7440 sayılı Yapılandırma kanunun kapsamında Niğde SGK il müdürlüğüne 4 bin 200 kişinin borç yapılandırma için müracaatta bulunduğu ve yaklaşık 200 milyon TL borç yapılandırılırken 41 Milyon TL yapılandırma kapsamında tahsil edildiğini. Ayrıca Yapılandırma İlk Taksit İle Peşin Ödemede son tarihin 31 Temmuz olduğunu belirtti.

Yapılandırmada ilk taksit ve peşin ödeme tarihinde son tarihin 31 Temmuz olduğunu ifade eden Van; “7440 sayılı Yapılandırma için son başvuru tarihi 30.06.2023 iken 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2023 tarihine, ilk taksit veya peşin ödemelerin son ödeme tarihi de 03 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihi resmi tatile denk geldiğinden) tarihinden 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştı. Buna istinaden yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 31 Temmuz Pazartesi günü (dahil) saat 23:59’ da dolacak. Yapılandırma imkânından yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi zorunlu olduğundan, 31 Temmuz 2023 tarihinde mutlaka söz konusu ödemelerin yapılması ilgili vatandaşlarımızın faydasına olacaktır.

Erdoğan Krizinin Faturası Esnafa Yüklendi Erdoğan Krizinin Faturası Esnafa Yüklendi

Peşin Ödemeye Büyük Avantaj

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, vatandaşlarımız taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 50 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit ve ikinci taksit 31 Temmuz'a kadar, kalan taksitler de takip eden aylık dönemler halinde ödenecek.

Kaç Taksit Ödenmezse Yapılandırma Bozulur?

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilk iki taksiti süresinde ve tam olarak ödemekle birlikte bir takvim yılında üç veya daha az taksiti süresinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

Ödemeler Nereden Yapılır?

7440 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-Devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir” dedi.

Editör: Selim GÖKEL