Balkan Göçmenleri Derneği Niğde’de Kuruldu. Derneğin Kurucu Başkanı Sedat ÇAĞLAR oldu.

Derneğin Kurucu üyeleri; Serkan BOZKURT, Hikmet BEKİL, Serkan Tuna AÇIKGÖZ, Şahin MERCAN, Yılmaz YAPRAK ve Mevlüt YAPRAK oldu. Dernek Kurucu Başkanı Sedat ÇAĞLAR Balkan Göçmenleri Derneğinin amaçlarını şöyle anlattı:

Sedat Çağlar’ın yeni kitabı “NİĞDE PORTRELERİ” yayımlandı Sedat Çağlar’ın yeni kitabı “NİĞDE PORTRELERİ” yayımlandı

Dernek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan Hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan şehrinde imzalanan ’Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi' kapsamına giren mübadillerin ve çeşitli tarihlerde balkanlardan göç etmek zorunda kalan Soydaşlarımızın; Kültür, sanat, halk oyunları, folklorik değerlerini, korumak, yaşatmak. Yakın tarihimizi bilimsel olarak araştırmak, belgelemek. Mübadillerin ve göçmenlerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek. Türkiye ile Balkan halkları arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek, kuşaklar arasındaki sosyal ve kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Dernek 1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla ve sonraki yıllarda Balkanlardan Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın; geldikleri yerlerdeki yerleşim yerleri hakkındaki bilgilerin bilinmesini, göçü zorunlu kılan olayların gün yüzüne çıkarılmasını, göç sürecinin anlatılmasını, Balkanlardan gelen mübadillerin Anadolu’ya kattıkları yemek, düğün, cenaze, kıyafet, mani, ağıt ve birçok kültürel değerlerini anlatmayı hedeflemektedir. Dernek önümüzdeki günlerde 1. Olağan Genel Kurulunu yaparak yönetim ve denetim organlarını oluşturmayı ve nihayetinde faaliyetlerine başlamayı amaçlamaktadır.      

955041269350519

                                                                                                            

Editör: Selim GÖKEL