CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde yem gideri ile sorunlu hale gelen hayvancılığın yeniden ayağa kaldırılması için mera ve çayır alanlarının yok edilmesinin durdurulması ve ıslah edilerek verimli kılınması gerektiğini söyledi.

Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde 70’ini yem giderlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Gürer, Yem fiyatlarındaki artışının hayvan yetiştiricilerini zora soktuğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada ülkemizde mera ve çayır alanlarının yıllar itibariyle azalmasına dikkat çekti.

MERA ALANIMIZ 44 MİLYON HEKTARDAN 12 MİLYON HEKTARA GERİLEDİ

1940 yılında 44 milyon hektar mera ve çayır alanı bulunan ülkemizde, bugün 12 milyon hektar mera ve çayır alanı kaldığını belirten Gürer, kalan mera alanlarının önemli bir bölümünün de ıslah edilmemesi nedeniyle mera vasfını kaybettiğini ve verimliliğin düştüğünü ifade etti.

MERADA OT YOK

Seçim bölgesi Niğde’deki bir mera alanında Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı ve parti yöneticileriyle birlikte açıklama yapan Gürer, açıklama yaptıkları alanın mera alanı olarak bilindiğini ancak hayvanların yayılarak besleneceği ot miktarının ise yok denecek kadar az olduğunu kaydetti.

HAYVANLARIN YEM İHTİYACI MERADAN KARŞILAYAN ÜLKELER…

Dünyada mera alanlarından faydalanarak hayvanlarını beslenmesini sağlayan ülkelerin yem maliyetlerinin daha düşük olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İngiltere’de hayvanların yem ihtiyacının çayır ve meralarda çıkarma oranı yüzde 83, İrlanda’da bu oran yüzde 97, Fransa’da yüzde 71 ve Hollanda’da yüzde 54 olarak belirlenmiş” diye konuştu.

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÜRETİCİYİ ZORA SOKUYOR

Ülkemizde ise 12 ay boyunca ahırlarda kapalı tutulan hayvanlara sürekli yem verildiğini ve yem giderlerinin hayvancılıktaki maliyeti büyük ölçüde artırdığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Arpa, saman, yonca ve diğer yem malzemelerinin artışları da hayvancılığı zora sokuyor” şeklinde konuştu.

MERA ALANLARI ORTADAN KALDIRILIYOR

Islah edilmeyen meralara yeterli ölçüde değer verilmediğini anlatan CHP Milletvekili Gürer, verimli mera alanlarının da farklı nedenlerle ortadan kaldırılması sonucu hayvancılığın çok daha zor yapılmaya başlandığını ifade etti. 12 ay kapalı alamda yem ile beslenen hayvanların maliyeti arttığı ve merada yayılmayan, yeterli yem verilemeyen hayvanların et ve süt veriminin de önemli ölçüde düştüğünü kaydetti.

HAYVANCILIK GİDERİNİN YÜZDE 70’İ YEMDEN OLUŞUYOR

Gürer,“16 ayda 1 milyon baş hayvan ithal edildi” Gürer,“16 ayda 1 milyon baş hayvan ithal edildi”

Yılın 12 ayı hayvanları yem vermenin maliyetleri katladığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, veteriner hekim ücreti, aşı, ahır bakımı gibi girdilerin yanında yem girdilerinin genel girdi oranının yüzde 70’ini bulduğunu belirtti. Gürer, özellikle karma yem olarak bilinen sanayi yemindeki fiyat artışının yetiştiricileri mağdur ettiğini vurguladı.

MERA ALANLARI TÜKETİLİYOR

Meraların ıslah edilmesi, mera vasfını yitirmiş arazilerin mera alanı olarak gösterilmemesi ve mera alanlarından hayvanların yayılmasının sağlanması gerektiğine değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Büyükbaş hayvan 5 saat otlarken 2 saat yürürse elde ettiği besini yürürken kaybediyor. Bu nedenle mutlaka meralar ıslah edilmeli, ot varlığı artırılmalı, ot için ulaşım kolaylığı sağlanmalıdır. Mera alanları organize sanayi bölgesi ve maden alanlarına devredilmemesi bu bağlamda çalışmaların tarım alanları için sağlanması önemlidir. Orman gibi mera alanlarının da gelişmesi geleceğimiz için önemlidir” diye konuştu.

Bakanlık 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bu güne kadar mera ıslah ve amenajman projesi uygulanarak 15.601.420 da alanda ıslah çalışması yapılmış diyen CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatıranın bina yapabilmesinin yolunun da açıldığına dikkat çekti. Mera Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak mera tahsisli alana 20 yıllık ot gelirini yatıran bina yapma hakkına sahip olacağı ifade edildi.

Editör: TE Bilişim