Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlar ile ilgili 68 sıra sayılı kanunun görüşülmesinde esnaf sorunlarını, hükümet adına toplantıya katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya yansıttı ve çözüm istedi. Bağ-Kur primlerindeki artışa dikkat çekti. Küçük esnafın korunmasını istedi.

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı konuşmada şöyle dedi:“ Niğde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Şinasi Göktepe altı yıl önce 1.100 üyesi varken bu sayının 725'e düştüğünü belirtip marketlerle ilgili düzenlemelerin ne zaman yapılacağını soruyor. BAĞ-KUR primlerindeki artışların esnafı zora soktuğunu belirtiyor.

 

Niğde Terziler Odası Başkanı Alim Yeşil de mesleğin her gün eridiğini, zor ekonomik koşullarda terzilerin iş yerlerinin kapandığını belirtip küçük esnafa tanınmış olan kredi koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Bu yasadaki küçük esnafın, özellikle vergi ve vergiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntı içinde oldukları dikkate alınarak söz konusu istihdam uygulamalarını olumlu ama yetersiz bulduğumuzu belirtmek istiyorum.”dedi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili şöyle konuştu:“ BAĞ-KUR primlerinin artışı asgari ücretle ilintilendirilmiştir ve daha önce de, bildiğiniz gibi, BAĞ-KUR primlerinin artışı esas itibarıyla asgari ücretin toplam yüzde 40'ı olarak nitelendirilmişti. Biz bu hesabın üzerinden kendi iktidarımız döneminde bunu yüzde 34,5'a düşürdük ve şu anda yüzde 34,5 üzerinden yürümektedir. Ancak, asgari ücretin artışıyla ve asgari ücretteki bu bağıntıyla birlikte BAĞ-KUR primlerinde de asgari ücret miktarı kadar bir artış söz konusu olmuştur. Ortalama artış miktarı 128 liradır. Ama şöyle bir hesap yapılırsa bu da, bu hesap da doğru olur: Eğer asgari ücret 2016'nın 1 Ocak tarihi itibarıyla normal artış yani 6+5 veya yüzde 10'luk, yüzde 11'lik bir artış olmuş olsaydı asgari ücretteki bu artıştan kaynaklanan BAĞ-KUR'daki toplam artış miktarı ancak 80 lira olacaktı. Yani, artı 80 liralık bir artış söz konusudur. Bunu bütün arkadaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da değerlendiriyoruz, Maliye Bakanlığıyla beraber değerlendiriyoruz "Bu konuda neler yapabiliriz, nasıl bir adım atabiliriz?" diye. Bu, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri esnasında da tarafımıza özellikle esnaf teşkilatları tarafından söylendi ve dillendirildi. Zannımız odur ki, bu konudaki değerlendirmeden sonra inşallah Sosyal Güvenlik Kurumunun gelir gider dengesi üzerinden yapılacak bir hesap üzerinden bir karar verilecek. Şunu ifade etmek istiyorum: Nasıl Türkiye'nin bir mali disiplin anlayışı varsa, bilinmesini isteriz ki Sosyal Güvenlik Kurumunun da bir mali disiplin anlayışı olması gerekir” dedi.