Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2010 Yılı üçüncü toplantısı yapıldı.
 
 
İl Koordinasyon Kurulu, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Niğde Valisi Âlim Barut Başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Barut’un yanı sıra Vali Yardımcısı Polat Kara, İl Genel Meclis Başkanı Nuri Ayduğan, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Köseoğlu, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları,  Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile DSİ 4. Bölge Müdür Yrd., Karayolları 6. Bölge Müdür Yrd., Vakıflar Bölge Müdürü, İller Bankası 9. Bölge Müdürü, TCDD 2. Bölge Müdürü, TCDD 6. Bölge Müdür Yrd. ve Tarım Reformu Bölge Müdürü katıldı.
 
Bugünkü toplantımızda; önce Bakanlığımızca desteklenen ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen “Kadın ve Kız Çocuklarının Yerelde Eşitlik Programı” sunumunu yapmak üzere Sayın Nilgün Salmaner’e söz vereceğiz. Daha sonra ise İl Koordinasyon Kurulunun değerli üyeleri, basın ve yayın organlarının kıymetli temsilcileri, Niğde İl Koordinasyon Kurulu olarak 2010 yılının üçüncü toplantısını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz, diye sözlerine başlayan Vali Barut hepiniz hoş geldiniz dedi.
 
Devamında; "İlimizdeki 2010 Yılı Yatırımları 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle değerlendirilecek, izleme ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve İlimizin sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçları görüşülerek çözüm yolları bulunmasına çalışılacaktır.
 
Toplantı öncesinde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarımızdan alınan Raporlara göre Mayıs Ayı sonu itibariyle; Merkezi İdare Kuruluşları ve Mahalli İdarelerin ilimizde toplam 407 proje için 334.976.300 TL. ödenek ayırdığı ve bu ödeneğin 254.563.348 TL.’sinin Eylül ayı sonu itibariyle harcandığı tespit edilmiştir. Böylece dönem sonu itibariyle ayrılan ödeneklerin % 76’sının kullanıldığı tespit edilmiştir.
 
 
Dönem İçerisindeki Önemli Gelişmeler;
1-DSİ 4.Bölge Müdürlüğü: Gebere 2.Merhale Projesi kapsamında yapımı %50 fiziki gerçekleşme seviyesinde iken yarım kalan Yeşilburç Barajı ve Derivasyon Tesisleri projesine 1.000.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Projenin yeni durumu ile ilgili olarak proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Niğde İçme suyu Arsenik Arıtma Tesisi inşaatı 30 Eylül 2010 itibariyle tamamlanmıştır.
Darboğaz Göledi ve Sulaması Projesinin 2010 yılı ödeneği 2.455.000 TL olup, dönem sonu itibariyle bu ödeneğin 1.456.165 TL’si harcanmıştır. Projenin Nakdi Gerçekleşmesi %59, Fiziki Gerçekleşmesi %80 seviyesindedir. Darboğaz Göleti ve Sulaması Projesi %20 keşif artışı almış olup, 2011 yılında tamamlanacaktır.
2-Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü: Kemerhisar-Pozantı Otoyolu projesine 2010 yılında toplam 150.800.000 TL ödenek ayrılmış olup, Dönem sonu itibariyle harcama miktarı bu ödeneği de aşarak 212.900.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme % 141, Fiziki gerçekleşme % 80 düzeyindedir. Projenin 75 km’si Devlet Yolu statüsünde trafiğe açılmış olup, Kemerhisar-Niğde arasındaki 27,4 km.lik kesimde çalışmalar sürdürülmektedir. Otoyolun Niğde bağlantısının 2010 yılında gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
Bor-Altunhisar (Altunhisar Ç.Y. Dâhil) – Çiftlik Yolu Projesine 2010 yılında 1.516.000 TL ödenek verilmiş olmasına karşın dönem içinde sağlanan ek ödeneklerle 4.814.000 TL harcama yapılmıştır. Nakdi Gerçekleşme %318, Fiziki gerçekleşme %97 seviyesindedir. Proje kapsamında Bor-Altunhisar arasındaki 16 km.’lik kesimde Bölünmüş Yol çalışmaları devam etmektedir.
(Aksaray-Ereğli) Ayr.-Altunhisar Yolunun 15 km’lik kesimini 12 metreye genişletme çalışmaları devam etmekte olup, projeye dönem sonuna kadar 1.684.000 TL harcanarak %53 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
3- Niğde İl Özel İdaresi: Ulukışla Hüsniye Sulama Göleti Projesine 2010 yılında 1.800.000 TL ödenek ayrılmış olup, 2010 Eylül sonu itibariyle 1.655.604 TL’si harcanarak iş tamamlanmıştır.
Niğde 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi; 06.08.2010 tarihinde tamamlanmıştır.
İl merkezinde yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatının fiziki gerçekleşmesi %75’e ulaşmıştır. 
Merkez Edikli ve Bor ilçesi Kemerhisar Kasabasındaki Orta Ölçekli Spor Salonlarının ihaleleri yapılarak inşaatlarına başlanmıştır.
4- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Niğde Kapalı Yüzme Havuzu Projesine 1.500.000 TL ek ödenek sağlanmış olup, dönem sonuna kadar tamamı harcanarak fiziki gerçekleşmesi %60’a yükselmiştir.
5- Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Atık su Arıtma Tesisi inşaatı ihalesi 06/09/2010 tarihinde 6.877.009 TL’ye ihale edilmiştir. Proje 2 yıl içerisinde bitirilecektir" dedi.